Vi hjælper med at evaluere ledere, specialister og kandidater, så du får indsigt i, hvilke personlige kompetencer og potentialer der kan udvikles.

Assessment

Basico kan give dig et indblik i lederes, specialisters og finale kandidaters faglige og personlige kompetencer, så du kan træffe en kvalificeret beslutning, når du ansætter, udnævner, udvikler eller arbejder med forandringsprocesser.

LEADERSHIP ASSESSMENT

CANDIDATE ASSESSMENT

TALENT MANAGEMENT

SUCCESSION PLANNING

Leadership Assessment

Leadership Assessment

Udvikling af ledelsens kompetencer, indsats og samarbejde er et naturligt fokus for de fleste ambitiøse virksomheder. Vi har en veldokumenteret værktøjskasse af testsystemer og vurderingsmetoder samt markant erfaring fra utallige Leadership Assessments. Vi baserer alle assessments på biografiske interviews kombineret med psykometriske vurderingsdata og referenceinterviews. Kombinationen af en præcis afdækning af personlighed og forventet adfærd og logisk kapacitet giver et unikt overblik over potentiale og performance.

Vi starter altid processen med at undersøge de relaterede strategiske udfordringer og bruger dette til at identificere de kritiske lederskabskompetencer. Kompetencerne er unikke fra sag til sag, men når de er blevet identificeret, skræddersyr vi vurderingsprocessen, så den er tilpasset de aktuelle krav.

Candidate Assessment

I enhver rekrutteringssituation stilles der store krav til de ansættelsesansvarlige i forhold til at finde og ansætte lige netop den ansøger, hvis kvalifikationer og kompetencer bedst muligt matcher den ledige stilling og organisationens behov.

Basicos erfarne rekrutteringskonsulenter hjælper med at kvalificere beslutningsgrundlaget via en uvildig og kompetent (fagpsykologisk) vurdering af finalekandidaterne og disses forskellige styrker og svagheder, knyttet til både personlighed, intellektuelle forudsætninger og ledelsesmæssigt fokus.

Vi tilbyder også en vurdering af faglige kvalifikationer og kognitivt niveau.

Har du brug for et ekstra indblik i dine medarbejderes faglige og personlige kompetencer?

Talent Management

Udvikling og fastholdelse af nøglemedarbejdere er et kritisk succesparameter på dagens jobmarked, hvilket stiller store krav til virksomhedernes talentpolitik og medarbejderpleje. En mistet medarbejder er kostbar at erstatte eller kan måske slet ikke erstattes.

Hos Basico kan vi bidrage til løsning af disse udfordringer. 

Succession Planning

Ved du, hvem der kan lede din virksomhed om to år? Basico kan hjælpe dig med at få identificeret og udviklet de ledere og medarbejdere, som har potentiale til at udfylde nøglepositionerne eller kan føre virksomheden videre.

Vi gennemfører en grundig vurdering af den enkeltes potentiale i forhold til den fremtidige strategi og de ledelsesmæssige mål.

 ”Morgendagens CFO skal kunne navigere og lede i en verden med mere uforudsigelighed.”

Rollen som CFO er under hastig forandring. Du skal forstå virksomheden, men også kunne gå forrest og skabe værdi og forretningsudvikling – ligesom nye ansvarsområder kommer til.
Heldigvis sidder du som CFO i en unik position til det, og hvis du tilmed formår at skifte mellem det korte og lange lys og kan forstå/navigere i omverdenens krav, er der bety­delige muligheder for at påvirke virksomhedens udvikling i en positiv retning.

 

Lykke Pedersen

Kontakt os

I Basico Human Capital Services hjælper vi dig med at styrke og effektivisere din virksomheds vigtigste ressource – dine medarbejdere.

Kontakt Director Lykke Pedersen for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig. Lykke Pedersen er erhvervspsykolog og Executive Coach og har mange års erfaring med coaching, assessments, transitions og rekruttering af specialister og ledere.

FÅ TI GODE RÅD TIL AT FASTHOLDE DINE MEDARBEJDERE


Det er vigtigt, at du skaber attraktive arbejdsvilkår, hvis du ønsker at fastholde dine medarbejdere. Men de traditionelle måder at tænke fastholdelse på kan ikke længere stå alene.

Basico har udarbejdet ti gode råd til, hvordan du fastholder de nye generationer i din virksomhed. 

Ja tak - jeg vil gerne have de ti gode råd