Finance Manager

til international produktionsvirksomhed i vækst

På vegne af Novenco Building & Industry søger vi en stærkt forretningsorienteret Finance Manager. Selskabet har produktion og hovedkontor i Næstved og udvikler og producerer ventilationsprodukter og -systemer.


Stillingen
Som Finance Manager bliver du en del af lederteamet og refererer direkte til virksomhedens CEO, hvor du vil få medansvar for den strategiske og forretningsmæssige udvikling af selskabet.

En af dine primære ansvarsområder bliver at agere Business Partner til forretningen, herunder produktionen, samt at udfordre og supportere denne med værdiskabende analyser og konklusioner, der bidrager til at skabe større finansiel indsigt. Du får en meget central rolle, og dit ansvarsområde vil være bredt og dække alle discipliner inden for regnskab og økonomistyring.

Ansvarsområdet omfatter også den daglige ledelse af et mindre, men stærkt regnskabsteam, hvor du via din ledelse, faglighed og engagement sikrer, at funktionen understøtter forretningen med effektive transaktionsprocesser og valide data til analyse og rapporteringsformål.


Dine ansvarsområder og opgaver
I din rolle skal du aktivt bidrage til at udvikle, optimere og implementere processer og systemer i regnskabsfunktionen, så de understøtter forretningen og virksomhedens løbende udvikling, herunder optimere konsoliderings- og regnskabsafslutningsprocesserne, så disse gennemføres hurtigt, præcist og med høj kvalitet.

 

Du vil specifikt beskæftige dig med:

  • At lede og udvikle medarbejderne
  • At fungere som Business Partner for selskabets CEO og øvrige ledelse, herunder ledelsen i de rapporterende enheder
  • At drive processen ift. løbende finansiel opfølgning på selskabets globale aktiviteter
  • At udarbejde analyser, konklusioner og anbefalinger – baseret på forretningens behov
  • At drive processen ift. udarbejdelse af budget og forecast samt opfølgning herpå
  • At foretage controlling samt drive de månedlige business reviews
  • At være ansvarlig for månedsafslutning, likviditetsstyring samt rapportering
  • At udarbejde årsregnskabet i tæt samarbejde med regnskabsteamet og revison
  • At udvikle og optimere guidelines, processer og systemer, herunder også IT-systemer
  • At have den eksterne kontakt til revisor, bank, forsikring, m.fl.

 

Din baggrund
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc., HD eller anden relevant økonomisk uddannelse på kandidatniveau, med en række års praktisk erfaring, hvor du har stiftet bekendtskab med produktions- og projektøkonomi. Du har eventuelt erfaring fra en international virksomhed og trives med at arbejde i et miljø, der rapporterer til et internationalt hovedkontor.

Du har flair og interesse for IT-værktøjer og er Excel-bruger på højt niveau. Derudover har du eventuelt kendskab til forskellige BI- og ERP-systemer. Novenco står bl.a. over for en udskiftning af deres nuværende ERP-system, og sammen med projektlederen vil du ”være med på sidelinjen” ifm. implementeringen.

Du har en høj grad af faglighed ift. måneds- og årsregnskab, rapportering og controlling og ønsker at bruge din erfaring i en bred rolle, der omfatter opgaver inden for såvel finansiel og business controlling som procesoptimering samt sparring med ledelsen. Og så har du erfaring med at bidrage til videreudviklingen af værktøjer, rapportering, processer m.v.

Du er vant til at agere sparringspartner for forretningen, ligesom du er vant til at have en stor kontaktflade, og du formår at udfordre organisationen og kan stille de ”rette” spørgsmål. Derudover har du erfaring med at udarbejde samt afholde præsentationer for ledelsen og den øvrige forretning – og du forstår at forvandle komplekse data til noget, der er enkelt og let forståeligt.

Du er proaktiv, engageret samt har et højt personligt drive og har lyst til at bidrage aktivt til at skabe værdi for virksomheden, og du er god til at prioritere samt at følge op. Og så er du detaljeorienteret og struktureret, samtidig med at du har forståelse for helheden og for forretningen.

Som person er du god til at motivere og er ikke bange for selv at tage fat. Du trives i et miljø, hvor der er åbenhed ift. at dele viden og erfaring. Endelig er du tillidsskabende og har en kommunikerende og åben tilgang til andre, og så er du god til at opbygge nye samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og kulturer.

Konkret ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav. Eventuelt ser du ledelsesrollen som det næste skridt i din karriere.

 

Ansøgning
Send din ansøgning via nedenstående link.

Alle henvendelser behandles naturligvis med fuld diskretion.

Gitte Hjortskov Larsen

Vil du vide mere om stillingen?

Du er velkommen til at kontakte Senior Recruitment Manager Gitte Hjortskov Larsen hos Basico på tlf. 3152 9100

Om Novenco Building & Industry A/S

Novenco Building & Industry A/S er en innovativ producent af ventilationsløsninger med fokus på energirigtige initiativer til byggeri- og industribranchen, i et voksende internationalt marked. Novenco leverer produkter og systemer, der er pålidelige, af høj kvalitet, og som samtidigt har et lavt energiforbrug. Virksomheden sælger sine produkter via salgsselskaber, agenter og distributører verden over. Novenco har datterselskaber i Holland og England samt egne salgskontorer i Tyskland, Indien og Singapore.

Novenco Building & Industry A/S har siden etableringen i 1947 hovedsageligt beskæftiget sig med løsninger inden for bygningsventilation, men har gennem de seneste år etableret sig på markedet for luftkøling til industrien, herunder ventilation og kølingsløsninger til vindmøller og datacentre. Selskabet har blandt andet leveret systemløsninger til flere hyper-scale datacentre, herunder Facebooks datacentre i Sverige og USA.

Du kan læse mere om Novenco Building & Industry A/S på hjemmesiden: www.novenco-building.com

NB!

Annoncen opdateres automatisk hver fjerde uge på jobportalerne. Dette er ikke et udtryk for, at rekrutteringsprocessen er startet forfra. Det er en konsekvens af, at vores stillingsannoncer ligger online, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Engelsk flag
Samtykkeerklæring

Indledning

Ved at acceptere denne samtykkeerklæring giver du samtykke til, at Basico P/S kan behandle personoplysninger som beskrevet herunder og i Basicos persondatapolitik, der findes på vores hjemmeside. I persondatapolitikken kan du finde uddybende oplysninger om bl.a. eventuelle kategorier af modtagere af personoplysningerne, dine rettigheder som registreret og din mulighed for at klage til Datatilsynet.

Typer af personoplysninger

Samtykket omfatter de personoplysninger, der fremgår af relevante dokumenter i en rekrutteringsproces, såsom CV, ansøgning, testresultater, eksamensbeviser og lignende oplysninger, du giver Basico. Derudover accepterer du, at Basico kan anvende oplysningerne i relation til relevante stillinger hos vores kunder. Basicos rekrutteringskunder er selvstændigt dataansvarlige for de oplysninger, de modtager fra os i forbindelse med en rekruttering.

Formål og behandling

Basico behandler de personoplysninger, du giver til os, og som er er omfattet af denne samtykkeerklæring, for at kunne opbevare og anvende dem i fem år i forbindelse med rekrutteringsprocesser. Formålet med registreringen er at skabe en brugbar måde at bringe kandidat og job sammen på.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Basico P/S (”Basico”), CVR-nr.: 35852190, Philip Heymans Allé 3, 5. sal, 2900 Hellerup, er dataansvarlig.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne samtykkeerklæring eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan vi kontaktes på gdpr@basico.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke

Samtykket i denne samtykkeerklæring afgives frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes ved at rette henvendelse ved brug af oplysningerne ovenfor.

Hvis samtykket tilbagekaldes, sletter Basico de personoplysninger, som behandles under samtykket.

Når perioden for dit samtykke ophører efter fem år, vil du blive kontaktet om, hvorvidt du ønsker, at vi fortsat opbevarer dine oplysninger. Hører vi ikke fra dig på dette tidspunkt, vil dit CV og andre oplysninger blive slettet fra vores database.

 

Med venlig hilsen
Basico P/S

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her