Legal Services

Basico Legal Services samler fordelene ved interne juridiske ressourcer og ekstern specialistviden.

Legal Services

Vi hjælper private og offentlige virksomheder med at løse deres interne juridiske opgaver.

Generelt løses lagt den største del af de juridiske opgaver internt, dels for at være tæt på forretningen, dels for at begrænse dyr ekstern rådgivning til det nødvendige.

Nøglen til succes for den interne juridiske funktion er derfor at forstå og skabe værdi for den forretning, den er en del af. Med vores praktiske erfaring fra in–house legal hjælper vi dig med ekstra ressourcer og viden på både den daglige servicering af forretningen og ved deltagelse i interne projekter. Alt efter behov kan vi være din fleksible juridiske funktion, fx 1 dag om ugen eller fuld tid i perioder.

Udvalgte områder i Legal Services

Persondata

Persondata er et komplekst område, som rejser mange spørgsmål. Hvordan får din virksomhed et praktisk overblik? Hvor lang tid tager det at implementere? Hvad kræver det af ressourcer? Vi gør persondata operationelt og sikrer en succesfuld implementering, så den ikke spænder ben for forretningen og den daglige drift.

Road Map

Bliv skarpere på hvilke juridiske processer din virksomhed kan optimere med et Legal Road Map. Her kortlægger vi i samarbejde de interne juridiske forhold i din virksomhed og får juraen til at spille sammen med den øvrige del af forretningen.  

 

 

Kontraktstyring

Kontrakter er omdrejningspunkt for værdiskabelse. Med den rigtige systemunderstøttelse og organisatoriske opsætning, kan der findes store gevinster. Sammen kan vi finde effektive løsninger og hjælpe med at få implementeret systemer og ændre arbejdsgangene. Det samlede overblik over din virksomheds kontrakter og indholdet heri giver mulighed for en proaktiv tilgang, hvor kontraktens værdi realiseres gennem systematisk opfølgning, unødvendige tvister undgås og de daglige arbejdsgange bliver mere effektive.

Compliance

Compliance er et forretningskritisk område, som fylder meget i hverdagen. Har din virksomhed en strategisk tilgang til compliance? Vi fastlægger den rette compliance-løsning og udvikler en fremadrettet struktur samt implementerer og vedligeholder den, så din virksomhed er på forkant med de øgede compliance-krav og tilhørende risici.   

Flexjurist

Mangler du hjælp til at løse de juridiske opgaver og udfordringer, der opstår i hverdagen? Få din egen interne jurist efter behov – fuldtid eller et par dage om ugen. Vi tilbyder den nødvendige praktiske erfaring og solide viden for at vi sammen kan skabe resultater for din virksomhed.

Vi så efter en intern ressource, der kunne skabe fokus på de juridiske muligheder og udfordringer. I forbindelse med etableringen af den interne funktion, hvor vi ikke kendte vores eksakte behov, var det oplagt for os at begynde med Basicos fleksible mulighed for at tilknytte en erfaren jurist, som tidligere havde siddet i chefjuriststolen i andre virksomheder.
Steen Pinnerup Finansdirektør, Sweco

HVEM ER VI?

Legal Services består af  jurister med mange års erfaringer fra stillinger som in-house legal og advokat.

HVORDAN ARBEJDER VI?

Vi indgår direkte i den  daglige drift og ser  os selv, som en del af holdet i din virksomhed.

Ved at være fysisk tilstede , lærer vi din organisation at kende i dybden. Sådan sikrer vi, at relevant viden bliver forankret i  virksomheden til brug i den  fremtidige drift.

HVORDAN ADSKILLER VI OS?

  • Vi er fleksible og ”on-site”
  • Vi er mere en kollega end en ekstern besøgende
  • Vi sikrer, at relevant viden bliver forankret i virksomheden
  • Vi får omsat jura til operationelle handlinger
  • Vi fokuserer på at skabe værdi for din virksomhed

Seneste blogindlæg fra legal:

Trine Damsgaard Vissing

DIN KONTAKT TIL BASICO LEGAL SERVICES

Kontakt Serviceline Leader Trine Damsgaard Vissing for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Content – magasinet der hjælper dig til forandring og udvikling i supportfunktionerne

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få abonnement på online-udgaven af vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her