Om Basico

"Hos Basico finder vores konsulenter et fagligt miljø omkring løsningen af projekter i spændende virksomheder, og vores kunder oplever fagligt kompetente konsulenter, der tager ansvar og viser engagement."

Om Basico

Basico er gået fra at være delvist ejet af passive investorer og medaktionærer til at være ejet af virksomhedens partnere. Samtidig er det forretningsmæssige fokus ændret fra alene at supportere CFO’er og økonomifunktioner til at rumme flere servicelines, som understøtter en bredere del af supportfunktionerne hos kunderne:

Basico - Beyond Business Support

Beyond Business Support

Vi vil gøre ALT, hvad der står i vores magt, for at hjælpe supportfunktionerne til at
blive en succes.  


Vi tænker længere end blot leverance af supportaktiviteter – vi tænker også værdiskabelse og forbedringsmuligheder

Vi leverer menneskelige kompetencer og indsigt, som går skridtet videre end den basale faglige og tekniske supportleverance

Vi overrasker ved at levere mere og bedre end forventet

Vi udfordrer, hvordan supportfunktionerne kan udvikles yderligere til at blive Business Partner frem for blot at være en leverandør til forretningen

Vi forstår forretning, ikke kun support

Vores værdier

Faglighed

Vi har mange års erfaring fra erhvervslivet

Vi evner at se detaljer, sammenhænge og afledte konsekvenser

Vi kender "maskinrummet" hos vores kunder indefra

Vi tilstræber altid, at fundamentet er i orden

Ansvarlighed

Vi tager ejerskab - kundens problemer er vores problemer

Vi tager ansvar ud over vores egne opgaver

Vi leverer, afslutter og overdrager opgaverne som aftalt

Vi efterlader aldrig nogen

Engagement

Vi går til opgaverne med begejstring og indlevelse

Vi identificerer os hurtigt med virksomhedens kultur, forretning og udfordringer 

Vi tilfører positiv energi til organisationen

Vi er altid tilgængelige, hvis det "brænder på"

Vi er glade og stolte, når vi lykkes sammen

Basico er drevet af en stærk holdånd, hvor vi arbejder sammen om at nå målene. Der skal leveres for at være med på holdet, men vi tager også ansvar for at hjælpe hinanden. Hvis en medarbejder bliver hårdt udfordret, træder vi til og hjælper.

Vores Vision

Vi skal være de bedste til at understøtte dem, der supporterer 
virksomhedens primære værdikæde

 

Vi har udelukkende fokus på supportfunktionerne.

Vi opfatter supportfunktionerne som fundament for en stærk forretning. Et stærkt fundament styrker hele virksomhedens konkurrencekraft.

Vi hjælper supportfunktionerne i tranformationen fra cost-center til værdiskabende funktion.

Vi hjælper supportfunktionenerne til at blive bedre til at understøtte den primære værdikæde ved at udvikle og turde forandre sig og have fokus på kvaliteten i basis frem for hypede modeluner.

Vores Mission

Vi går på arbejde for at gøre andre til en succes

 

Vi hjælper dem, vi er i berøring med, til succes.

Vi tror på, at andres succes er vores succes.

Vi fokuserer både på mennesket og på virksomheden.

Bestyrelsen

Formand Jesper Jarlbæk

Jesper Jarlbæk har siden 2006 været bestyrelsesmedlem og investor i en række vækstvirksomheder, som professionelt bestyrelsesmedlem for 4 børsnoterede virksomheder og som rådgiver for to af Nordens førende Private Equity-fonde.

Fra 2002-2006 var Jesper Jarlbæk koncerndirektør i Deloitte med ansvar for alle rådgivningsområderne. Før dette var han ansat i Arthur Andersen i en længere årrække, senest som ordførende partner for Danmark. Jesper har derved solid erfaring med rådgivning af virksomheder inden for service, handels- og transportsektorerne.

Jesper Jarlbæk er uddannet statsautoriseret revisor og har gennemført en Executive Management-uddannelse på INSEAD og AEP. Jesper er pt. næstformand i Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA).

Søren Lundsberg-Nielsen

Søren Lundsberg-Nielsen er medlem af G4S’s direktion, bor i London og har det overordnede ansvar for alle interne og eksterne juridiske services for G4S, foruden koncernens forsikringsprogram. Han er medlem af Det Danske Advokatsamfund, Det Danske Handelskammer i London (DUCC) og medforfatter til bogen Direktørkontrakten, som blev udgivet første gang i 1983.

Søren Lundsberg-Nielsen startede sin karriere som advokat hos Kromann Reumert København. Siden 1984 har han fået en omfattende juridisk erfaring som chefjurist for internationale koncerner i Danmark, Belgien og USA, før han i 2001 kom til Group 4 Falck som koncernchefjurist. Han har været involveret i en lang række succesfulde fusioner og virksomhedsovertagelser igennem sin karriere, inklusiv overtagelsen af Wackenhut og Group 4 Falcks fusion med Securicor i 2004, som derved blev G4S.

Morten Bruun Steiner

Morten Bruun Steiner arbejder hos Edlund som CEO. Morten har tidligere været over 25 år i Accenture, hvor han bl.a. har været ansvarlig for den danske Accenture Financial Services-forretning samt forsikringsdelen på nordisk niveau, og har dermed opnået betydelig erfaring inden for IT-relateret rådgivning og implementeringsydelser. Morten er uddannet civilingeniør (E) samt HD i Regnskab og er endvidere aktiv Reserveofficer.

BASICO ROBOTICS KURSUS

Oplever du også et stigende behov for at arbejde hurtigere? Er dine arbejdsopgaver repetitive og tidskrævende?

Hvis du kan svare ja til overstående, så er et Basico Robotics kursus noget for dig!

Læs mere her!