Beyond business support.

Hos Basico finder vores konsulenter et fagligt miljø omkring løsningen af projekter i spændende virksomheder, og vores kunder oplever fagligt kompetente konsulenter, der tager ansvar og viser engagement.

Beyond business support.

Services hero image
Vi vil gøre support- funktionerne til en succes

  • Vi går skridtet videre end blot leverancen af supportaktiviteter – vi hjælper og inspirerer til forandring og udvikling.
  • Vi tilbyder stærke menneskelige kompetencer med solid faglig erfaring og indsigt.
  • Vi overrasker ved at levere mere og bedre end forventet.
  • Vi udfordrer, hvordan supportfunktionerne udvikler sig til at blive Business Partner fremfor blot at være en leverandør til forretningen.
  • Vi forstår forretning – ikke kun support.

Bliv klogere på os som virksomhed - læs mere her.

Se dem her Basico arrow

Vi er stolte af vores medarbejdere.

Vores værdier

Faglighed
Vi har mange års erfaring fra erhvervslivet.
Vi evner at se detaljer, sammenhænge og afledte konsekvenser.
Vi kender maskinrummet hos vores kunder indefra.
Vi har fokus på at sikre et solidt fundament.

Ansvarlighed
Vi tager ejerskab – kundens udfordringer er vores udfordringer.
Vi har fokus på helheden og tager ansvar ud over vores egne leverancer.
Vi leverer, afslutter og overdrager leverancerne som aftalt.
Vi inddrager kunden i vores løsninger – vi arbejder med kunden og ikke for kunden.

Engagement
Vi går til opgaverne med begejstring og indlevelse.
Vi identificerer os hurtigt med kundens kultur, forretning og udfordringer.
Vi tilfører positiv energi til kundens organisation.
Vi er altid tilgængelige og nærværende i vores relationer
Vi er glade og stolte, når vi lykkes sammen.

Basico quote
Basico quote
Basico er drevet af en stærk holdånd, hvor vi arbejder sammen om at nå målene. Basico quote
- Nicolai Kühl, Managing Partner, Basico

Vores historie – tilbage hvor det hele startede

I 1993 møder Basicos stiftere, Nicolai Kühl og Jacob Poulsen, hinanden første gang i Arthur Andersen. Intet peger på det tidspunkt på et livslangt parløb. Men fire-fem år senere får de alligevel skabt fundamentet til det, der senere skal vise sig at blive en succesfuld forretning. Da muligheden for at udvikle forretningsorienteret outsourcing af økonomifunktionen dukker op, indleder de et målrettet makkerskab i Arthur Andersen-regi. Afdelingen vokser lynhurtigt, og da Arthur Andersen fusionerer med Deloitte i 2002, er den firmaets største.

I takt med at fusionen af de to kulturer falder på plads, bliver det dog klart for Nicolai og Jacob, at markedet har brug for en uafhængig leverandør af CFO Services: En ny spiller på markedet med fokus på at levere hands-on projekter sammen med kunden supporteret af konsulenter med erfaring fra CFO’ens maskinrum frem for unge kandidater, som kunden lærer op.

I 2003 bliver grundstenen til Basico lagt. Nicolai og Jacob vil opbygge en forretning ud fra følgende principper:

  • CFO’ens ansvarsområde skal være det primære fokus.
  • Erfaring tæller. Konsulenter med praktisk erfaring har langt mere værdi for kunderne end konsulenter, som alene har prøvet at arbejde på den anden side af bordet.
  • Projekterne gennemføres med kunderne og ikke for kunderne. Det er vigtigt, at kunderne tager ejerskab over det arbejde, Basico leverer, og at de føler sig delagtiggjort i konsulenternes anbefalinger.
  • Alle i Basico tager ejerskab over værdierne faglighed, ansvarlighed og engagement.

I dag er det de samme grundprincipper, som gennemsyrer Basico-kulturen

Det forretningsmæssige fokus er fortsat at supportere CFO’en og økonomifunktionen, men i dag er der flere servicelines, som sammen understøtter en bredere del af supportfunktionerne hos kunderne: Basico – Beyond Business Support. Meget er sket siden opstarten i 2003. I dag er Basico en anerkendt konsulentvirksomhed med seks servicelines og et unikt hold bestående af mere end 150 partnere og konsulenter. Men uden en solid rygrad går det ikke. En stor del af succesen skal findes i Basicos egen supportfunktion med de omkring 20 medarbejdere, som hver dag knokler bag linjerne for at få maskinrummet til at køre.

Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.