Viljen til at ville skaber evnen til at kunne

Viljen til at ville skaber evnen til at kunne

Viljen til at ville skaber evnen til at kunne

Viljen til at ville skaber evnen til at kunne. Ni ord, der er indbegrebet af, hvem Anders Boyer, Executive Vice President & CFO i Hempel og kommende CFO i PANDORA, er som person. Ni ord, der kommer fra Hempels visionære grundlægger.

For Anders har fra barnsben altid haft en enorm drivkraft for at vinde i alt, hvad han foretager sig. I skolen, på fodboldbanen eller i et spil matador. Og på trods af manglende færdigheder fandt han altid et strategisk træk, der kunne sætte modstanderne til vægs:

”Jeg var elendig til fodbold! Men jeg kunne til gengæld blive ved med at løbe – helt indtil de teknisk dygtige spillere blev trætte. Derfra kunne jeg vinde på energien alene – på trods af min manglende evne til at håndtere bolden.”

Anders er et stærkt bevis på, at hårdt arbejde betaler sig. Han tog sin kandidatgrad ved siden af et krævende fuldtidsarbejde hos Mærsk ved at springe weekender og ferier over i fire år.

”Jeg har et stærkt overlevelsesgen, som har fulgt mig igennem hele livet – på godt og ondt. Og helt fra mine unge år hjalp jeg til i mit fars firma – jeg var opdraget til at skulle bestille noget.”

Vindermentaliteten og overlevelsesgenet er nogle af de menneskelige egenskaber, som har været med til at forme Anders Boyers succesfulde karriere som CFO i nogle af Danmarks største virksomheder. Og fra august som CFO i Danmarks smykkegigant PANDORA.


"Du fortsætter, selvom det gør lidt ondt. Dels fordi du synes, det er sjovt, men også fordi du bare gerne vil levere resultater.”


De menneskelige redskaber som CFO

Hvor drivkraften tidligere var status, anerkendelse og overlevelse, er den blevet noget mere nuanceret med alderen. I dag handler det i stedet om lysten til konstant at skabe noget større; at få en organisation til at vokse og udvikle sig. En evne, som Anders flere gange har vist, han besidder.

Men han ved også, at det ikke er noget, han kan gøre alene. Det afgørende element for succes er nemlig menneskene bag.

”Et af mine vigtigste redskaber som CFO er at finde de rigtige spillere til holdet; den rette kombination af strateger, taktikere og praktikere. Alt andet er ligegyldigt. For hvis du ikke formår at sætte det rigtige team, når du ikke dine mål. Og her er de menneskelige egenskaber langt vigtigere end de faglige. Med den rette indstilling – den rigtige motivation og energi – så er der ingen grænser for, hvad du kan opnå.”

Et højt energiniveau er derfor et helt naturligt fælles karaktertræk for alle spillerne på Anders’ hold. Spillere, som kan holde i alle 90 minutter. I højt tempo. Plus overtid. Og en indædt vilje og evne til at vinde og levere resultater. Ligesom Anders selv.

”Fokus på dig selv og din base er alfa og omega for at opretholde et højt energiniveau. Det indebærer at have et jernhelbred og et solidt bagland på hjemmefronten, som du hviler i. Et bagland, som fylder dine energidepoter op, så du hver eneste dag har de bedste forudsætninger for at motivere dit team. For det skinner igennem, hvis du ikke trives uden for jobbet”, uddyber Anders.

”Keep it simple”. Det er, ud over de andre ovenstående redskaber, et mantra, som Anders altid har haft med sig igennem hele sin karriere. Man kan altid gøre ledelsesrapporteringen mere fyldestgørende; beregne en KPI på tre nye måder eller eksempelvis tilføje fem nye nøgletal. For i dag er der så mange data til rådighed. Men mere information øger ikke nødvendigvis værdiskabelsen.

”Du er værdiskabende, når du kan identificere de steder, hvor du ved, du virkelig kan gøre en forskel, og udelukkende vælger at fokusere på dem. Det skaber klarhed ned gennem organisationen, og det er sådan, du får dit team med dig – når alle kender retningen og målet.”

CFO’ens rolle er blevet bredere
CFO’ens rolle er gået fra ”at have orden i penalhuset” til at have et langt bredere fokus på, hvordan du skaber mest værdi for aktionærerne – højere omsætning, lavere omkostninger, mindre kapitalbinding, samtidig med at der stadig er ”orden i penalhuset”.

Det betyder, at du som CFO skal forstå og interessere dig for hele værdikæden. Du skal både være i stand til at løfte dig selv ud af maskinrummet og være klar til at dykke ned.

”At være CFO indebærer at deltage i alle diskussioner og være en reel udfordrer til CEO’en. Basen er selvfølgelig fortsat et regnskab, som stemmer; at der er styr på tallene, og styr på hvor din virksomhed er på vej hen. Det vil sige, at du både skal kunne tænke de store tanker og visioner på et møde og efterfølgende deltage i et andet møde, hvor du er helt nede i maskinrummet og eksempelvis diskuterer en konkret transaktion, og hvordan den skal bogføres. Du skal formå at balancere det sceneskift i rollen som CFO.”

Dog fylder den traditionelle drift som bogføring efterhånden mindre og mindre i de succesfulde finansfunktioner – opgaver, som i dag i stedet er blevet automatiseret ved hjælp af ny teknologi kombineret med centralisering af opgaver i globale servicecentre, som i større grad bliver håndteret af en ”COO” inden for CFO-organisationen – en ”COO” som kører regnskabsfabrikken.

”Fokus for CFO’en er derfor primært på dataanalyse, beslutningstagen på baggrund af data og samarbejde med resten af organisationen for at agere sparringspartner for CEO’en”, forklarer Anders.

CFO’en er i dag tungen på vægtskålen i virksomheden i samarbejde med CEO’en. Nøglen til succes som CFO afhænger af CFO’ens evne til at hjælpe ledelsen med trygt at kunne tage nye, kalkulerede risici og udforme strategier, som skaber yderligere vækst.

”Og for at det samarbejde fungerer optimalt, er det vigtigt, at de to parter komplementerer hinanden med forskellige baggrunde og erfaringer”, uddyber Anders.

Endnu vigtigere er det, at de forstår hinandens tanker, kan have en åben dialog og på den baggrund skabe et solidt partnerskab med et mål for øje: At udvikle virksomheden.

Hvor CFO-rollen er blevet bredere, langt mere åben og kommunikerende, er CEO’en stadig chefen. Som en helt naturlig konsekvens er der derfor stadig mange, der ser CEO’en som den optimistiske med ja-hatten, og CFO’en som den forsigtige, mindre risikovillige med nej-hatten. Men i dag er de to roller meget mere vekslende ifølge Anders.

”Det kan lige så vel være CFO’en, der kommer med et oplæg, hvor CEO’en efterfølgende finder det lidt for risikabelt”. Som Anders udtrykker det: ”I dag er CEO’en og CFO’en i langt højere grad et makkerpar, hvor begge parter kan have forskellige kasketter på.”

Men et tæt partnerskab mellem de to kræver, at CFO’en tør og evner at træde ud af sin traditionelle rolle og gå ind i de bredere strategiske diskussioner sammen med ledelsen.

”En forudsætning for dette er dog, at CFO’en har opbygget en finansorganisation, som tillader det, og hvor dagligdagen ikke kun går op i drift og operationelle udfordringer, men hvor der i stedet er fokus på udvikling og værdiskabelse”, fortæller Anders.

5 kompetencer der kendetegner fremtidens CFO
”Fremtidens CFO kan have vidt forskellige baggrunde, hvor de faglige kompetencer viger for de personlige kompetencer, da du skal være gjort af et specielt stof for at få succes som CFO.”

Disse personlige kompetencer er de samme, som de altid har været, mener Anders, som særligt tillægger fem menneskelige egenskaber stor betydning for at få succes som CFO i fremtiden: Energy, energize, edge, execute og passion – ledelsesmantraet fra GE’s Jack Welch.

"Det er langt oftere din manglende vilje, målrettethed og fysiske kunnen, som kan være en begrænsning for, hvorvidt du kan have et CFO-job eller ej – frem for din faglige kunnen.”

  • Du skal kunne holde den kørende 18 timer i døgnet fem dage i træk.
  • Du skal kunne være rolig, selvom det buldrer og brager omkring dig med forhold, du skal tage stilling til.
  • Du skal kunne falde i søvn, når du lægger hovedet på hovedpuden – uden at tankerne hvirvler rundt.

Det er bare nogle af grundene til, at et enormt energiniveau og et fysisk overskud spiller så stor en rolle. Men det er ikke nok.

”Det kræver også, at du har evnen til at overføre din energi og optimisme til andre. Og din passion for dit job skal skinne igennem – du skal udstråle, at du som leder for finansorganisationen tror på, at alt er muligt – og at I sammen kan få tingene til at ske”, uddyber Anders.

En udfordring, som mange ledere i Danmark dagligt kæmper med, hvor størstedelen, ifølge et dansk studie, er bange for at træffe afgørende beslutninger. Det er et problem. Og det hæmmer eksekveringskraften. En CFO skal turde tage en beslutning; tage et valg. Også selvom du ikke har fuld viden, og der er usikkerhed om resultatet.

”Som CFO er det et krav, at du kan træffe afgørende beslutninger ud fra de informationer, du har – og at du tør følge din mavefornemmelse. At du kan skære igennem og komme til en konklusion.”

Sidst, men ikke mindst, skal en CFO kunne eksekvere og levere resultater.

”Executives execute. Det fortalte en inspirerende leder mig engang. Jeg kunne ikke være mere enig. I sidste ende er min rolle ikke at diskutere, analysere og brainstorme. I sidste ende er det at få ting til at ske.”

Det er også elementer, PANDORAs kommende CFO kigger utroligt meget efter, når han skal sammensætte sit team.

”For er du drevet af målet? Eller af processen? Det er det afgørende spørgsmål. Du skal have lysten, evnen og modet til at drive tingene helt i mål,” slutter Anders.

For som Hempels grundlægger sagde: Det er viljen til at ville, som skaber evnen til at kunne.


Morgendagens CFO
Hos Basico arbejder vi med, hvordan Finance vil se ud i fremtiden – såvel visionen som de operationelle tiltag, der er nødvendige for at transformere Finance. Vi deler gerne vores erfaringer med dig og drøfter dine overvejelser.

Henrik Dahlgaard, Partner, CFO Services hdahlgaard@basico.dk/2510 2216