HR-chef til Folketinget

Tør du tænke nyt i løsningen af Folketingets Administrations mange HR-opgaver, og kan du kombinere den daglige drift med helheds- og udviklingsorientering i et selvledende miljø?

På vegne af Folketingets Administration søger Basico en HR-chef som ønsker at løfte HR-arbejdet til et nyt niveau. Du kommer til at stå i spidsen for en strategisk forandringsproces med et skærpet fokus på rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejder- og ledelseskompetencer.

Nogle af dine første opgaver bliver at deltage i arbejdet med at styrke ledelsesudviklingen på tværs af organisationen. Du bliver også ansvarlig for udvikling af et nyt koncept for medarbejdermålinger og for forberedelse og gennemførelse af overenskomstforhandlinger.

Du kommer til at stå i spidsen for Personalekontoret, som er en stabsfunktion med reference til Folketingets direktør. Kontoret har 13 medarbejdere.

Dit hovedansvar bliver at lede og videreudvikle Folketingets HR og personaleadministrative funktioner og at videreudvikle arbejdsgange, der sikrer et godt og værdiskabende samarbejde med Folketingets øvrige chefer og med Folketingets tilknyttede institutioner. Du skal formidle strategiske beslutningsoplæg til direktionen og Folketingets Præsidium og varetage generel rådgivning af chefer og medarbejdere om personaleforhold.

Det er vigtigt, at du formår at sætte rammerne for et godt samarbejde i en travl enhed, og at du har modet og evnen til at prioritere opgaver og samtidig skabe fokus og effektiviseringer.

 

Det er vigtigt for dig:

  • At have en bred kontaktflade til hele organisationen og være i kontakt med mange forskellige aktører.
  • At være en tæt og troværdig sparringpartner for direktionen og den øvrige ledelse.
  • At sikre struktureret og effektiv drift og udvikling af HR-funktionen.
  • At bidrage til den overordnede HR-strategi gennem veldokumenterede argumenter.


Din profil

Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse og solid faglighed på HR-området. Især vil indsigt i overenskomster og aftaler, ansættelsesret og personaleadministrative processer veje tungt ved besættelse af stillingen.

Du har dokumenteret erfaring med personaleledelse og med håndtering af ledelsesopgaver med et betydeligt opgavespænd, erfaring med ledelsesopgaver i en politisk styret organisation og erfaring med at sætte en udviklingsdagsorden på HR-området.

Du har en god strategisk og organisatorisk forståelse og kan ud fra et helhedssyn bidrage aktivt i forhold til udviklingsopgaver på tværs af hele organisationen – i et positivt samspil med chefer og medarbejdere og i overensstemmelse med strategier og handleplaner.


Forudsætninger for at lykkes i stillingen er herudover:

  • At du er fagligt stærk og på plads ledelsesmæssigt.
  • At du har personlig robusthed og integritet.
  • At du kan reflektere over opgavernes løsning og sikre et ordentligt og nuanceret beslutningsgrundlag.
  • At du har stærke forhandlingskompetencer og politisk musikalitet, som kan bidrage til et konstruktivt tværfagligt og tillidsfuldt samarbejde overalt i organisationen.

 

Løn og ansættelse

Du bliver ansat efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, løngruppe 1. Herudover kan der forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg.

Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes forud for tiltrædelse i stillingen.

Tiltrædelse den 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist
Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 12.00.

   

Om Folketingets Administration

"Vi arbejder for det danske folkestyre" er formålet for Folketingets Administration. Vi er 440 ansatte i Folketingets Administration, som sammen arbejder for at skabe gode rammer for medlemmerne af Folketinget, og som samtidig arbejder for, at omverdenen kan følge med i Folketingets politiske arbejde. I vores tilgang til arbejdet er vi medlemsorienterede, selvledende og helhedstænkende.

Folketingets Administration ønsker at fremme ligestilling uanset køn, alder, etnisk baggrund, seksuel orientering, religiøs overbevisning eller handicap.

Adresse: Christiansborg - 1218 København K
Lykke  Pedersen

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Folketingets direktør Marie Hansen på tlf. 3337 3001 og Director af Human Capital Services hos Basico, Lykke Pedersen, på tlf. 2888 2510.

Stillings- og personprofil kan tilgås via dette link: https://www.ft.dk/da/organisation/folketingets-adminstration/job/hr-chef-i-folketinget-2020.

Læs mere om administrationens organisering, de enkelte enheders arbejde, årsrapporter m.v. ved at klikke på dette link: www.ft.dk/da/organisation.

Engelsk flag
Samtykkeerklæring

Indledning

Ved at acceptere denne samtykkeerklæring giver du samtykke til, at Basico P/S kan behandle personoplysninger som beskrevet herunder og i Basicos persondatapolitik, der findes på vores hjemmeside. I persondatapolitikken kan du finde uddybende oplysninger om bl.a. eventuelle kategorier af modtagere af personoplysningerne, dine rettigheder som registreret og din mulighed for at klage til Datatilsynet.

Typer af personoplysninger

Samtykket omfatter de personoplysninger, der fremgår af relevante dokumenter i en rekrutteringsproces, såsom CV, ansøgning, testresultater, eksamensbeviser og lignende oplysninger, du giver Basico. Derudover accepterer du, at Basico kan anvende oplysningerne i relation til relevante stillinger hos vores kunder. Basicos rekrutteringskunder er selvstændigt dataansvarlige for de oplysninger, de modtager fra os i forbindelse med en rekruttering.

Formål og behandling

Basico behandler de personoplysninger, du giver til os, og som er er omfattet af denne samtykkeerklæring, for at kunne opbevare og anvende dem i fem år i forbindelse med rekrutteringsprocesser. Formålet med registreringen er at skabe en brugbar måde at bringe kandidat og job sammen på.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Basico P/S (”Basico”), CVR-nr.: 35852190, Philip Heymans Allé 3, 5. sal, 2900 Hellerup, er dataansvarlig.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne samtykkeerklæring eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan vi kontaktes på gdpr@basico.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke

Samtykket i denne samtykkeerklæring afgives frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes ved at rette henvendelse ved brug af oplysningerne ovenfor.

Hvis samtykket tilbagekaldes, sletter Basico de personoplysninger, som behandles under samtykket.

Når perioden for dit samtykke ophører efter fem år, vil du blive kontaktet om, hvorvidt du ønsker, at vi fortsat opbevarer dine oplysninger. Hører vi ikke fra dig på dette tidspunkt, vil dit CV og andre oplysninger blive slettet fra vores database.

 

Med venlig hilsen
Basico P/S

Tag din faglighed til next level

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og modtag vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her