Backofficechef

Har du kendskab til den finansielle sektor og talent for at lede og gennemføre succesfulde forandringer i en fagligt stolt virksomhed? – Så har vi et spændende og udfordrende job til dig.

Der er tale om en spændende mulighed i en finansiel virksomhed med adresse centralt i København, der står midt i en transformation. I den forbindelse er der opstået behov for at ansætte en ny backofficechef, fordi backofficechefen har fået andet job internt.

Som backofficechef bliver du leder af backoffice, der håndterer administrationen af låne- og leasingaftaler, udstedte værdipapirer, derivater, investeringer og sikkerhedsstillelse. To teams er blevet lagt sammen i august 2018, og det kalder på en ny fælles kultur.

Som backofficechef får du ansvaret for ti medarbejdere, og dit fokus vil primært være at lede, flytte og udvikle funktionen, samtidig med at interne tværfaglige samarbejder prioriteres. Du vil referere direkte til økonomidirektøren og have et tæt samarbejde med en række interne stakeholders. Du vil som backofficechef blive medlem af det interne teamchefnetværk og indgå i et ledelsesudviklingsforløb med de øvrige teamchefer.

 

Dine opgaver og ansvarsområder

  • Ledelse, motivation og udvikling af ti backofficemedarbejdere, der varetager en bred pallet af opgaver og har mange faglige kompetencer
  • Primus motor på at forandre backofficefunktionen til en velfungerende, resultatorienteret og samlet enhed, der bidrager som en væsentlig og anerkendt spiller i værdikæden
  • At udfordre og involvere medarbejderne i forhold til at udvikle, optimere og integrere nye måder at arbejde og anskue processer, kollegaer og opgaver på, herunder sikre indfrielse af effektiviseringspotentiale i forbindelse med sammenlægning af to teams
  • At kommunikere i øjenhøjde samt skabe forudsætningerne for optimale samarbejder i det nyetablerede team, herunder sikre at de rette kompetencer kontinuerligt er repræsenteret i teamet
  • Medansvar for at implementere ”Strategi 2022”.

 Du vil få en bred kontaktflade i organisationen, som du skal supportere i relation til backofficeforhold. Det er derfor vigtigt, at du sikrer et konstruktivt samarbejde på tværs af teams og organisation, hvori backofficefunktionen bliver betragtet som en fagligt stærk, forretningsorienteret og anerkendt enhed i forretningen.

 

Din profil
Den ideelle kandidat har erfaring som leder i en finansiel organisation, fx en bank eller et realkreditinstitut – alternativt ledelseserfaring fra et tilsvarende forretningsområde.

Du har erfaring med ledelse af faglige specialister og også gerne erfaring med sammenlægning af teams eller afdelinger.

Du har erfaring med at drive forandringer og implementere strategiske tiltag samt nye forretningsgange, samtidig med at medarbejderne og deres udvikling i processen er i fokus.

Du har stærke organisatoriske og kommunikative egenskaber. Du er god til at skabe følgeskab og opbygge relationer, og du har blik for det hele menneske og ser potentialet i den enkelte medarbejder.

Du sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og samarbejdsevner, der kan favne fremtidens krav og sikre trivsel og arbejdsglæde i teamet. Du evner at udvikle medarbejdere gennem coaching og feedback.

Du er stærk på proces- og IT-forståelse samt har interesse i at identificere synergier og implementere optimale arbejdsgange også i IT-sammenhænge. Du har evt. erfaring med automatisering af manuelle processer.

Som leder trives du med at lede teams med forskellige mennesketyper og forskellige fagligheder. Du har en naturlig pondus og sikrer en klar retning for dine medarbejdere. Du har et højt energiniveau og et godt drive, der virker afsmittende på dine omgivelser.

Du er god til at se muligheder og motiveres af selvstændigt at lede og drive forandringsinitiativer, der sikrer de bedste forretningsmæssige resultater.

Du evner at identificere potentiale og bruger din nysgerrighed og viden til at udfordre status quo, se muligheder og løsninger samt drive forandringer.

 

Virksomheden tilbyder
Et spændende og udfordrende job med ansvar og indflydelse i en organisation med kort vej til beslutningerne. Arbejdsopgaverne vil give dig rig mulighed for faglig og personlig udvikling. Vores kunde er en arbejdsplads, der tilbyder gode personaleforhold, en uformel omgangstone og et godt humørfyldt miljø, hvor man er glad for at gå på arbejde. Virksomheden lægger vægt på gensidig fleksibilitet, så medarbejderne kan få arbejde og privatliv til at balancere til begges fordel.

 

Interesseret og kvalificeret
Basico varetager på vegne af vores kunde denne rekrutteringsopgave.

Alle henvendelser behandles naturligvis med fuld diskretion.

Søg stillingen med det samme via nedenstående link. Oplever du tekniske udfordringer, send da din ansøgning og CV til job@basico.dk.

Bjarke Reffstrup

Har du spørgsmål?

Eller ønsker at drøfte dine muligheder i stillingen, er du velkommen til at kontakte Recruitment Manager Bjarke Reffstrup på tlf. 3152 9100. Alle henvendelser behandles naturligvis med fuld diskretion.

Engelsk flag
Samtykkeerklæring

Indledning

Ved at acceptere denne samtykkeerklæring giver du samtykke til, at Basico P/S kan behandle personoplysninger som beskrevet herunder og i Basicos persondatapolitik, der findes på vores hjemmeside. I persondatapolitikken kan du finde uddybende oplysninger om bl.a. eventuelle kategorier af modtagere af personoplysningerne, dine rettigheder som registreret og din mulighed for at klage til Datatilsynet.

Typer af personoplysninger

Samtykket omfatter de personoplysninger, der fremgår af relevante dokumenter i en rekrutteringsproces, såsom CV, ansøgning, testresultater, eksamensbeviser og lignende oplysninger, du giver Basico. Derudover accepterer du, at Basico kan anvende oplysningerne i relation til relevante stillinger hos vores kunder. Basicos rekrutteringskunder er selvstændigt dataansvarlige for de oplysninger, de modtager fra os i forbindelse med en rekruttering.

Formål og behandling

Basico behandler de personoplysninger, du giver til os, og som er er omfattet af denne samtykkeerklæring, for at kunne opbevare og anvende dem i fem år i forbindelse med rekrutteringsprocesser. Formålet med registreringen er at skabe en brugbar måde at bringe kandidat og job sammen på.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Basico P/S (”Basico”), CVR-nr.: 35852190, Philip Heymans Allé 3, 5. sal, 2900 Hellerup, er dataansvarlig.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne samtykkeerklæring eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan vi kontaktes på gdpr@basico.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke

Samtykket i denne samtykkeerklæring afgives frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes ved at rette henvendelse ved brug af oplysningerne ovenfor.

Hvis samtykket tilbagekaldes, sletter Basico de personoplysninger, som behandles under samtykket.

Når perioden for dit samtykke ophører efter fem år, vil du blive kontaktet om, hvorvidt du ønsker, at vi fortsat opbevarer dine oplysninger. Hører vi ikke fra dig på dette tidspunkt, vil dit CV og andre oplysninger blive slettet fra vores database.

 

Med venlig hilsen
Basico P/S

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her