Interim Services.

Har du et akut behov og mangler en interim konsulent til at løse en opgave? I Basico leverer vi interim assistance, der hjælper din virksomhed med at nå jeres ønskede mål, når du har brug for en midlertidig ressource.  

Lige fra driftsopgaver, projektdeltagelse og specialistviden til komplicerede interim løsninger inden for SAP, Hyperion, Microsoft Business Central og Dynamics F&O eller avancerede Excel-løsninger får vi dig sikkert i havn med interim assistance.

Interim Services.

Services hero image
Søger du en interim konsulent?

En opsigelse eller sygemelding kommer aldrig på et bekvemt tidspunkt. En interim løsning skaber ro i organisationen og sikrer, at intet bliver tabt på gulvet i den periode, hvor du ellers ville have et kritisk ’gap’ i dit team – og dermed svigtende leverancer.

Vi har mange interim finance konsulenter til rådighed i forbindelse med spidsbelastninger eller ekstraordinære situationer og opgaver. De kan træde til som ’backfill’ eller som en del af projektet og er hurtigt inde i opgaverne. Når du vælger interim assistance fra Basico, får du derfor en driftssikker løsning.

Kontakt os her Basico arrow

Vi styrker din forretning gennem erfarne konsulenter.

Få den bedste interim løsning til din opgave

Basico har leveret værdiskabende interim services siden 2004, og vi er eksperter i at vurdere behovet og i at sikre den rigtige interim løsning til opgaven. Vi trækker på mange års erfaring og faglighed, når vi vurderer, hvilken af vores mange interim finance konsulenter der har den helt rigtige profil til at løse opgaven i din virksomhed.

Vores interim konsulenter er nøje udvalgt for at sikre, at de har erfaringen samt de faglige og personlige kompetencer til at gøre vores interim services og kunder til en succes. Det betyder at du får en fagligt stærk interim konsulent.

Vi kender de typiske udfordringer og interim løsninger, og vi har mange års erfaring med drift og udvikling af finansfunktionen såvel som spændingsfeltet mellem finans og IT. Tilsvarende inden for legal, compliance og risk samt facility management og HR.

Basico quote
Basico quote
Vi kender udfordringerne, arbejdsgangene, processerne og systemerne ... Basico quote
... og vi tager fra på opgaverne fra dag ét. Det er en af fordelene ved erfaring.
- Morten Bille, Senior Partner, CFO Services

Hvad får du med en interim assistance fra Basico?

Erfarne interim konsulenter
Når du vælger en interim løsning fra Basico, bliver dit team og din organisation supporteret af en erfaren interim konsulent, der kender begge sider af bordet. Dvs. at vedkommende både trækker på erfaring fra flere år som konsulent og fra en lignende intern funktion, der minder om den i din virksomhed. Når vi skal levere en interim løsning, bringer vores konsulenter deres praktiske erfaring og stærke kompetencer i spil.

Objektiv sparringspartner
Vi går altid ind i en interim assistance for at stoppe igen, og derfor tænker vi interimsopgaverne som projekter. Vi overtager ofte en opgave uden dokumentation og overlevering, men før vores interim konsulenter går ind i en interimsopgave, sætter vi os grundigt ind i, hvad din virksomheds behov er, og hvorfor det er opstået – og sammen med dig definerer vi klare succeskriterier for vores løsning af opgaven uden at sive ind i jeres virksomheds politiske dagsorden.

Ydmyghed og respekt
Vores interim konsulenter er typisk positivt overkvalificerede – uden at de udgør en trussel for din organisation. Hos Basico går vi til opgaven med ydmyghed og respekt. Hver gang. Ikke mindst, når vi løser interimsopgaver. Det indebærer gode projektlederevner, hvilket betyder, at vores konsulenter evner at kommunikere, strukturere, følge op, afstemme forventninger mv. – og sikre en god overdragelse, når de afslutter opgaven.

Værdifuld leverancemodel 
Vores interim assistance er som regel inddelt i tre naturlige faser, hvor slutmålet er at levere driften retur til dig efter en periode, hvor vi dels har mødt dit midlertidige behov, dels har optimeret processerne og leverancerne vedr. driftsopgaverne.

Når vi begynder på en interim løsning, indledes den første fase, hvor vi leverer ’as is’. Det betyder, at vores konsulenter går ind og aflaster din organisation fra dag ét ved at løfte opgaverne i dit nuværende drifts-/udviklings-setup.

Derefter overgår vi hurtigt til næste fase, hvor vi fortsat fokuserer på at levere på ’as is’, men også går ind og finder og realiserer optimeringspotentialerne efter nærmere aftale med dig. Vi sørger for at holde dig ajour undervejs gennem løbende statusrapporteringer, så du hele tiden ved, hvor langt vi er med de forskellige leverancer, og hvilke observationer vi gør os.

Når vi går ind i interimsopgavens sidste fase, har vi fokus på dokumentation, så vi kan levere drift og udvikling ansvarligt retur til dig – uden at værdien af vores arbejde går tabt.

Øget effektivitet med en interim konsulent
Vores interim konsulenter har ofte valgt den karrierevej, fordi de ønsker at bruge deres erfaring i forskellige virksomheder med forskellige kulturer, forretningsmodeller mv.

De arbejder målrettet på at gøre din virksomheds medarbejdere til en succes, og opgaven løses sammen med dig. Det betyder, at vi spiller dig og dit team gode, og at vi ikke bare går ind og dækker bedst muligt. Vi overtager og drifter med professionelt overskud, og vi har fokus på at finde værdiskabende optimeringsmuligheder sammen med dit team, så du kan frigøre ressourcer og øge effektiviteten.

Lad os tales ved.
Vi sidder klar ved telefonen.
Kontakt os Basico arrow
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.