insights article

Interim som katalysator for forandring og stabilitet!

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Morten  Virenfeldt Nielsen
Partner

Alle virksomheder har fra tid til anden brug for ekstern assistance til at løse opgaver af midlertidig karakter: Det gælder både som erstatning for opsagte medarbejdere og i forbindelse med gennemførsel af forandrings- og udviklingsprojekter.

Med denne artikel ønsker vi at dele nogle observationer vedrørende brugen af midlertidige, eksterne ressourcer. Vi mener nemlig, at mange virksomheder med fordel skal begynde at tænke mere strategisk over brugen af interim-medarbejdere som en del af fremtidens organisation.

Del artikel

Generelt oplever vi en række tendenser i samfundet – både herhjemme og i de lande, vi normalt sammenligner os med:

  1. Behov for øget agilitet (ikke at forveksle med agile fra systemudvikling)
  2. Ønske om færre faste omkostninger og en mere variabel omkostningsbase
  3. Et ændret arbejdsmarked med et mindre udbud af fast arbejdskraft
  4. Digitalisering og specialisering.

1. Behov for øget agilitet

Transformation og agilitet er i dag blevet en præmis for overlevelse inden for mange brancher – og med den hastige teknologiske udvikling og stigende frekvens af forandringer i markedet, stiller det unægteligt et krav om at kunne agere med kort varsel for fortsat at være aktuel på markedspladsen.

Uden tilstrækkelig agilitet mindskes muligheden for at handle og agere i henhold til forandringerne og den teknologiske udvikling, når disse opstår, og timingen er gunstig.

2. Ønske om færre faste omkostninger

I tillæg til øget agilitet som beskrevet ovenfor er der – og vil fortsat være – et stort fokus på profitabilitet, bl.a. ved nedbringelse af den faste omkostningsbase igennem digitalisering samt effektivisering af processer og arbejdsgange.

En tendens, som sikrer variabilitet i forhold til ændringer i efterspørgslen, men også eliminerer en eventuel – om end periodisk – overkapacitet, samtidig med at tendensen gør det muligt at frigøre ressourcer til at drive forandringer eller kompensere for medarbejderomsætningen.

3. Ændret arbejdsmarked

Artiklen Opbrud i de gamle mønstre på arbejdsmarkedet, som beskriver en trend og generel omstilling i fremtidens arbejdsstyrke henimod freelance- og korttidskontrakter.

En trend, som alt andet lige vil medføre et mindre udbud af fast arbejdskraft, og som tvinger virksomheder til at forholde sig til brugen af – og balancen imellem – faste medarbejdere og interim-arbejdskraft.

4. Digitalisering og specialisering

En konsekvens af udviklingen inden for digitale løsninger og det stigende behov for governance, er en støt stigende kompleksitet på områder såsom systemarkitektur og kontroller.

Det betyder, at for at opnå tilstrækkelig dyb ekspertise inden for udvalgte fagområder, bliver vi som individer nødt til at indsnævre vores fokusfelt og derved i større grad udvikle specialistkompetencer.

Konsekvensen heraf er en reduktion af medarbejdermobiliteten internt, hvilket udgør en udfordring dels i forhold til agilitet, dels i situationer, hvor virksomheden måske kun kortvarigt har brug for ekspertise på specifikke områder.

Har din organisation kapacitet til at håndtere forandring rettidigt?

I dag er supportfunktionerne skåret ind til benet, og ressourcerne er nøje tilpasset behovet i forhold til både mængden og typen af driftsopgaver. Dvs. at muligheden for at frigøre de rette ressourcer kortvarigt og periodisk udgør en udfordring – hvis det overhovedet er muligt – når der skal allokeres ressourcer til projekter, forandringer eller backup i forbindelse med sygdom og opsigelser. Og så er det store spørgsmål, om du har tid og mulighed for at vente, indtil de rette kompetencer kan frigives.

Den seneste periode med covid-19, er et godt eksempel på, hvor hurtigt ellers stabile forudsætninger ændres, og pludselige muligheder opstår for enten overlevelse eller vækst – muligheder drevet af forandringer i markedet, som kræver ressourcer i tillæg til den daglige drift. Ressourcer til at analysere,
igangsætte, implementere, medvirke eller på anden måde ændre eller tilpasse eksisterende processer, arbejdsgange eller systemer.

Et godt eksempel er et frasalg, hvor Finance og Legal involveres i due diligence og carve-out, HR og Legal involveres i afskedigelser og ændringer i ansættelsesvilkår, IT og BI involveres i ændringer til processer og systemer, Indkøb involveres i indkøbsaftaler, og FM involveres i drift af kontorer m.v.

 

Når forandringer opstår, skabes der typisk et behov hvis løsning ofte ender med en diskussion om knappe ressourcer.

Vores fineste ærinde med denne artikel er at invitere dig til at udforske alle de løsningsmuligheder, du har til rådighed. Derfor har vi samlet tre spørgsmål, du kan stille dig selv, næste gang forandringen rammer:

  • Har du tænkt alle mulige løsninger igennem i din situationsanalyse? – og stiller du dig kritisk over for de begrænsninger, du har defineret for de forskellige løsningsmuligheder?
  • Er det de interne ressourcer, du har til rådighed, som bliver afgørende for din løsning og timing frem for det ønskede resultat og værdien heraf? Hvorfor?
  • Er de eventuelle begrænsninger et resultat af en strømlinet forretningsmodel og ikke et øjebliksbillede, som vil ændre sig betydeligt på sigt?

Interim som et strategisk værktøj

Som nævnt i indledningen, så mener vi, at der er fordele at hente ved at tænke mere strategisk over brugen af midlertidige eksterne ressourcer – hvad end det er for at sikre eksekveringen af, eller reelt muliggøre, initiativer i forbindelse med tilpasning til forandringer eller for at afdække udskiftningen af medarbejdere.

Traditionelt anskues mulighederne og tidslinjen for forandringer i driften i en vis grad – bevidst eller ubevidst – ud fra, hvad der er af ledige interne ressourcer, og i mindre grad ud fra, hvad værdien er af den pågældende ændring; eller omvendt: Hvad konsekvensen er af ingen handling.

Det gælder om at undgå situationer, hvor alle mand forsøger at holde båden tom for vand og har så travlt med det, at de ikke kan gøre noget ved de huller, som vandet fosser ind af! Holistisk set kan det give god mening at overveje en interim-aflastning på driften eller at tilføre midlertidig eksperthjælp for enten at frigøre nøglemedarbejdere eller få adresseret og løst den underliggende problemstilling.

Hvad angår større projekter, såsom ERP-implementering, anbefaler vi, at man aktivt forholder sig til, hvilke kompetencer der kræves i forhold til opgaver og roller, og herefter kritisk evaluerer, hvorvidt de nødvendige kvalifikationer er tilgængelige internt i tilstrækkelig grad og med den rette timing.

Ligesom det er tilfældet med driften, så er de rette kompetencer afgørende i forhold til succesfuld design, eksekvering og implementering, og der kan ofte være meget at hente fra ekstern support i form af erfaring, spidskompetencer og timing.

I Basico har vi siden 2003 supporteret virksomheder med interim-løsninger til drift og udvikling af supportfunktionerne inden for CFO’ens område – hvad end det er drevet af pludselige forandringer, opsigelser, nye strategier, M&A, digitalisering, procesoptimering eller transformationer. Vi hjælper med interim-løsninger, der kombinerer dyb faglighed, erfaring og eksekveringskraft – hvilket gør, at vores kunder kan gribe de muligheder, der opstår, eller navigere i forhold til de udfordringer, som ændrer hverdagen.

Morten  Virenfeldt Nielsen
Morten Virenfeldt Nielsen
Partner
Skal vi hjælpe dig med at tænke ud af boksen?
I Basico er vi specialiseret i at levere interim-løsninger, hvor vi bringer vores erfarne konsulenter i spil i din virksomhed – hvad end det er en financial controller, lønkonsulent, regnskabschef, CFO, projektleder, BI-specialist eller lignende.
Du er meget velkommen til at række ud, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.