Basico Legal Services samler fordelene ved interne juridiske ressourcer og ekstern specialistviden

Mød Legal-teamet

 

TRINE DAMSGAARD VISSING
DIRECTOR, HEAD OF LEGAL SERVICES

Trine har mere end ti års erfaring som advokat i et af Danmarks største advokathuse, legal counsel i en stor virksomhed og som konsulent.

Hun har solid erfaring med børsnoteringer og børsnoterede selskabers forhold, herunder løbende compliance, generalforsamlinger, kapitalfremskaffelse, tilbagekøbsprogrammer, overtagelsestilbud og M&A.

Trine rådgiver som konsulent virksomheder i forbindelse med finansieringsprojekter, børsnoteringer, aktionærforhold, incitamentsprogrammer og selskabsret samt ved forhandling, udarbejdelse og indgåelse af kontrakter.

Find Trine på LinkedIn her

 

JOHANNA WICKENBERG LINNEBALLE
MANAGER

Johanna har mere end ti års erfaring som advokat i et af Danmarks største advokathuse og legal counsel i et large cap-selskab.

Hun har solid erfaring med generel erhvervsjura, herunder kontrakter, persondata (GDPR), markedsføring, forbrugerforhold og M&A samt kendskab til svenske retsforhold.

Johanna har gennem sin karriere oparbejdet betydelig erfaring med arbejde i globale koncerner og med rådgivning på tværs af forskellige forretningsområder og projekter.

Find Johanna på LinkedIn her

 

MIA HARNFELDT
MANAGER

Mia er uddannet cand.merc.jur. og har mange års erfaring med compliance og udbudsret fra flere store virksomheder.

Hun har solid erfaring med compliance-projekter, herunder indgående kendskab til og erfaring med anti-bribery og som projektleder på implementering af ISO 37001-standard (anti-bribery management system) samt persondata (GDPR). Mia har en udpræget hands-on tilgang til den operationelle implemnetering af compliance-programmer på tværs af internationale koncerner. Mia har herudover arbejdet en årrække med udbudsret for både private og offentlige virksomheder og er således stærk på forhandling og indgåelse af kontrakter.

Find Mia på LinkedIn her

 

MICHAEL RO MEJER
MANAGER

Michael har flere års erfaring fra et af Danmarks største advokathuse og har drevet eget advokatfirma med fokus på start-ups. Michael har herudover arbejdet som in-house legal counsel i et C20-selskab.

Michael har mange års erfaring med kommercielle kontrakter (rådgivning, udarbejdelse og forhandling), selskabsret, M&A, persondata (GDPR) samt generel erhvervsret.

Som konsulent hjælper Michael virksomheder i forskellige størrelser og brancher med deres interne juridiske forhold, der spænder fra den daglige varetagelse af kontrakter, compliance og ansættelsesretlige forhold til større projekter i forbindelse med investeringer og salgsprocesser.

Find Michael på LinkedIn her

 

MORTEN LUNDSAGER
SENIOR CONSULTANT

Morten er uddannet cand.merc.jur. og har mange års erfaring som legal counsel i et large cap-selskab.

Morten har mange års erfaring med forhandling, markedsførings- og forbrugerret, e-handelsret, kommercielle kontrakter (rådgivning, udfærdigelse og forhandling), contract management, juridiske digitaliseringsprocesser (procesoptimering og automatisering) og forretningsudvikling.

Morten har desuden indgående kendskab til erhvervslejeret og de problemstillinger, der udspringer af et løbende lejeforhold. Han har udarbejdet og forhandlet lejekontrakter, hvor store internationale aktører har været involveret.

Find Morten på LinkedIn her

"Utrolig skarp, meget hurtig og effektiv i sin tilgang til opgaverne. Og en stor gevinst for afdelingen - både fagligt, kollegialt og socialt."

 

Top 1000-virksomhed

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her