Legal Services

Basico Legal Services samler fordelene ved interne juridiske ressourcer og ekstern specialistviden.

Legal Services

Legal Roadmap

Gennem Basico Legal’s rådgivning bliver virksomheden skarpere på optimeringen af de juridiske processer, herunder hvilke og hvor stor en del af de juridiske opgaver, der mest effektivt kan løses af virksomheden selv, og hvilke opgaver der kræver køb af eksterne ydelser.

Vi så efter en intern ressource, der kunne skabe fokus på de juridiske muligheder og udfordringer. I forbindelse med etableringen af den interne funktion, hvor vi ikke kendte vores eksakte behov, var det oplagt for os at begynde med Basicos fleksible mulighed for at tilknytte en erfaren jurist, som tidligere havde siddet i chefjuriststolen i andre virksomheder.
Steen Pinnerup Finansdirektør, Sweco

Persondataforordningen

Hvis du i dag sidder med flere spørgsmål end svar om Persondataforordningen – så er du ikke alene. De nye og skærpede regler træder i kraft i foråret 2018, men det smarte træk er allerede nu at få svar på spørgsmål som; Hvordan får jeg et praktisk overblik? Hvad skal vi gøre? Tager det lang tid? Og Hvor mange ressourcer skal der bruges?

1-dags servicetjek

Basico kan hjælpe dig med et tjek af de juridiske omkostninger og processer, ligesom vi kan hjælpe med de rette juridiske kompetencer, enten som interimsløsning eller som rekruttering af fastansatte. Vi tilbyder et 1 -dags servicetjek, som giver dig det nødvendige overblik og en plan for fremtiden.

Kim Munch Lendal

Kontakt din Legal-partner

Kontakt Basicos Legal Service-partner Kim Munch Lendal direkte for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Basico Legal Survey – Tendenser i det juridiske maskinrum


Med denne undersøgelse ønsker vi at tage pulsen på udviklingen i maskinrummet i de danske virksomheder.

Vi ønsker at få perspektiv fra beslutningstagere, både fra chefjurister og fra CFO’er, i et forsøg på at tegne et dækkende billede af fremtiden.

 

BASICO ROBOTICS KURSUS

Oplever du også et stigende behov for at arbejde hurtigere? Er dine arbejdsopgaver repetitive og tidskrævende?

Hvis du kan svare ja til overstående, så er et Basico Robotics kursus noget for dig!

Læs mere her!