Om Basico

 

Hos Basico finder vores konsulenter et fagligt miljø omkring løsningen af projekter i spændende virksomheder, og vores kunder oplever fagligt kompetente konsulenter, der tager ansvar og viser engagement.

Beyond Business Support

Hos Basico har vi fokus på at gøre supportfunktionerne til en succes

Vi går skridtet videre end blot leverancen af supportaktiviteter – vi hjælper og inspirerer til forandring og udvikling.

Vi tilbyder stærke menneskelige kompetencer med solid faglig erfaring og indsigt.

Vi overrasker ved at levere mere og bedre end forventet.

Vi udfordrer, hvordan supportfunktionerne udvikler sig til at blive Business Partner fremfor blot at være en leverandør til forretningen.

Vi forstår forretning – ikke kun support.

 

Vores værdier

Faglighed

Vi har mange års erfaring
fra erhvervslivet.

Vi evner at se detaljer, sammenhænge
og afledte konsekvenser.

Vi kender maskinrummet
hos vores kunder indefra.

Vi har fokus på at sikre
et solidt fundament.

Ansvarlighed

Vi tager ejerskab – kundens udfordringer
er vores udfordringer.

Vi har fokus på helheden og tager ansvar ud over vores egne leverancer.

Vi leverer, afslutter og overdrager leverancerne som aftalt.

Vi inddrager kunden i vores løsninger – vi arbejder med kunden og ikke for kunden.

Vi efterlader aldrig nogen.

Engagement

Vi går til opgaverne
med begejstring og indlevelse.

Vi identificerer os hurtigt med kundens kultur, forretning og udfordringer.

Vi tilfører positiv energi til
kundens organisation.

Vi er altid tilgængelige,
hvis det "brænder på".

Vi er glade og stolte, når vi lykkes sammen.

Basico er drevet af en stærk holdånd, hvor vi arbejder sammen om at nå målene. Der skal leveres for at være med på holdet, men vi tager også ansvar for at hjælpe hinanden. Hvis en medarbejder bliver hårdt udfordret, træder vi til og hjælper.

Vores Vision

Vi skal være de bedste til at udvikle og understøtte supportfunktionerne

 

Vi opfatter supportfunktionerne som fundamentet for en stærk forretning. Et stærkt fundament styrker hele virksomhedens konkurrencekraft.

Vores Mission

Vi går på arbejde for at gøre andre til en succes

 

Vi hjælper dem, vi er i berøring med, til succes.

Vi tror på, at andres succes er vores succes.

Vi fokuserer både på mennesket og på virksomheden.

I 1993 møder Basicos stiftere, Nicolai Kühl og Jacob Poulsen, hinanden første gang i Arthur Andersen. Intet peger på det tidspunkt på et livslangt parløb. Men fire-fem år senere får de alligevel skabt fundamentet til det, der senere skal vise sig at blive en succesfuld forretning.

 

Bestyrelsen

Formand Jesper Jarlbæk

Jesper Jarlbæk har siden 2006 været aktiv som bestyrelsesmedlem og investor i en række vækstvirksomheder; som professionelt bestyrelsesmedlem for syv børsnoterede virksomheder og som rådgiver for tre af Nordens førende Private Equity-fonde.

Fra 2002-2006 var Jesper Jarlbæk koncerndirektør i Deloitte med ansvar for alle rådgivningsområderne. Før dette var han ansat i Arthur Andersen i en længere årrække, senest som ordførende partner for Danmark. Jesper har derved solid erfaring med rådgivning af virksomheder inden for service, handels- og transportsektorerne.

Jesper Jarlbæk er uddannet statsautoriseret revisor og har gennemført en Executive Management-uddannelse på INSEAD og AEP. Jesper er formand for Danish Business Angels, næstformand i Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) og bestyrelsesmedlem i EBAN, European Business Angel Network trade association.

Søren Lundsberg-Nielsen

Søren Lundsberg-Nielsen er medlem af G4S’ direktion, bor i London og har det overordnede ansvar for alle interne og eksterne juridiske services for G4S, foruden koncernens forsikringsprogram. Han er medlem af Det Danske Advokatsamfund og Det Danske Handelskammer i London (DUCC) og er medforfatter til bogen Direktørkontrakten, som blev udgivet første gang i 1983.

Søren Lundsberg-Nielsen startede sin karriere som advokat hos Kromann Reumert København. Siden 1984 har han fået omfattende juridisk erfaring som chefjurist for internationale koncerner i Danmark, Belgien og USA, før han i 2001 kom til Group 4 Falck som koncernchefjurist. Han har været involveret i en lang række succesfulde fusioner og virksomhedsovertagelser igennem sin karriere, inklusiv overtagelsen af Wackenhut og Group 4 Falcks fusion med Securicor i 2004, som derved blev G4S.

Morten Bruun Steiner

Morten Bruun Steiner er ansat som direktør for Data & IT hos PFA. Morten har tidligere været administrerende direktør for IT-selskabet Edlund, ligesom han har mere end 25 års erfaring fra IT-konsulenthuset Accenture, hvor han bl.a. var ansvarlig for den danske Accenture Financial Services-forretning samt forsikringsdelen på nordisk niveau. Morten har således betydelig erfaring inden for IT-relateret rådgivning og implementeringsydelser, ligesom han besidder stor teknisk indsigt såvel som kommerciel forståelse.

Morten er uddannet civilingeniør (E) samt HD i Regnskab og er endvidere aktiv reserveofficer.

Kontorrobotter er fremtiden

Vil du se, hvordan kontorrobotter i fremtiden vil revolutionere supportfunktionerne? Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få 5 videoeksempler på, hvorfor robotter er fremtiden, og hvordan de kan gøre dig mere effektiv og understøtte dig i dit arbejde.

Tilmeld dig her