Regnskab 112: Når finansfunktionen trænger til ’førstehjælp’

Regnskab 112: Når finansfunktionen trænger til ’førstehjælp’

Året 2020 har indtil videre, for de fleste, budt på et utal af forretningsmæssige udfordringer, hvor finansfunktionen har spillet en afgørende rolle ift. at hjælpe forretningen sikkert gennem krisen ved kontinuerligt at skabe et finansielt beslutningsgrundlag. Selvom det kommende halve år næppe bliver lige så tumultarisk som det foregående, er der intet, som tyder på, at de foranderlige tider ophører foreløbigSamtidig skal finansfunktionerne håndtere en række lavpraktiske udfordringer, inden de eskalerer til at blive kritiske, ved at de truer finansfunktionens evne til at kunne yde den nødvendige support til forretningen. 

 

Virkeligheden er, at tider med stor forandring kun meget sjældent ophørerVi lever i en hyper-foranderlig verden – uanset coronakrisen. Naturligvis er det ikke hverdagskost, at vi bliver ramt af globale pandemier og deraf pludseligt opståede kriser. Men konstante forandringer har altid været et vilkår – den græske filosof Heraklit formulerede det meget præcist for 2.500 år siden: ”Det eneste konstante er forandringer”. 

 

Coronakrisen er ikke den eneste udfordring, Finance skal tackle 

Foruden påvirkningen fra en global pandemi oplever finans en række mere lavpraktiske udfordringer i form af nedbrud i de grundlæggende finansprocesser og -funktioner fx på grund af: 

  • Nye systemer, som ikke er færdigimplementeret 
  • Omorganisering/flytning af opgaver f.eks. til shared service center eller ekstern service provider 
  • Utilstrækkelig bemanding på grund af nyansættelser/fratrædelser eller om-allokering af ressourcer 
  • Øgede krav til forretningsgange (standardiserede processer) uden forudgående træning 
  • Manglende skalerbarhed i manuelle processer, når volumen øges 
  • Strukturændringer fra aktivitets-opkøb/frasalg eller ny segmentering 
  • Omfordeling af ansvarsområder, ændring af profit-/cost center-struktur 
  • Nye eller ændrede datakilder/rapporterings- eller regelkrav 
  • Systemfejl eller fejlintegration i datakæde, utilstrækkelig dataintegritet osv. 

Nogle nedbrud har enkeltstående karakter og eskalerer ikke til et større problem. Meandre har mere systematisk og derved højvolumen-karakter – og det kan udfordre de almindelige driftsopgaver. 

For at sikre stabilisering og forhindre, at problemerne eskalerer, er det afgørende hurtigt at få iværksat en målrettet indsats for at dæmme op for problemerne. 

 

Førstehjælp til finans: Regnskab 112 

Når vi håndterer denne type af situationer i Basico, kalder vi det for Regnskab 112-assistance, da vores arbejdsmetode er inspireret af fremgangsmåden ved førstehjælp: 

 

Overblik/stands ulykken

Identifikation af problemer og indledende prioritering 

Analyse af problemer (type, omfang og afledte effekter – direkte/indirekte) 

Hypoteser om årsager 

Kommunikation til stakeholders 

Organisering af arbejdsgruppe 

Prioritering af ressourcer 

  

Førstehjælp

Stabilisering af situationen (undgå eskalering) 

Støtte til finansfunktionen 

Udarbejdelse af indsatsplan med milepæle og deadlines 

Afholdelse af statusmøder 

Kommunikation til stakeholders 

Genovervejelse af problemomfangefterprøvning af årsags-hypoteserne og revidering af indsatsplan 

  

Operation

Problemløsning overdrages til task-team for at skærme driftsorganisationen (undgå eskalering) 

Problemer løses iht. prioritering og deadlines 

Årsager afhjælpes med involvering af øvrige supportfunktioner (fx IT) på lokal-/koncernniveau 

Udførte arbejdshandlinger og møder dokumenteres 

Opgaver tilbageleveres gradvist til driftsorganisation 

  

Efterbehandling

Forslag til styrkelse af processer drøftes med ansvarlig(e) 

Der udarbejdes en plan for implementering af re-designede processer (arbejdsgange og ressourceallokering) 

Initiativliste påført ansvarlig(e) og deadlines prioriteres 

Opnået viden overdrages til organisationen 

Efterfølgende følges der op på initiativernes robusthed 


Om afhjælpningen får karakter af 
kunstigt åndedræt afhænger bl.a. af, hvor hurtigt din virksomhed reagerer. Indsatsen behøver ikke nødvendigvis at indebære indsætning af ekstra ressourcer med det samme, men det er vigtigt hurtigt at få udarbejdet en plan (evt. med forskellige scenarier), så I kan få stoppet ulykken – også før I helt har fået afklaret omfanget af og årsagerne til problemerne. 

Med en hurtig indsats vil problemerne i mindre grad eskalere, organisationen være mindre destabiliseret, og ressourcerne til at afhjælpe vil være færre. 

Vi hjælper gerne med at drøfte mulige årsager til symptomerne, hvordan din virksomhed kan udarbejde en plan før planen – eller hvad I har behov for i den aktuelle situation. 

  

Basico hjælper med implementering af regnskabsregler i praksis 

Hos Basico ser vi det at have styr på basis som en forudsætning for at udvikle Finance til gavn for hele virksomheden. 

Vi har solid erfaring med at hjælpe Finance med at omsætte regnskabsregler til praktisk implementering, med at forbedre regnskabsprocesserne/-kontrollerne og med at implementere en struktureret og dokumenteret proces for opgaverne til teamet. 

  

Mikkel Harloff-Helleberg

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Basico kan hjælpe din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte Director Mikkel Harloff-Helleberg eller en af de øvrige Partnere eller Directors i CFO Services.

Tag din faglighed til next level

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og modtag vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her