CFO Services

Basico er CFO’ens trusted advisor – og supplier. Vi understøtter både drift og udviklingen af Finance samt rollen som forretningens Business Partner inden for økonomistyring, controlling og regnskab.

CFO Services

Som CFO er du forretningens business partner, og det er dit ansvar, at finance bidrager til forretningens udvikling. Samtidig skal du, dine medarbejdere samt processer og produkter i finance udvikles. Det kræver overblik og ressourcer. Uanset, om du er helt afklaret med, hvor din udfordring ligger, eller om du har brug for at få konkretiseret din udfordring, giver vi dig faglig og professionel sparring.

Gennem CFO Services hjælper vi dig med de udfordringer, som udvikling af økonomifunktionen kræver:

Rådgivning

– når der er behov for sparring

Basico CFO Services hjælper CFO’en med at udvikle økonomifunktionen. Vi yder rådgivning på strategisk niveau igennem processen ”CFO dialog”.

Interimsstillinger

– når behovet er midlertidigt

Er der et midlertidigt behov i økonomiafdelingen, kan Basico CFO Services hjælpe CFO’en ved at stille ressourcer med den rette erfaring til rådighed til opgaven.

Projekter

– når løsningen skal implementeres i hele organisationen

Ved større økonomiprojekter kan vores erfarne konsulenter indgå direkte i CFO’ens projekt-organisation, og vi tager ansvar for hele projektet eller dele af det. 

Rekruttering

– når behovet er permanent

Basico CFO Services hjælper CFO’en med at finde og fastansætte den rigtige kandidat. Vi står for hele rekrutteringsprocessen eller dele af den.

Fremsynethed · Planlægning · Udvikling

UDVIKLING AF ØKONOMIFUNKTIONEN

UDVIKLING AF ØKONOMIFUNKTIONEN

Udvikling af økonomifunktionen handler om, at du som CFO har en vision eller en plan. Med udgangspunkt i visionen/planen kan udviklingsopgaver af fx nye koncepter prioriteres og implementeres.

CFO'ENS FØRSTE 100 DAGE

CFO'ENS FØRSTE 100 DAGE

Hvordan tackler en CFO de første 100 dage i et nyt job? CFO’ens ansvarsområde har gennem de senere år antaget en stadig mere kompleks rolle, hvor fokus er skabelse af værdi til virksomheden via en mere forretningsorienteret tilgang.

SYNLIGGØR DIN VÆRDISKABELSE SOM CFO

SYNLIGGØR DIN VÆRDISKABELSE SOM CFO

Rejsen fra Score Keeper til Strategic Business Partner har længe været agendaen for finansfunktionen. For de fleste går rejsen langsomt - og meget langsommere end ønsket i CFO'ens optik.

Henrik Dahlgaard

Styrk din rolle

Basico har erfaring med at rådgive CFO’er i at udvikle Finance. Kontakt Partner Henrik Dahlgaard, hvis du selv stræber efter en Finance-funktion på verdensklasseniveau – vi tager gerne en snak om mulighederne baseret på de specifikke forhold i din virksomhed.

Content – magasinet der hjælper dig til forandring og udvikling i supportfunktionerne

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få abonnement på online-udgaven af vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her