GRC Services

GRC Services hjælper CFO’en med at styre de risici, der er væsentlige i relation til værdiskabelsen. Vores konsulenter har erfaring med at etablere, videreudvikle og vedligeholde virksomhedens risikostyring.

Intern Revision

Mangler du hjælp til at etablere eller outsource en in-house intern revisionsfunktion eller lede udvalgte revisionsprojekter? 
Uanset hvilken model der er relevant for din virksomhed, kan vi hjælpe. 
Vi identificerer samspillet mellem de risici, der påvirker din virksomhed, samtidig med at vores interne revision har den nødvendige forretnings- og værdikædeforståelse, strategisk indsigt samt de rette kompetencer til at kunne agere som en stærk, objektiv og betroet sparringspartner.

 

Risikostyring

Vi vurderer kvaliteten af kulturen for risikostyring

Vi etablerer, videreudvikler og vedligeholder systematiseret tilgang til risikostyring

Vi vurderer kvaliteten af den eksisterende ledelses- og compliancestruktur

Vi opbygger fremadrettede governance- og complianceprogrammer

Governance & Compliance

Vi vurderer kvaliteten af eksisterende ledelses- og compliancestruktur

Vi opbygger fremadrettede governance- og complianceprogrammer

Vi assisterer med intern revision (intern revisionsstrategi, effektiv revisionsudførelse, brug af og sparring med ekstern revisor)

Anders Olesen

Har du brug for hjælp til at komme i gang?

Har du brug for hjælp, behov for støtte til at udfordre de foreslåede løsninger, undgå overimplementering eller brug for ekstra ressourcer til dit interne projektteam, så kontakt Partner Anders Olesen.

Kontorrobotter er fremtiden

Vil du se, hvordan kontorrobotter i fremtiden vil revolutionere supportfunktionerne? Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få 5 videoeksempler på, hvorfor robotter er fremtiden, og hvordan de kan gøre dig mere effektiv og understøtte dig i dit arbejde.

Tilmeld dig her