Basico Legal Services samler fordelene ved interne juridiske ressourcer og ekstern specialistviden.

Legal Services

 

Vi hjælper private og offentlige virksomheder med at løse deres interne juridiske opgaver.
Generelt løses langt den største del af de juridiske opgaver internt, dels for at være tæt på forretningen, dels for at begrænse dyr ekstern rådgivning til det nødvendige.

Nøglen til succes for den interne juridiske funktion er at forstå og skabe værdi for den forretning, den er en del af. Med vores praktiske erfaring fra in–house legal hjælper vi dig med ekstra ressourcer og viden både ved den daglige servicering af forretningen og ved deltagelse i interne projekter. Alt efter behov kan vi være din fleksible juridiske funktion, fx 1 dag om ugen eller på fuld tid i perioder.

Persondata

Persondata er et komplekst område, som rejser mange spørgsmål. Hvordan får din virksomhed et praktisk overblik? Hvor lang tid tager det at implementere? Hvad kræver det af ressourcer? Vi gør persondata-området operationelt og sikrer en succesfuld implementering, så den ikke spænder ben for forretningen og den daglige drift.

GDPR

Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning med navnet General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Det kan være en udfordring at få overblik over, om din virksomhed lever op til de gældende regler på området. Har du brug for hjælp til dit persondataprojekt, sikrer vi, at din virksomhed kan håndtere de nye regler.

Compliance

Compliance er et forretningskritisk område, som fylder meget i hverdagen. Har din virksomhed en strategisk tilgang til compliance? Vi fastlægger den rette compliance-løsning, udvikler en fremadrettet struktur samt implementerer og vedligeholder den, så din virksomhed er på forkant med de øgede compliance-krav og tilhørende risici.

Kontraktstyring

Kontrakter er omdrejningspunkt for værdi-skabelse. Det rigtige system og organisatoriske set-up kan sikre store gevinster. Sammen finder vi effektive løsninger, implementerer systemer og ændrer arbejds-gange. Et samlet overblik muliggør en proaktiv tilgang, så kontraktværdien realiseres via opfølgning, tvister undgås, og arbejdsgange effektiviseres.

Roadmap

Nu er det muligt for dig at blive skarpere på, hvilke juridiske processer din virksomhed kan optimere ved hjælp af Basicos Legal Road Map. Øvelsen består i, at vi sammen med dig kortlægger de interne juridiske forhold i din virksomhed, ligesom vi får juraen til at spille sammen med den øvrige del af forretningen.

Flexjurist

Står du også og mangler hjælp til at løse de forskellige juridiske opgaver og udfordringer, der opstår i hverdagen? Få din egen interne jurist efter behov – på fuldtid eller et par dage om ugen. Vi tilbyder den praktiske erfaring og solide viden, der er nødvendig, for at vi sammen kan skabe resultater for din virksomhed.

Vi så efter en intern ressource, der kunne skabe fokus på de juridiske muligheder og udfordringer. I forbindelse med etableringen af den interne funktion, hvor vi ikke kendte vores eksakte behov, var det oplagt for os at begynde med Basicos fleksible mulighed for at tilknytte en erfaren jurist, som tidligere havde siddet i chefjuriststolen i andre virksomheder.
Steen Pinnerup Finansdirektør, Sweco

HVEM ER VI?

Legal Services består af jurister med mange års erfaring fra stillinger som in-house legal og advokat. 

Med vores praktiske erfaring fra in–house legal hjælper vi dig med ekstra ressourcer og viden både ved den daglige servicering af forretningen og ved deltagelse i interne projekter. 

HVORDAN ARBEJDER VI?

Vi indgår direkte i den daglige drift og ser os selv som en del af holdet i din virksomhed. Ved at være fysisk til stede lærer vi din organisation at kende i dybden.

Sådan sikrer vi, at relevant viden bliver forankret i virksomheden til brug i den fremtidige drift.

HVORDAN ADSKILLER VI OS?

  • Vi er fleksible og ”on-site”
  • Vi er mere en kollega end en ekstern besøgende
  • Vi sikrer, at relevant viden bliver forankret i virksomheden
  • Vi får omsat jura til operationelle handlinger
  • Vi fokuserer på at skabe værdi for din virksomhed.

Seneste blogindlæg fra legal:

Trine Damsgaard Vissing

DIN KONTAKT TIL BASICO LEGAL SERVICES

Kontakt Director Trine Damsgaard Vissing for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.