GRC Services

Basico GRC Services hjælper CFO’en med at styre de risici, der er væsentlige i relation til værdiskabelsen. Vores konsulenter har erfaring med at etablere, videreudvikle og vedligeholde virksomhedens risikostyring.

GRC Services

Risikostyring

Vi vurderer kvaliteten af kulturen for risikostyring

Vi etablerer, videreudvikler og vedligeholder systematiseret tilgang til risikostyring

Vi vurderer kvaliteten af den eksisterende ledelses- og compliancestruktur

Vi opbygger fremadrettede governance- og complianceprogrammer

Governance & Compliance

Vi vurderer kvaliteten af eksisterende ledelses- og compliancestruktur

Vi opbygger fremadrettede governance- og complianceprogrammer

Vi assisterer med intern revision (intern revisionsstrategi, effektiv revisionsudførelse, brug af og sparring med ekstern revisor)

Persondata – dit nye forandringsprojekt

Persondata er det nye ’sort’ inden for lovgivningen – og med EU’s nye persondataforordning vil virksomheder skulle ændre adfærd. Udfordringer er der mange af på vejen mod compliance inden for persondata.

Basicos erfarne medarbejdere er de ekstra kompetencer, der kan hjælpe dig med at komme igennem indsatsen.

 

Henrik Kofoed

Har du brug for hjælp til at komme i gang med dit persondataprojekt?

Har du brug for hjælp til at komme i gang med dit persondataprojekt, behov for støtte til at udfordre de foreslåede løsninger, undgå overimplementering eller brug for ekstra ressourcer til dit interne projektteam, så kontakt partner Henrik Kofoed.

RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE MATURITY SURVEY

I Basico har vi taget pulsen på udviklingen i Risk Management & Compliance-funktionerne i de danske virksomheder med det formål at undersøge modenheden inden for Governance, Risk & Compliance (GRC).

BASICO ROBOTICS KURSUS

Oplever du også et stigende behov for at arbejde hurtigere? Er dine arbejdsopgaver repetitive og tidskrævende?

Hvis du kan svare ja til overstående, så er et Basico Robotics kursus noget for dig!

Læs mere her!