Intern Revision

Intern Revision

Mangler du hjælp til at etablere eller outsource en in-house intern revisionsfunktion eller lede udvalgte revisionsprojekter?
Uanset hvilken model der er relevant for din virksomhed, kan vi hjælpe. 
Vi identificerer samspillet mellem de risici, der påvirker din virksomhed, samtidig med at vores interne revision har den nødvendige forretnings- og værdikædeforståelse, strategisk indsigt samt de rette kompetencer til at kunne agere som en stærk, objektiv og betroet sparringspartner.

Skal vi hjælpe din virksomhed med at skabe en intern revisionsfunktion – enten som in-house, outsourcet eller co-sourcet?

Vi skaber et overblik over de væsentligste risici og største udfordringer.

Vi verificer, hvilke processer risiciene er repræsenteret i.

Vi undersøger, hvilke kontroller der eksisterer til at begrænse risiciene.

Vi etablerer nye nøglekontroller, hvis eksisterende kontroller ikke er tilstrækkelige til at eliminere risiciene.

Hvordan kan vi hjælpe?

Vi kan bistå med at etablere en in-house intern revisionsfunktion, men kan også bruges på løbende basis til at forestå udvalgte revisionsprojekter.

Procesoptimering og effektivisering

Vi kan optimere og simplificere end-to-end-processer samt ineffektive og omkostningstunge forretningsområder, herunder processer og arbejdsgange med identifikation af potentielle omkostningsbesparelser eller mulige indtjeningsforøgelser.

Compliance & Corporate Governance

Vi kan hjælpe med at monitorere, at politikker, retningslinjer og lovgivningen er implementeret og forankret i alle enheder og funktioner, og kan hjælpe ledelsen med at sikre fokus herpå.

Konsulentopgaver med fokus på omkostningsbesparelser

Vi hjælper også med øvrige ad hoc-/konsulentopgaver inden for in-house intern revisionsfunktionen.

Dataanalyse

Vi kan hjælpe jer med procesoptimering af data, risikoidentifikation og etablering af nøglekontroller.

Kvalitetsgennemgang

Vi kan hjælpe med en kvalitetsgennemgang. Vi skræddersyr et forløb til præcis jeres virksomhed. Vi er effektive og sikrer en hurtig og kvalitativ datarapportering til virksomheden.

Besvigelser

Vi kan hjælpe din virksomhed med at forebygge besvigelser og gennemgå potentielle besvigelsessager. Vi minimerer risikoen for besvigelser og foretager gennemgang af potentielle besvigelsessager.

Via interviews og analyser gennemgik Basico virksomhedens eksisterende processer på en række udvalgte områder inden for salgsorganisationen. På baggrund heraf blev der udarbejdet en række anbefalinger, ligesom Basico bistod med at etablere et rammeværk til brug for vores videre arbejde med intern kontrol i virksomheden.
Majbritt Scheller Head of Corporate Accounting, Flügger

     

  

  

Tag din faglighed til next level

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og modtag vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her