Økonomichef til Folketinget

Kan du lede og udvikle Folketingets økonomistyring og regnskabsførelse, og har du et strategisk blik, der gør dig til en relevant sparringpartner for Folketingets direktion og øvrige ledelse?

På vegne af Folketingets Administration søger Basico en Økonomichef med sans for strategi og udvikling.

Folketingets finanslovsbudget er omkring 900 mio. kr. Økonomikontoret har 11 medarbejdere, der arbejder med budget og regnskab, tilskudsadministration, indkøb, udbud og kontrakter samt ledelsesinformation og andre administrative opgaver. Medarbejderne løser driftsopgaver og projekt- og udviklingsopgaver og yder bistand til øvrige forretningsområder og til Folketingets medlemmer.

Økonomichefen er leder af Økonomikontoret, der er en stabsfunktion i Service- og Administrationsafdelingen med reference til vicedirektør Anne Mette Falbe-Hansen.

Dit hovedansvar bliver at lede en sikker økonomistyring og regnskabsførelse, men du skal også evne løbende at videreudvikle og tilpasse økonomifunktionen i Folketinget, udarbejde strategiske beslutnings-oplæg til direktionen og Folketingets Præsidium og opsøge og indgå i et konstruktivt og værdiforøgende samarbejde med Folketingets øvrige chefer og med Folketingets tilknyttede institutioner (Rigsrevisionen, Statsrevisorerne og Folketingets Ombudsmand).

Det er vigtigt, at du formår at sætte rammerne for et godt samarbejde i et travlt økonomikontor, at du har modet og evnen til at prioritere opgaver, og at du kan skabe resultater i en politisk styret organisation.

Det er vigtigt for dig:

 • At prioritere opgaverne og skabe rammerne for et godt samarbejde i et travlt økonomikontor.
 • At være en tæt og troværdig sparringpartner for direktionen og den øvrige ledelse.
 • At have en bred kontaktflade til hele organisationen og mange forskellige aktører.
 • At sikre struktureret og effektiv drift og udvikling af økonomistyring og regnskabsførelse.
 • At bidrage til den overordnede strategi gennem veldokumenterede analyser og enkel og modtagerorienteret kommunikation.


Din profil

 • Cand.oecon. eller anden relevant samfundsvidenskabelig uddannelse.
 • Dokumenteret erfaring med personaleledelse og med håndtering af ledelsesopgaver med et betydeligt opgavespænd.
 • Erfaring med offentlig økonomistyring, konsolidering af udbuds- og indkøbsaftaler, optimering af kontraktstyring og udnyttelse af udgiftsprognoser.
 • Erfaring med ledelsesopgaver og forandringsledelse i en politisk styret organisation – gerne fra det statslige område.
 • Erfaring med at sætte en udviklingsdagsordenen på økonomiområdet.
 • God strategisk og organisatorisk forståelse.


Forudsætninger for at lykkes i stillingen er herudover:

 • At du har personlig robusthed og integritet.
 • At du kan reflektere over opgavernes løsning og sikre et ordentligt og nuanceret beslutningsgrundlag.
 • At du kan sætte dig ind i den politiske dagsorden.
 • At du har en politisk musikalitet, som kan bidrage til et konstruktivt tværfagligt og tillidsfuldt samarbejde overalt i organisationen.

 

Løn og ansættelse

Du bliver ansat efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, løngruppe 1. Herudover kan der forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg.

Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes forud for tiltrædelse i stillingen.

Tiltrædelse den 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist
Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 12.00.

   

Om Folketingets Administration

"Vi arbejder for det danske folkestyre" er formålet for Folketingets Administration. Vi er 440 ansatte i Folketingets Administration, som sammen arbejder for at skabe gode rammer for medlemmerne af Folketinget, og som samtidig arbejder for, at omverdenen kan følge med i Folketingets politiske arbejde. I vores tilgang til arbejdet er vi medlemsorienterede, selvledende og helhedstænkende.

Folketingets Administration ønsker at fremme ligestilling uanset køn, alder, etnisk baggrund, seksuel orientering, religiøs overbevisning eller handicap.

Adresse: Christiansborg - 1218 København K
Lykke Pedersen

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos vicedirektør Anne Mette Falbe-Hansen på tlf. 3337 3015 og Director af Human Capital Services hos Basico, Lykke Pedersen, på tlf. 2888 2510.

Stillings- og personprofil kan tilgås via dette link: https://www.ft.dk/da/organisation/folketingets-adminstration/job/oekonomichef-2020.

Læs mere om administrationens organisering, de enkelte enheders arbejde, årsrapporter m.v. ved at klikke på dette link: www.ft.dk/da/organisation.

Engelsk flag
Samtykkeerklæring

Indledning

Ved at acceptere denne samtykkeerklæring giver du samtykke til, at Basico P/S kan behandle personoplysninger som beskrevet herunder og i Basicos persondatapolitik, der findes på vores hjemmeside. I persondatapolitikken kan du finde uddybende oplysninger om bl.a. eventuelle kategorier af modtagere af personoplysningerne, dine rettigheder som registreret og din mulighed for at klage til Datatilsynet.

Typer af personoplysninger

Samtykket omfatter de personoplysninger, der fremgår af relevante dokumenter i en rekrutteringsproces, såsom CV, ansøgning, testresultater, eksamensbeviser og lignende oplysninger, du giver Basico. Derudover accepterer du, at Basico kan anvende oplysningerne i relation til relevante stillinger hos vores kunder. Basicos rekrutteringskunder er selvstændigt dataansvarlige for de oplysninger, de modtager fra os i forbindelse med en rekruttering.

Formål og behandling

Basico behandler de personoplysninger, du giver til os, og som er er omfattet af denne samtykkeerklæring, for at kunne opbevare og anvende dem i fem år i forbindelse med rekrutteringsprocesser. Formålet med registreringen er at skabe en brugbar måde at bringe kandidat og job sammen på.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Basico P/S (”Basico”), CVR-nr.: 35852190, Philip Heymans Allé 3, 5. sal, 2900 Hellerup, er dataansvarlig.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne samtykkeerklæring eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan vi kontaktes på gdpr@basico.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke

Samtykket i denne samtykkeerklæring afgives frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes ved at rette henvendelse ved brug af oplysningerne ovenfor.

Hvis samtykket tilbagekaldes, sletter Basico de personoplysninger, som behandles under samtykket.

Når perioden for dit samtykke ophører efter fem år, vil du blive kontaktet om, hvorvidt du ønsker, at vi fortsat opbevarer dine oplysninger. Hører vi ikke fra dig på dette tidspunkt, vil dit CV og andre oplysninger blive slettet fra vores database.

 

Med venlig hilsen
Basico P/S

Tag din faglighed til next level

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og modtag vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her