insights article

Har du råd til at miste dine dygtige medarbejdere?

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Lykke Pedersen
Director

Ni ud af ti virksomheder oplever, at deres rekrutteringssituation er sværere oven coronakrisen. En af konsekvenserne er, at der er sket et magtskifte fra virksomheden til medarbejderne. Fastholdelse er derfor strøget til tops på agendaen i mange virksomheder, og de traditionelle måder at indtænke det på dur ikke længere: Dine medarbejdere vil have andet og mere end økonomiske og materielle incitamenter for at blive i jobbet. hvordan fastholder du dine dygtige medarbejdere? Det giver vi et par bud på her. 

Del artikel

De sidste mange års højkonjunktur i Danmark har medført et nærmest umuligt kandidatmarked, og du kan næsten få et nyt job ved at knipse med fingrene. Vi oplever et glohedt jobmarked med en rekordlav ledighed og en turnover på over 30%. Og det er faktisk aldrig set før. 

Der er mange veje at gå, når du skal vælge en fastholdelsesstrategi, men vi bliver nødt til at spørge ind til vores medarbejdere og gå efter de elementer, der har højest prioritet for dem. Undersøgelser viser, at noget af det vigtigste, du kan fokusere dine kræfter på, er at skabe et meningsfuldt arbejdsliv for dine medarbejdere med kontinuerlig udvikling, psykologisk tryghed, fleksibilitet, anerkendelse, tilhørsforhold og autonomi. Det var alligevel noget af en mundfuld, så lad os tage det i små steps. 

Og begynde med at zoome ind på udvikling. 

Fordi langt de fleste medarbejdere ved, at deres nuværende kompetencer sandsynligvis ikke er tilstrækkelige for at være attraktive på arbejdsmarkedet om ti år. Derfor vil de gerne udvikles, så de lærer noget nyt og på den måde øger deres markedsværdi. 

Det er også i virksomhedens interesse at støtte medarbejdernes udvikling. For det første skaber det værdi, at det faglige niveau bliver løftet og holdt up-to-date i virksomheden. For det andet er det dyrt at have en høj medarbejderomsætning. Og det kan resultere i, at medarbejdere siger op, hvis de savner udfordring og meningsfulde opgaver eller mangler muligheder for at udvikle sig. 

Derfor er der god ræson i at synliggøre udviklingsmulighederne i den dialog, du som leder har med dine medarbejdere – og at spørge ind til deres karriereønsker og ambitioner.

Derfor er der god ræson i at synliggøre udviklingsmulighederne i den dialog, du som leder har med dine medarbejdere – og at spørge ind til deres karriereønsker og ambitioner. På den måde kan du også vurdere, hvor stor appetit de har på at tilegne sig nye kompetencer og ’fine tune’ deres nuværende. En af de væsentligste opgaver for ledelsen er derfor at sikre, at der hele tiden er et udviklingsperspektiv og en karriereplan for medarbejderne. 

Working 9 to 5 – Not anymore! 

Covid-19-pandemien har utvivlsomt sat sit præg på vores krav til muligheden for et hybridt arbejde. Der er en klar tendens til, at medarbejdere mener, at de ikke skal sidde ved deres skrivebord for at arbejde, men at de sagtens kan arbejde hjemmefra. 

Undersøgelser viser, at arbejdspladser med mulighed for hjemmearbejde er mere produktive end dem, der altid arbejder over. Derfor er det essentielt at få talt med dine medarbejdere om deres forventninger til fleksibilitet. 

Arbejdslivet bliver for de fleste af os mere og mere komplekst, og når forandringerne går hurtigere og hurtigere, er den indre motivation og behovet for fleksibilitet afgørende for at holde arbejdsglæden levende. En virksomhed kan derfor i høj grad påvirke en medarbejder til at blive, men det kræver en indsats. 

Skab frie rammer til at løse opgaven. 

Muligheden for at få autonomi over, hvor og hvornår ens job skal udføres, har også i høj grad betydning for dine medarbejderes jobtilfredshed og fastholdelse. Derfor er det en god idé at få forventningsafstemt og at overveje værdien af at have begrænsninger. 

Autonomi handler om, at dine medarbejdere får indflydelse på, hvad de laver, når de går på arbejde; Hvordan de kan gribe faglige udfordringer an på den måde, som de mener er den rigtige. 

Dine ansattes mulighed for autonomi over, hvor de kan arbejde, reducerer faktisk stress, giver en bedre work-life-balance, øger den ansattes jobtilfredshed og forbedrer den ansattes arbejdspræsentation. 

Få skabt tilhørsforhold og en stærk kultur. 

Undersøgelser understreger, at der er en tendens til, at du får størst succes med at fastholde dine medarbejdere, hvis de føler sig trygge og udvikler et stærkt tilhørsforhold til virksomheden. Du skaber bl.a. tilhørsforholdet ved at give plads til, at privatlivet er en naturlig del af jeres samtaler, så I ikke kun snakker fagligt i løbet af arbejdsdagen. Det er med andre ord vigtigt, at du som leder får skabt en dialogpræget kultur med en fredelig og hyggelig atmosfære, hvor I kan tale om hverdagsproblemer. 

Mange forskere påpeger vigtigheden af, at de basale psykologiske og fysiske behov – såsom autonomi, udvikling og fleksibilitet – bliver tilgodeset ligeligt, for at dine medarbejdere er glade. Derfor er det vigtigt, at du som leder anerkender dine medarbejderes perspektiver, giver meningsfuld feedback og opmuntrer til selvbestemmelse i deres opgaveløsning. 

Skab en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder føler sig tryg, får anerkendelse og føler sig knyttet til virksomheden og har en mening som individ. 

Så er du nemlig et godt skridt på vejen til at fastholde dine værdifulde medarbejdere. 

-

Kilder: 

https://www.forbes.com/sites/heidilynnekurter/2022/01/30/4-ways-to-win-over-and-retain-top-talent-during-the-great-resignation/?sh=46b7a3375684 

https://www.talenthub.io/blog/how-to-recruit-and-retain-a-flexible-workforce 

Harvard Business Review, 2021 – The new rules of managing talent 

Lykke Pedersen
Lykke Pedersen
Director
Skal vi hjælpe dig med tiltrækning og fastholdelse af talenter?
Hos Basico kan vi hjælpe dig med at udvikle og beherske de kompetencer, du skal have for at tiltrække og holde på de dygtige medarbejdere, så I sammen skaber bedre performance og hurtigere når jeres forretningsmål.
Kontakt os og hør meget mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.