insights-articler

Fast close.

En af økonomifunktionens mest centrale opgaver er at have styr på transaktionerne i virksomheden og på den baggrund udarbejde et korrekt månedsregnskab og tilhørende rapportering. Derfor er det afgørende for ledelsens og organisationens tillid til økonomifunktion, at rapporteringen og månedsregnskabet er retvisende, troværdige og brugbare.

TIL TOPPEN

Hvorfor have fokus på månedslukprocessen?

En række udfordringer påvirker ressourceforbruget og varigheden af månedsluk i mange økonomifunktioner. I de tilfælde er kvaliteten af leverancerne også svingende – og i værste fald kan det lede til manglende eller forkerte beslutninger i organisationen; alt sammen væsentlige grunde til at have fokus på at forbedre månedslukprocessen.

Langsomme og ressourcekrævende lukkeprocesser er ofte kendetegnet ved en eller flere af nedenstående udfordringer, hvilket i sidste ende ofte går ud over kvaliteten af rapporteringen.

Proces

Inkonsistente processer

Ukoordineret tilgang

Overflødige aktiviteter

Mange manuelle arbejdsgange

Mangel på definerede procedurer

Risiko og kontrol

For megen kontrol eller ikke den rigtige kontrol

For stor tillid til opdagende kontroller

Kontrollernes rettidighed

Teknologi

Overdreven brug af regneark

Brug af for mange systemer

Manglende integration og stor manuel databehandling

Ringe brug af nuværende systemer

Organisation

Utydelige roller og ansvar

Involvering af de forkerte/
for mange personer

Manglende uddannelse/
kompetencer

Mangel på ledelse

Optimering er vejen frem ...

En hurtigere månedslukproces går som regel hånd i hånd med højere kvalitet af både månedsregnskab og rapportering. Det er vores erfaring, at vejen til hurtigere månedsluk er en optimering af en eller flere faktorer, f.eks. politikker, procedurer, processer og IT-systemer, samt tydelige roller og ansvarsområder. Vores erfaring viser, at der er fire områder, hvor det især kan betale sig at sætte ind ift. at påvirke kvaliteten, ressourceforbruget og varigheden af månedslukprocessen: processtyring, rapporter, datakvalitet og kontroller.

 

Vores løsning skal passe til dine behov

I Basico har vi et Fast Close-framework, som hjælper dig med at sætte fokus på din månedslukproces. Vores involvering i projektet kan variere fra en ’quick assessment’ til et implementeringsprojekt. Mulighederne er mange! Det afgørende er, at vi finder en model, som passer til din virksomhed og dine behov.

 

 

Læs mere om
Fast Close.

Kontakt os?

Vi kan hjælpe dig med at styrke og udvikle Finance.

Kontakt os?

Vi kan hjælpe dig med at styrke og udvikle Finance.

Henrik Dahlgaard, Senior Partner
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.