Basico er CFO’ens trusted advisor – og supplier. Vi understøtter både drift og udviklingen af Finance samt rollen som forretningens Business Partner inden for økonomistyring, controlling og regnskab.

CFO Services

Som CFO er du forretningens Business Partner, og det er dit ansvar, at Finance bidrager til forretningens udvikling.
Samtidig skal du, dine medarbejdere samt processer og produkter i Finance udvikles. Det kræver overblik og ressourcer. Uanset om du er helt afklaret med, hvor din udfordring ligger, eller om du har brug for at få konkretiseret din udfordring, giver vi dig faglig og professionel sparring.

Gennem CFO Services hjælper vi dig med de udfordringer, som udvikling af økonomifunktionen kræver

Rådgivning

Når der er behov for sparring

Basico CFO Services hjælper CFO’en med at udvikle økonomifunktionen. Vi yder rådgivning på strategisk niveau igennem processen
”CFO dialog”.

Interimsstillinger

Når behovet er midlertidigt

Er der et midlertidigt behov i økonomiafdelingen, kan Basico CFO Services hjælpe CFO’en ved at stille ressourcer med den rette erfaring til rådighed til opgaven.

Projekter

Når løsningen skal implementeres i organisationen

Vores erfarne konsulenter kan indgå direkte i CFO’ens projektorganisation ved større økonomiprojekter, og vi tager ansvar for hele projektet eller dele heraf.

Rekruttering

Når behovet er permanent

Basico CFO Services hjælper CFO’en med at finde og fastansætte den helt rigtige kandidat til stillingen. Vi står for hele rekrutteringsprocessen eller dele af den.

Et af mine vigtigste redskaber som CFO er at finde de rigtige spillere til holdet; den rette kombination af strateger, taktikere og praktikere. Alt andet er ligegyldigt. For hvis du ikke formår at sætte det rigtige team, når du ikke dine mål. Og her er de menneskelige egenskaber langt vigtigere end de faglige. Med den rette indstilling – den rigtige motivation og energi – så er der ingen grænser for, hvad du kan opnå.
Anders Boyer Executive Vice President & CFO i Hempel og kommende CFO i PANDORA

Fremsynethed · Planlægning · Udvikling

UDVIKLING AF ØKONOMIFUNKTIONEN

UDVIKLING AF ØKONOMIFUNKTIONEN

Udvikling af økonomifunktionen handler om, at du som CFO har en vision eller en plan. Med udgangspunkt i visionen/planen kan udviklingen af fx nye koncepter prioriteres og implementeres.

CFO'ENS FØRSTE 100 DAGE

CFO'ENS FØRSTE 100 DAGE

Hvordan tackler en CFO de første 100 dage i et nyt job? CFO’ens ansvarsområde har gennem de senere år antaget en stadig mere kompleks rolle, hvor fokus er skabelse af værdi til virksomheden via en mere forretningsorienteret tilgang.

SYNLIGGØR DIN VÆRDISKABELSE SOM CFO

SYNLIGGØR DIN VÆRDISKABELSE SOM CFO

Rejsen fra Score Keeper til Strategic Business Partner har længe været agendaen for finansfunktionen. For de fleste går rejsen langsomt – og meget langsommere end ønsket i CFO'ens optik.

Henrik Dahlgaard

Styrk din rolle

Basico har erfaring med at rådgive CFO’er i at udvikle Finance. Kontakt Partner Henrik Dahlgaard, hvis du selv stræber efter en Finance-funktion på verdensklasseniveau – vi tager gerne en snak om mulighederne baseret på de specifikke forhold i din virksomhed.

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her