insights article

Virksomheder med en dynamisk og sammenhængende ledelsesmodel præsterer bedre

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Anders Olesen
Senior Partner

Boganmeldelse af "dreams & details". Jeg har for nylig med stor fornøjelse læst Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolles bog "dreams & details", der af Lederne blev hædret som årets ledelsesbog 2017. Bogen er baseret på en kombination af den seneste ledelsesteori og omfattende praktiske erfaringer; primært forfatternes egne, men også andres.

Del artikel

Bogen tager afsæt i de muligheder og udfordringer, som særligt de teknologiske forandringer udgør for de fleste virksomheder. Forfatterne kalder det for et ’sæsonskifte’, da forandringerne ændrer spillereglerne og dermed forudsætningerne for succes i mange industrier. Bogens undertitel er ”Genopfind din virksom­hed og dit lederskab – mens det stadig går godt.”

Bogens forfattere har begge gennemført gennemgribende og succesrige forandringer i hhv. erhvervslivets og sportens verden. På trods af denne forskel har deres verdener haft det samme udgangspunkt for succes: Mennesket og den menneskelige præstation.

Bogens centrale pointer

  • For at opnå de bedste præstationer er det afgørende, at din virksomhed har en sammenhængende ledelsesmodel.
  • For at kunne gennemføre forandringen (sæsonskiftet) er det nødvendigt at udfordre de antagelser, som ligger til grund for den eksisterende ledelsesmodel.

Deres erfaringer viser, at arbejdet med den menneskelige præstation ikke er nok. Hvis virksomheden styrer i en forkert retning eller befinder sig et forkert sted, så kan præstationerne være nok så fremragende, men de vil være irrelevante. De har også konstateret, at mange virksomheder arbejder under grund­antagelser, som var rigtige engang, men som ikke længere gælder, fordi omstændighederne har ændret sig.

Deres anbefaling er, at ledere og virksomheder er nødt til at lære at genopfinde sig selv. Ikke bare én gang, men kontinuerligt, så det kan ske ud fra en styrkeposition og derfor skaber mest værdi og de bedste muligheder. Forfatterne fremhæver, at det lederskab, som gør dette muligt, kræver nytænkning.

Bogen forklarer, hvorfor den industrielle ”command & control”-ledelsesmodel (herunder traditionel Performance Management og mål­styring) er forældet og uegnet til at opnå den bedste præstation, og hvad det kræver for at lykkes i en verden præget af sæsonskifter.

”Taking reality seriously”

Bjarte Bogsnes er Senior Advisor, Performance Framework hos Equinor og formand for det internationale Beyond Budgeting Netværk. I 2011 skrev han artiklen “Taking reality seriously”, som vandt Harvard Business Review & McKinseys pris i kategorien Manage­ment Innovation. Artiklen starter sådan:

”At Statoil, we try to take reality seriously, not just a dynamic and unpredictable business environment, but also all the competent and responsible people in the company. It sounds obvious, but requires fundamental changes in how we lead and manage.”

Det er interessant, hvor godt tankegangen bag citatet stemmer med præmissen i "dreams & details". I bogens indledning fremhæves nemlig to centrale forhold: Forældede antagelser og mennesket i centrum:

 

Forældede antagelser
Industrialiseringen har igennem 200 år skabt øget velstand ved at indføre ny teknologi og kontinuerligt forbedre produktionsprocesser, og vi har videreført en del viden om ledelse og optimering, som i mange tilfælde er forældet.
Den eksponentielle vækst af forandringer er en væsentlig forskel på den digitale udvikling og den foregående industrielle revolution, som i højere grad var lineær og dermed lettere at forudse og tage højde for. Mange virksomheder har måttet erkende, at succes og størrelse her og nu ikke er en garanti for langtidsoverlevelse. Forklaringen er ikke alene dårligere ledelse eller mere kortsigtede beslutninger, selvom det utvivlsomt spiller ind i nogle tilfælde.

Hovedårsagen er snarere, at de grund­antagelser, som vi gennem industrialiseringens forskellige faser har optimeret virksomheder ud fra, ikke længere holder. Hvad der var god ledelse for 50 eller bare 10 år siden, passer ikke længere ret mange steder. Den væsentligste af de problematiske antagelser er ”Economies of scale”; formodningen om, at større volumen reducerer de marginale omkostninger og dermed skaber konkurrencefordele.

Mennesket i centrum
De job, som let kan automatiseres, er i størst fare for at forsvinde. De job, der derimod er vanskeligere for digitale kolleger at overtage, er dem, som kræver menneskelige egenskaber; kreativitet, sociale færdigheder, empati, intuition, og dømmekraft – alt sammen noget, som vil være vanskeligt at systematisere eller sætte på formel.

Samlebåndstankegangen har været dominerende i ledelseslaget længe. Mange virksomheder har prøvet at svare igen på truslerne om disruption med mere kontrol, flere målepunkter og flere resultatbaserede kontrakter. Det virker bare sjældent. Hvis ledelsen så svarer igen med endnu mere kontrol og endnu flere mål, opstår der en nedadgående spiral.

Udviklingen åbner for en enestående mulighed for at lede og arbejde i overensstemmelse med den menneskelige natur og psyke i stedet for imod den. De ledere, som forstår at udfolde potentialet, står med nøglen til en succesrig virksomhed.

 

Ledelsesmodellen i "dreams & details" går meget kort fortalt ud på at tydeliggøre, hvad virksomhedens drøm er, og hvilke detaljer der er afgørende for at få drømmen til at gå i opfyldelse. For at det kan lykkes, skal der være en sammenhæng mellem disse i form af ”broen” bestående af mind-set og rammer.

Bogen indeholder en udførlig beskrivelse af hvert af elementerne i modellen og gode forklaringer på, hvorfor og hvordan elementerne skal understøtte hinanden.

Bogen kan varmt anbefales – ikke som hyggelæsning, men som en opfordring til aktiv efterlevelse.

God læselyst!

 

Beyond Budgeting og dreams & details

”Jeg skal ikke lægge skjul på, at min begejstring for bogen i høj grad skyldes, at Jim og Mikael påpeger og fremhæver mange af de samme pointer, som er fundamentet i Beyond Budgeting. Trods forskelle i ordvalg og udformning af modeller så er de meget lig hinanden. Vi arbejder fx begge med begrebet ledelsesmodel. Vi er også begge kommet frem til, at en sammenhængende ledelsesmodel er en forudsætning for at opnå virksomhedens (eller holdets) fulde potentiale.

Langt de fleste virksomheder har en ikke-sammenhængende ledelsesmodel. Mange ønsker at skabe forandringen, men de har svært ved at overskue rejsen. Vi har derfor for nylig suppleret vores ledelsesmodel med et ”Implementation Frame­work”, som er beskrevet i artiklen ”Sådan implementeres Beyond Budgeting”.

Et af de centrale elementer i vores nye metode er at udfordre de antagelser, som mange ledere har om, hvad der hhv. fører til og hindrer præstationer. Dette forhold har Jim og Mikael beskrevet rigtig godt i bogen. Derfor håber jeg, at denne fremragende bog vil bi­drage til nytænkning og til et opgør med de forældede antagelser.”

  

Anders Olesen
Anders Olesen
Senior Partner
Vil du vide mere?
En sammenhængende ledelsesmodel er en forudsætning for at opnå virksomhedens fulde potentiale.
Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe.
Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.