insights article

Hold på dine dygtige medarbejdere

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Lykke Pedersen
Director

Flere og flere virksomheder vælger at optimere arbejdsgangene ved hjælp af Robotic Process Automation (RPA) – at automatisere ensartede, regelbaserede, tidskrævende, repetitive opgaver og forretningsprocesser. Det er en rigtig god idé, da det minimerer fejl og frigør ressourcer til mere forretningsudviklende opgaver.

Del artikel

I dag kæmper virksomhederne om de medarbejdere, som kan træffe selvstændige beslutninger, problemløse med forskellige peergrupper og styre deres egen tid, projekter, arbejdsbyrde, relationer og karriereforløb alene.

Virksomhederne forventer medarbejdere, der kan være deres egen chef, der kan tænke strategisk og gøre for sig selv, hvad der tidligere blev betragtet som lederens opgave. Dette skift har ændret, hvad medarbejderne har brug for fra deres leder, hvis de skal blive på arbejdspladsen.

Brug følelser konstruktivt i dit lederskab

Det er veldokumenteret, at god ledelse er afgørende, hvis man vil holde på dygtige medarbejdere og tiltrække nye. Spørgsmålet er derfor ikke, om der er brug for at udvikle bedre ledelse, men hvordan god ledelse udøves over for en mere selvstændig arbejdsstyrke i fremtiden.

Der er kommet nye – fx digitale – metoder til, men den gode leder er grundlæggende ikke anderledes i dag end tidligere: Et menneske, som er i samspil og dialog med de mennesker, som han eller hun er leder for.

God ledelse handler i al sin komplicerede enkelthed om at forstå mennesker og evne at fremme deres engagement og lyst til at forbedre og udvikle de produkter, processer og relationer, de i bred forstand indgår i.

Organisationer og deres topledelser kan have en tendens til udelukkende at fokusere på at opnå resultater via rationelle greb som strategi, struktur, organisering, roller, KPI’er m.v. Ofte bliver værdien af at inddrage mere følelsesmæssige og irrationelle dynamikker underkendt, og dermed overses en vigtig nøgle til at lykkes og skabe resultater.

Som leder har du det overordnede overblik over personale, økonomi og arbejdsopgaver. Det er en forudsætning for, at arbejdspladsen fungerer i det daglige, og derfor en opgave, du som udgangspunkt skal kunne løse, men du skal samtidig have evnen til at begejstre og motivere dine medarbejdere i forhold til organisationens kultur, strategi og kerneydelser. Begejstring smitter, og hos Basico ser vi gang på gang, hvordan begejstringen får ansatte til at brænde for virksomheden.

Når du skal fremstå som en autentisk leder og få dine medarbejdere til at følge dig, skal du turde stå frem og vise din person i rollen. Du skal være transparent og i stand til at knytte dig ægte i de relationer, du indgår i.

Hvis du i stedet distancerer dig ved kun at fokusere på mål og deadlines, bliver det begrænsende i forhold til at få dine medarbejdere til at følge dig. Der er brug for ledere, der står kraftfuldt frem, og som kan give medarbejderne retning, samle om virksomhedens værdier og realisere positive mål.

Lær at lede relationer frem for personer

Fremtiden kræver ledere, der tør være åbne, påvirkelige og endog sårbare – og langt mindre alvidende og hierarkiske i deres tilgang end i en mere traditionel forståelse af lederkommunikation. Ledere skal have modet til at krænge den mere traditionelle, autoritære lederkappe af sig og være mere faciliterende og dialogiske i deres kommunikationsstil.

Du kan skabe positiv energi gennem den måde, du leder på, men omvendt kan du også skabe stress og dårlig trivsel og miste dygtige medarbejdere, hvis du ikke leder på en god måde.

Er du som leder ikke i stand til det, så mister dine medarbejdere meget hurtigt troen på dig og på, at virksomheden – eller de selv – får mulighed for at udvikle sig på lang sigt. Du kan skabe positiv energi gennem den måde, du leder på, men omvendt kan du også skabe stress og dårlig trivsel og miste dygtige medarbejdere, hvis du ikke leder på en god måde.

I dag ses følelser som et vigtigt indsatsområde for god ledelse. De rette følelser skaber nemlig gode tal på bundlinjen. Det personlige engagement og dets betydning for den enkelte medarbejder på arbejdspladsen er stigende, og det ses særligt blandt de unge. Derfor er det en kompetence, som er vigtig at have som leder i fremtiden modsat tidligere, hvor idealet var hierarkisk opbyggede organisationsstrukturer, som var fri for følelser og personlige relationer.

Ledelsesmæssige kompetencer

Det vigtigste er, hvordan du leder og indgår i relationen med dine medarbejdere; at du udøver en både styrende og støttende ledelse.

Du skal kunne dosere en række modsatrettede forhold mellem at:

  • Kunne træffe beslutninger og inddrage andre i beslutnings- grundlaget.
  • Tage styring og give andre mulighed for at bidrage.
  • Give dine medarbejdere ansvar gennem tillid og holde dem ansvarlige.

Disse forhold er helt centrale parametre at kunne mestre i forhold til, hvordan relationen opleves.

De ledere, som lykkes, formår at lede forskellige relationer ved at ramme en passende balance mellem, hvad de prioriterer at arbejde med, og hvordan de leder. Det er kombinationen af at styre og støtte, som sætter medarbejderne i stand til både at se retningen og formålet og samtidig bidrage med deres egne faglige operationali- seringer og løsninger under den udstukne retning; altså, at lykkes som medarbejdere.

Nogle medarbejdere er nemme at forstå og lave aftaler med, mens andre opleves besværlige; svære at forstå og arbejde med. Her er det essentielt, at du arbejder med at blive bedre til at rumme forskellige mennesker i al deres umulige og besværlige mangfoldighed – også dem, der ikke ligner dig selv. De besværlige relationer er de sværeste, men det er samtidig dem, du kan lære mest af.

Du skal være det kompas, som får den enkelte medarbejder til at føle, at hverdagens indsats er vigtig for alle – kollegaer og medarbejderen selv. Du er på den måde altid i samspil med de mennesker, du er leder for, og du skal helst være det uden at gå alt for meget i vejen.

Alle kan blive bedre til at lede, men det er ikke alle, der vil

Det kan virke lidt overvældende med alle de roller og talenter, der skal bruges og udvikles for at være en god leder, men en erkendelse af, hvad du er god og mindre god til, er med til at styrke din mulighed for at ændre på dit lederskab.

Samtidig skal du også være bevidst om, at der kan mangle overensstemmelse mellem din intention og din adfærd. Som leder skal du være opmærksom på, at du ofte bliver opfattet anderledes, end du ønsker det, eller måske selv tror, og derfor er selvindsigt også et nøgleord for ledere.

Det er en personlig udviklings- proces at blive en god eller bedre leder. Det afgørende er at forstå, at læring og udvikling ikke kun foregår på kurser og seminarer, men i høj grad skal være en del af hverdagen. Det kræver lang tids øvelse og refleksion at blive en moden og afbalanceret leder. Og det kræver mod, for mens man lærer, mærker man tydeligt sin egen inkompetence.

 

 

 

Lykke Pedersen
Lykke Pedersen
Director
Refleksion er nøglen til succes.
Hos Basico kan vi hjælpe dig med at blive (endnu) bedre til at udvikle og beherske de kompetencer, du skal have for at tiltrække og holde på de dygtige medarbejdere, så I sammen skaber bedre performance og hurtigere når jeres forretningsmål.
Kontakt os for at høre mere.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.