Administrerende direktør

Lærernes Pension blev oprettet i 1993, da mange lærere gik fra tjenestemandsansættelse til almindelig overenskomst. Siden har selskabet haft som målsætning at være blandt de bedste pensionsselskaber, og Lærernes Pension står i dag stærkere end nogensinde både, når det kommer til antal medlemmer, værdiskabelse og ansvarlighed.

Opgaven med at stå i spidsen for den daglige ledelse af selskabet og sikre, at Lærernes Pension fortsat skaber stor værdi for medlemmerne samtidig med, at selskabet gennem sine investeringer gør en positiv forskel for omgivelserne, gives nu videre.

Læs mere om Lærernes Pension, organisationen, de enkelte enheders arbejde, årsrapport og om stillingen her.


Din profil
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som fx cand.oecon., cand.polit., cand.act., cand.jur. eller tilsvarende. Vi ser gerne relevant, aktuel efteruddannelse, særligt på ledelsesområdet. Vi lægger vægt på, at du er en analytisk stærk person, som med personlig integritet vil reflektere over opgavernes løsning og sikre et ordentligt og nuanceret beslutningsgrundlag for arbejdets gang. Det er vigtigt at kunne det administrative håndværk og kende principperne for god forvaltningsskik.


Minimum fem års ledererfaring på højt niveau
, der omfatter ledelse af erfarne, kompetente og selvkørende ledere, og dokumenterede kvalifikationer inden for overordnet økonomistyring. Indgående kendskab til pensionsbranchen er naturligvis et plus. Den kommende administrerende direktør skal være komfortabel med igennem sin ledelse at kunne sikre fremdrift, sammenhæng og prioritering i opgaveløsningen og være parat til at påtage sig det overordnede ansvar.

Vi lægger vægt på, at den kommende administrerende direktør forstår at sætte sig ind i den politiske dagsorden, kan læse de politiske signaler og har flair for, hvad der rører sig i det politi-ske rum.

Vi søger en administrerende direktør, som har strategiske evner, og som ud fra et helhedssyn vil bidrage aktivt i forhold til udviklingsopgaver på tværs af hele organisationen – i et positivt samspil med chefer og medarbejdere. Den administrerende direktør skal være indstillet på et tæt samarbejde med bestyrelsen, bestyrelsens formand samt medlemsfora og skal kunne for-berede sit områdes sager med såvel fleksibilitet som akkuratesse. Dét at kunne opbygge positive relationer i alle samarbejdsrelationer vil blive værdsat.


Den administrerende direktør skal være en sikker kommunikatør
. Lærernes Pension lægger stor vægt på åbenhed. Den administrerende direktør skal derfor kunne indgå i dialog med kritiske medier og stille op til interviews. Vedkommende skal have forståelse for vigtigheden af, at selskabets kommunikation også fremadrettet understøtter såvel medlemmernes som øvrige interessenters behov og forventninger, så Lærernes Pension altid fremstår proaktiv i sin kommunikationsstrategi.

Slutteligt stiller vi krav om, at den administrerende direktør taler og skriver flydende dansk og engelsk – og i det hele taget har samfundsmæssig viden og forståelse.


Ansøgninger og CV'er 
modtages frem til den 15. august 2019 og kan sendes via nedenstående link.

 

Lykke  Pedersen

Kontakt os

Yderligere oplysninger kan indhentes hos bestyrelsesformand, Anders Bondo Christensen (træffes ikke i uge 32) på telefon 21 64 62 93 eller konsulent Lykke Pedersen, Basico P/S (ferie i uge 29-31) på telefon 28 88 25 10, der medvirker ved ansættelsen.

Engelsk flag
Samtykkeerklæring

Du er ved at søge en stilling via Basico P/S. I henhold til persondatalovgivningen bedes du give dit samtykke til, at vi må opbevare og anvende dine personoplysninger.

Du giver således samtykke til, at vi må opbevare dit CV, din ansøgning og relevante dokumenter i vores database i op til 5 år og registrere oplysninger indeholdt heri.

Formålet med registreringen er at skabe en brugbar, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job sammen på. Ved dit samtykke giver du tilladelse til, at Basico må benytte relevante oplysninger i en given rekrutteringsproces, som du enten selv kontakter Basico vedrørende, eller som Basico på kvalificeret vis ønsker at bringe dig i spil til hos ansættende virksomhed.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til gdpr@basico.dk. Når perioden for dit samtykke ophører efter 5 år, vil du blive kontaktet om, hvorvidt du fortsat ønsker, at vi opbevarer dine oplysninger. Hører vi ikke fra dig på dette tidspunkt, vil dit CV blive slettet fra vores database.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidig at have læst Basicos persondatapolitik om behandling af personoplysninger. 

Med venlig hilsen
Basico P/S

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her