Økonomichef

Vil du være med til at løfte en allerede veldrevet økonomifunktion i en kommercielt drevet fond, der kontinuerligt nytænker deres forretning? Vil du yde relevant sparring til ledelsen i forbindelse med fremtidige muligheder og optimering af eksisterende forretningsenheder?

På vegne af vores kunde Molio søger vi en økonomichef. Du vil blive en del af ledelsesgruppen og samtidig en central sparringspartner for hele ledelsen, hvor du skal levere fagligt input med henblik på udvikling af forretningen.

Du vil få et bredt ansvar med fokus på regnskabs- og økonomifunktionen, herunder ledelsesansvar for teamet. I stillingen vil du referere til den administrerende direktør.

 

Du får en alsidig hverdag

Du vil have et stort fokus på at udarbejde og fremlægge regnskab samt sikre en rettidig og kvalitetsfyldt rapportering for fonden samt datterselskab.

Samtidig med dette er nytænkning, løsningsforslag og sparring til forretningen helt centralt for at imødekomme den ambitiøse strategiske målsætning for fremtiden.

Du vil ligeledes skulle have et stort fokus på automatisering, procesoptimering samt data for at skabe større transparens på tværs af organisationen. På sigt får du ansvaret for opbygning af BI-platform samt implementering af et nyt ERP-system.

Du brænder for at arbejde med:

  • Udarbejdelse af kvartals- og årsregnskab, herunder beregning af skattepligtig indkomst og udarbejdelse af selvangivelse for fonden samt datterselskab
  • Ledelsesrapportering i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder
  • Udarbejdelse af business cases, scenarieanalyse og lignende i forbindelse med rollen som sparringspartner for ledelsen
  • Udarbejdelse af notater, forecast og budget med henblik på deltagelse i bestyrelsesmøder
  • Forecast, budgettering og likviditetsstyring, herunder værdipapirer
  • Kontakten til ekstern revision, bank mv.
  • Generelle administrative opgaver, der understøtter en lang række af Molios aktiviteter, heriblandt HR, forsikring, GDPR mv.
  • IT- og system-understøttelse af forretningen.

 

Din baggrund

Du sidder i dag i en lignende stilling som økonomichef eller tilsvarende. Du er vant til at have en hands-on-tilgang til de faglige opgaver og leverancer.

Du har en stærk regnskabsmæssig værktøjskasse med god forståelse for aktuel lovgivning, samtidig med at du har erfaring med udarbejdelse af analyser og business cases til understøttelse af forretningen.

Du må gerne tidligere have stiftet bekendtskab med optimering og automatisering samt implementering af et nyt ERP-system.

Som person er du nysgerrig, proaktiv og nytænkende. Du formår at igangsætte og drive projekter fra start til slut, samtidig med at du har en systematisk tilgang til arbejdet med den daglige drift.

Du er analytisk, har et kommercielt mindset og formår at se mulighederne for at skabe værdi for forretningen.

Du er imødekommende, og en af dine styrker er, at du kan kommunikere om økonomi på en letforståelig måde såvel skriftligt og mundtligt som visuelt.

Du har en positiv tilgang til opgaverne, og du tænker i løsninger fremfor udfordringer. Du er forandringsparat og trives i et travlt miljø.

 

Lyder det som noget for dig?

Send din ansøgning og dit CV til Basico via nedenstående link. Vedhæft evt. relevante eksamenspapirer m.v. Vi behandler alle henvendelser med diskretion. Vi afholder samtaler løbende.

 

Molio

Molio er byggeriets videncenter, der indsamler, behandler og formidler viden gennem udvikling af digitale værktøjer, standarder, kurser og fagbøger, der hjælper alle i byggeriet til en nemmere og mere konkurrencedygtig hverdag.

Molio er en erhvervsdrivende fond. Molio, som betyder ”vi bygger”, opstod via sammenlægningen af bips og Byggecentrum i foråret 2016 og har derfor rødder både i en netværksdrevet foreningskultur og i en markedsorienteret forretningskultur. Molio er et samlende og uafhængigt sted for fælles udvikling af værktøjer og standarder for hele bygge- og anlægsbranchen.

   

Adresse: Molio - Lyskær 1 - 2730 Herlev
Gitte Hjortskov Larsen

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at drøfte dine muligheder i stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Morten Bille på 2510 2233 eller Senior Recruitment Manager Gitte Hjortskov Larsen.

I forhold til Covid-19 imødekommer Basico naturligvis alle nødvendige hensyn under rekrutteringsprocessen og tilbyder også virtuelle møder.

Engelsk flag
Samtykkeerklæring

Indledning

Ved at acceptere denne samtykkeerklæring giver du samtykke til, at Basico P/S kan behandle personoplysninger som beskrevet herunder og i Basicos persondatapolitik, der findes på vores hjemmeside. I persondatapolitikken kan du finde uddybende oplysninger om bl.a. eventuelle kategorier af modtagere af personoplysningerne, dine rettigheder som registreret og din mulighed for at klage til Datatilsynet.

Typer af personoplysninger

Samtykket omfatter de personoplysninger, der fremgår af relevante dokumenter i en rekrutteringsproces, såsom CV, ansøgning, testresultater, eksamensbeviser og lignende oplysninger, du giver Basico. Derudover accepterer du, at Basico kan anvende oplysningerne i relation til relevante stillinger hos vores kunder. Basicos rekrutteringskunder er selvstændigt dataansvarlige for de oplysninger, de modtager fra os i forbindelse med en rekruttering.

Formål og behandling

Basico behandler de personoplysninger, du giver til os, og som er er omfattet af denne samtykkeerklæring, for at kunne opbevare og anvende dem i fem år i forbindelse med rekrutteringsprocesser. Formålet med registreringen er at skabe en brugbar måde at bringe kandidat og job sammen på.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Basico P/S (”Basico”), CVR-nr.: 35852190, Philip Heymans Allé 3, 5. sal, 2900 Hellerup, er dataansvarlig.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne samtykkeerklæring eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan vi kontaktes på gdpr@basico.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke

Samtykket i denne samtykkeerklæring afgives frivilligt og kan til enhver tid tilbagekaldes ved at rette henvendelse ved brug af oplysningerne ovenfor.

Hvis samtykket tilbagekaldes, sletter Basico de personoplysninger, som behandles under samtykket.

Når perioden for dit samtykke ophører efter fem år, vil du blive kontaktet om, hvorvidt du ønsker, at vi fortsat opbevarer dine oplysninger. Hører vi ikke fra dig på dette tidspunkt, vil dit CV og andre oplysninger blive slettet fra vores database.

 

Med venlig hilsen
Basico P/S

Tag din faglighed til next level

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og modtag vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her