Når omsætningen buldrer i vejret – sammen med antallet af medarbejdere

Når omsætningen buldrer i vejret – sammen med antallet af medarbejdere

Af

”Medarbejderstaben er vokset med 17% siden star­ten af 2017. Alene i august bød vi 84 nye medarbejdere velkommen.” Det fortæller Lars Ulslev Johannesen, HR-direktør i Netcompany.

2016 blev dermed endnu et rekord­år for Danmarks hurtigst voksende konsulenthus. Om­sætningen steg med 17,1% og nærmer sig en milliard. Og der er mere vækst i vente.

Masseansættelser af engagerede medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel, fortsætter. Men hvordan kommer man i mål med at få så mange nye talenter om bord, når man har en buldrende omsætning, som konstant øger behovet for flere medarbejdere?

Planlæg og fokusér på det resultat, du ønsker at opnå
Det er ikke tilfældigheder, der gør, at Netcompany lykkes med at tiltrække så mange nye talenter – måned efter måned.

”Lad os antage, at vi næste år skal ansætte 500 medarbejdere. For at komme i mål kræver det planlægning og en evne til at have et vedholdende fokus på det resultat, som vi ønsker at opnå. Mange planlægger ikke deres rekrutteringer. Det gør vi. Og vi begynder lang tid i forvejen,” fortæller Lars.

Blandt andet afholder Lars hvert år en international rekrutterings­strategi-workshop for ledende medarbejdere i HR-funktionerne i Danmark, Norge og Polen. Her er fokus på at få sat rammerne for næste års plan og få italesat, hvordan de kommer i mål. Er der nogle parametre, der skal justeres på? Har vi ressourcer nok? Både i HR og forretningen? Og har ressourcerne de rette kompetencer?

Andre overvejelser går på alt lige fra employer branding til mere rekrutteringsrelaterede problemstillinger; hvordan ser fordelingen af rekrutteringer ud på et år? Og bliver de rigtige kanaler anvendt? Baseret på strategiworkshoppen udvikler hvert enkelt land en konkret og operationel plan, som går helt ned i deltaljen.

Sæt fokus på individet i rekrutteringsprocessen
Netcompanys rekrutteringsproces adskiller sig fra mange andre virksomheders. Her er filosofien, at hastighed øger kvaliteten. 

Lars fortæller:

”Man skal altid huske at spørge sig selv, hvordan man selv gerne vil behandles i en rekrutteringsproces. Derfor har vi i hele processen fokus på individet. Helt konkret vil det sige, at vi ofte afholder to samtaler lige efter hinanden fremfor at fordele dem over flere dage. Det sikrer, at de får hurtig afklaring, og vi undgår derved at trække for meget på kandidatens tid og ressourcer.”

Den effektive rekrutterings­proces betyder også, at i langt største­delen af alle afsluttede rekrutteringsforløb har den nye medarbejder en ansættelseskontrakt i hånden til underskrift på blot en uge. ”Det er vigtigt at træffe beslutningerne, imens du kan huske indtrykkene,” uddyber Lars. 

"Forretningen er dybt involveret i rekrutteringen af nye medarbejdere, hvilket er en nødvendighed for at bidrage til den fortsatte vækst. Det vil sige, at HR screener kandidaterne og tager sig af afslag og kontraktudarbejdelse, men forretningen gennemfører samtalerne, da de lever af ressourcerne. HR er en forretningsproces, men det glemmer mange,” understreger Lars. Derfor skal alle ledere tage aktivt del i rekrutteringen af nye medarbejdere. Også selvom det ikke nødvendigvis er deres pro­jekt, der mangler ressourcer. 

Alle, som er igennem en rekrut­teringsproces, skal opleve den samme høje kvalitet. Derfor bliver forretningen trænet i at gennemføre samtalerne, hvor fokus er på nogle overordnede faglige karaktertræk. For en medarbejder skal kunne bruges på flere projekter. 

”I forhold til hvor mange vi tager igennem, er det forsvindende få, der oplever en dårlig rekrutteringsproces. Det bekræfter mig i, at vi gør det rigtige. Vi gør meget ud af at indhente feedback fra de ledere, som gennemfører samtalerne, så alle – uanset afslag eller ansættelse – får personlig feedback,” forklarer Lars.

Rekruttering:

En ongoing proces hele året
I Netcompany er rekruttering en ongoing proces for at lykkes med rekrutteringsbehovet i en virksomhed, som vækster i en sådan grad.

”Selvfølgelig afstemmer vi med andre dele af forretningen, så vi rammer der, hvor behovet er. Men rekrutteringsmaskinen må ikke stoppe. Hvis den gør, kommer vi ikke i mål.”

Omkring 75% af de ansatte kommer direkte fra studiet. Blandt andet betyder det, at Netcompany rekrutterer mange i sommerperioden, da det gælder om at fange kandidaterne på det rigtige tidspunkt.

”Det er et glimrende eksempel på vigtigheden af at have fokus. Vi skal være til stede i markedet, lige inden de IT-studerende afslutter deres uddannelser, og bruge de rette kanaler til at komme i kontakt med dem,” uddyber Lars.

Lars’ arbejdstilgang er, at man konstant skal udvikle og dygtiggøre sig. ”Den største fejl, man kan begå, er at hvile på laurbærr­ene. For så bliver man overhalet indenom. Man er nødt til at være på forkant med udviklingen, for der opstår hele tiden nye virtuelle trends på markedet.”

Netcompany afholder statusmøder tre gange årligt, hvor de analyserer tal fra indeværende år for at kaste et blik på, om noget kan gøres anderledes. 

”Vi laver også løbende performanceevalueringer med henblik på konstant at forbedre og udfordre status quo. Det indebærer også at evaluere de få tilfælde af fejlrekrutteringer, vi oplever, og lave exit-interviews. Hvorfor opsiger en medarbejder eksempelvis sin stilling efter seks måneder?”

Men én ting er at tiltrække talenter. En anden er at fastholde de dygtigste talenter og specialister. ”Derfor er det også altafgørende for os at vide, hvad det er, der driver vores ansatte. Hvorfor er de glade for at være i Netcompany? Og hvad får dem til at blive?,” uddyber Lars. 

”I Netcompany udvikler man sig hurtigere end andre steder”
Ærlige signaler. Substans i brandingbudskaberne. Det er vigtige elementer for at tiltrække talenter til Netcompany.

”Vi gør meget ud af at fortælle, hvad et job i Netcompany går ud på – både til arrangementer på universiteterne og til kandidatsamtalerne. Brandingen skal være i tråd med det, som med­arbejderne siger. Og vi skal stå fast ved de værdier, vi har. Mange virksomheder rammer ikke rigtigt her, og det skader både tiltræknings- og fastholdelses­evnen,” siger Lars.

Netcompany tilbyder et stærkt fagligt miljø, som ikke findes mange andre steder i branchen.

”I Netcompany udvikler man sig hurtigere end andre steder. Som følge af de typer opgaver, vi vinder, er man som medarbejder med til at gøre Danmark dygtigere ved hjælp af digitalisering. Det giver potentielle kandidater en unik chance for at være med til at skabe komplekse IT-løsninger, der gavner hele samfundet. Det gør vores forretningsområde interessant for mange at arbejde med. Det er nogle stærke budskaber at kunne sende,” uddyber Lars.

Personlig udvikling er et vigtigt indsatsområde i Netcompany – ”Vores medarbejdere skal være de bedste i branchen.” Det betyder, at alle ansatte flere gange årligt har udviklingssamtaler, hvor der er en åben dialog om, hvor man som medarbejder befinder sig, og hvor man er på vej hen.

En vigtig del af kulturen i Netcompany er afspejlet i troen på, at fællesskabet og sammenholdet sikrer, at man kan levere de bedste løsninger.

”I Netcompany har vi et unikt sammenhold, hvor det sociale er prioriteret højt. Fra fredagsbarer og teamevents til sportsklubber og meget andet. Vi præsterer bedst, når vi kender hinanden og har det sjovt,” fortæller Lars.

Skyd ikke gråspurve med kanoner
Virksomheder fødes af gode idéer og uden bureaukrati. Men i takt med at de får succes og vokser sig store, vokser bureaukratiet også.

Netcompany har været i stand til at bevare en kultur med et lavt hierarki og en høj agilitet på trods af den eksplosive vækst og derved undgået at implementere de elementer, som ellers normalt karakteriserer en hurtigt voksende virksomhed – og som blandt andet inkluderer implementering af et væld af systemer og processer.

Lars fortæller:

”Initiativerne i HR skal designes ud fra virksomhedens formål og de resultater, man ønsker at opnå. Ikke ud fra processer eller systemer. Det er altafgørende, hvis HR skal levere værdi til virksomheden. Derfor; hver gang du laver en ny proces eller et nyt system, så spørg dig selv, hvad formålet med processen eller systemet egentlig er, og hvordan det støtter op om virksomhedens mål. Hvis du ikke kan besvare spørgsmålet, er relevansen ikke stor nok.” 

Derudover får HR ofte tæsk for, at de ikke er forretningsorienterede nok.

”HR skal huske, at deres fornemmeste opgave er at understøtte forretningen med henblik på at skabe værdi. Kort fortalt; der findes ikke HR-processer, men forretningsprocesser eller ledelsesprocesser, og de dygtige formår at koble HR til forretningen og forstår derved værdien af HR-indsatser på bundlinjen. Det er det, der gør forskellen,” slutter Lars Ulslev Johannesen.


Om Netcompany
Netcompany leverer forretningskritiske IT-løsninger og rådgivning, der hjælper deres kunder med at opnå markante forretningsfordele i en digitaliseret verden. Samtidig hjælper de deres kunder med at forvalte og drifte IT-løsninger både hjemme og i skyen.

Læs mere om Netcompany her.

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her