insights-articler

Project management.

Projekter bliver stadig vigtigere for at udbygge konkurrencemæssige fordele og løfte strategiske eller forretningsmæssige udfordringer. Kompleksiteten af projekter er ofte stor og drevet af ændringer på tværs af organisation, processer og IT-systemer. Forbavsende mange projekter lykkes ikke – undersøgelser viser, at over 50% slår fejl. Når projekter ikke leverer som forventet, er det i mange tilfælde ikke den grundlæggende idé, som fejlede, men derimod implementeringen, udrulningen og/eller forankringen.

TIL TOPPEN

Hos Basico vil vi gerne medvirke til, at projekterne ender i den ”gode” halvdel, så du undgår at bruge mange unødvendige ressourcer – og at måneder eller endda år går til spilde.

 

Typiske udfordringer i projekter:

 • Projektplan og metoder, som sikrer projektleverancer i rette kvalitet og i overensstemmelse med godkendte målsætninger, varighed og økonomi
 • Styring af eksterne og interne ressourcer, så det ikke løber løbsk
 • Styring af en portefølje af projekter, herunder styring af knappe ressourcer på tværs af flere projekter
 • Gevinstrealisering, herunder forankring af leverancer hos medarbejdere og interessenter
 • Styring af ændringer samt projektrisici og mitigerende handlinger.

Kom hurtigere og bedre i mål med sprints

Hos Basico har vi arbejdet med hundredvis af projekter – primært med afsæt i økonomifunktionen. Vi har erfaret, at en resultatorienteret projekttilgang baseret på flere miniprojekter (sprints) ofte sikrer, at du kommer hurtigere og bedre i mål. Metoden er i høj grad inspireret af principperne for agil projektledelse og Scrum. Den tager udgangspunkt i, at ikke alle krav er kendte fra starten af projektet, at krav kan ændres undervejs og muligheden for at tage nye værktøjer og teknologier i brug undervejs, efterhånden som du bliver klogere på behov og løsningsmuligheder.

 

Qualify

Godkende projektet på baggrund af scopedokument og business case

 • Definere projektscope i forhold til overordnede mål, varighed, omkostninger, kvalitet, risici
 • Overordnet interessentanalyse ift. forandring og kommunikation
 • Etablere en business case, som opsummerer omkostninger vs. fordele

Plan

Definere projektplan og mobilisere ressourcer

 • Definere og godkende projekt- og ressourceplan samt budget
 • Plan for løbende projekt- og risikostyring
 • Plan for kommunikation og change management
 • Plan for realisering af projektmål/gevinster

Deliver

Levere og styre projektleverancer i henhold til projektplan

 • Analyse, design, implementering og test af projektleverancer iht. plan, metoder og værktøjer
 • Integrere medarbejdere og eksterne ressourcer i projektaktiviteter iht. plan
 • Kommunikation og change management

Monitor

Løbende følge op på fremdrift og afvigelser fra projektplanen og iværksætte tilpasninger

 • Ændringshåndtering
 • Ressourcestyring, herunder fokus på knappe ressourcer
 • Kvalitetssikring
 • Fremdriftsrapportering
 • Risikostyring
 • Opfølgning på realisering af mål
 • PMO: projektportefølje-overvågning

Close

Validere projektfærdiggørelse, godkendelser og accept

 • Validere projektfærdiggørelse, godkendelser og accept
 • Sikre afslutningsaktiviteter, herunder projektdokumentation og afslutningsmøder

Nemmere projekter med hjælp fra Basico

Hver fase i et projekt byder på en række udfordringer, som kan hindre, at projektet når i mål. Hos Basico vil vi gerne hjælpe dig med at gøre arbejdet med projekter nemmere og mindre risikofyldt. Vores konsulenter har praktisk erfaring fra begge sider af skrivebordet i økonomifunktionen. Det betyder, at vi har stor erfaring med implementering af effektive og robuste løsninger, der fungerer i en travl hverdag. Vores metoder og værktøjer tilpasses hvert projekt i tæt samarbejde med dig og med fokus på at skabe den ønskede værdi og forandring. Vi kan dække stort set alle roller inden for projektledelse og leverancer i alle projektets faser.

 

Eksempler på Basicoleverancer

Fase 1: Qualify

 • Projekt scopedokument
 • Projekt business case

Fase 2: Plan

 • Udarbejdelse af projektplan, ressourceplaner og budget
 • Projektstyring og governance
 • Risikostyring
 • Metoder og værktøjer til brug for analyse, design, implementering og test
 • Kickoff og onboarding af medarbejdere og eksterne ressourcer
 • PMO-kontor ifm. styring af projektportefølje

Fase 3: Deliver

 • Projektressourcer – faglige specialister, som leverer ift. aftalte metoder
 • Kommunikation og change management
 • Konsulent, der kan fungere som back-fill ifm. fastansattes projektdeltagelse

Fase 4: Monitor

 • Projektleder, som styrer projektet sikkert i mål ift. givne ressourcer
 • Risikostyring og mitigerende strategier
 • Ad hoc-assistance og sparring til projektlederen ift. at komme sikkert i mål

Fase 5: Close

 • Gevinstrealisering/evaluering

Læs mere om
project management.

Få assistance?

 – fra delleverancer til PMO-drift

Få assistance?

 – fra delleverancer til PMO-drift

Henrik Dahlgaard, Senior Partner
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.