Udvikling af økonomifunktionen gennem processen CFO Road Map

Udvikling af økonomifunktionen gennem processen CFO Road Map

Af

Udvikling af økonomifunktionen handler først og fremmest om, at du som CFO har en vision eller en plan. Med udgangspunkt i visionen/planen kan udviklingsopgaver af fx nye koncepter og ledelsesværktøjer derefter prioriteres og implementeres.

Et CFO Road Map er en langsigtet plan, der danner et klart overblik over udviklingen af økonomifunktionen, således at direktionen og ledelsen i økonomifunktionen deler samme visioner i forhold til investeringer og projekter.


CFO Road Map’et tager sit udgangspunkt i en analyse af virksomhedens visioner og udfordringer. Formålet er at identificere, hvilken rolle økonomifunktionen skal have i virksomheden fremover. De områder, hvor økonomifunktionen har størst mulighed for at skabe værdi for virksomheden, klarlægges. Herefter kortlægges funktionens nuværende struktur og gør udgangspunktet for projektet klart. Dette danner baggrund for en situationsrapport og en SWOT-analyse, som sættes op mod virksomhedens vision. Sammen med en detaljeret konkretisering af funktionens leverancer giver dette et billede af, hvilke idéer der er mest lovende. Der udarbejdes en plan, som nøje beskriver den forestående opgave med de enkelte projekter hver især med fokus på det overordnede projekt.

Den sidste del af CFO Road Map’et er en handlingsplan for projektet, der løbende opdateres i takt med, at delprojekterne udføres.

Basico har opstillet en række kriterier, som øger chancen for succes, hvis de opfyldes. Det kræver en gennemarbejdet vision med tilhørende CFO Road Map, ligesom det er en forudsætning, at visionen og projektet har opbakning fra den øvrige ledelse, at afdelingens medarbejdere bliver informeret om projektet og at mindst ét projekt er køreklart og kan fremvises for øvrige interessenter.

De overordnede rammer for CFO Road Map’et indeholder en lang række underpunkter, som virksomheden i samarbejde med Basico kan vælge til og fra. Der er ligeledes et varieret udbud af forskellige tillæg, fx workshops, interviews med ansatte og kunder etc. På den måde kan CFO Road Map’et skræddersys til den enkelte virksomhed og dermed øge chancen for et godt og bæredygtigt resultat.

Kontakt os på tlf. 702 703 71 eller info@basico.dk og aftal et uforpligtende møde om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her