compaign side image

Få Content i indbakken.

Vores magasin Content har ét klart formål: at inspirere til forandring og udvikling i supportfunktionerne. Derfor er magasinet fyldt med faglige artikler om højaktuelle emner og interviews med markante erhvervsprofiler. 

compaign hero image

I Basico går vi på arbejde for at gøre andre til en succes. Vi har fokus på supportfunktionerne, som vi gerne vil hjælpe og inspirere til forandring og udvikling. Det gør vi bl.a. gennem vores faglige magasin Content, hvor vi deler tankevækkende artikler og spændende interviews.

I Content sætter vi fokus på højaktuelle emner inden for Finance, Legal, Human Capital, Finance IT og Facility Management. Vi bringer interviews med markante erhvervsprofiler.

Vi giver bl.a. ordet til toneangivende ledere, til de talenter, der kommer til at forme morgendagens supportfunktioner, og til de pionerer, der starter små og store revolutioner, som kan mærkes positivt på bundlinjen i virksomhederne.

Vi har med andre ord spækket magasinet med historier, som hjælper dig og din virksomhed med at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

Basico quote Vores effektiviseringsagenda er fundamentet for, at vi hele tiden skal finde smartere måder at gøre tingene på. Nogle gange rammer man jo en mur, hvor man ikke kan arbejde hårdere, men hvor man bliver nødt til at arbejde smartere. Basico quote
Christian Baltzer, forhenværende CFO i Danske Bank
magasin

Få et sneak peak på Content.

Artikler, der inspirerer til forandring og udvikling af supportfunktionerne ...

… det lyder jo meget godt, men hvad er det helt præcist, du kan læse om? 

Nedenfor giver vi dig en smagsprøve på, hvilken type af artikler du kan finde i Content. Du kan finde de fulde versioner her.

Som du kan se, drejer det sig om faglige artikler inden for Finance, Legal, Human Capital, Finance IT og Facility Management. 

01
Fire CFO’er om coronakrisen
Coronakrisen ramte os i foråret som et ægte ‘black swan-event’. Uventet og voldsomt. Men det er meget forskelligt, hvordan virksomhederne er blevet påvirket af krisen.
02
Bæredygtighed kræver en effektiv forretning
Ansvarlighed løber som en rød tråd gennem Berendsens virksomhed. En vigtig del af indsatsen er forankret i indkøbsafdelingen.
03
What if?
’What if’ er et spørgsmål, som alt for mange virksomheder ikke får besvaret i budgetprocessen, da det medfører for meget arbejde at udarbejde mange scenarier.
04
Likviditetsstyring: Når kampen ikke kan vindes
Hvornår kan kritiske beslutninger truffet en sen aftentime føre til, at ledelsen bliver stillet til ansvar ved konkurs?
05
”Never let a good crisis go to waste”
Med denne artikel følger en opfordring til at drage nytte af erfaringerne, så krisen og dens omkostninger ikke har været forgæves.
06
Tre ting vi har lært af coronakrisen
Coronakrisen har skubbet til virksomhedernes tilpasningsevne, og denne lektie har udfordret måden, vi anskuer organisationer på fundamentalt: ‘The New Normal’ er født.
Basico section image

Lad os være ærlige: Vi er en flok fagnørder

I Basico elsker vi at dykke ned i komplekse faglige emner, at følge med i, hvad der rører sig i supportfunktionerne, og at omsætte vores viden til brugbare insights. Derfor er artiklerne i Content skrevet af vores medarbejdere, der benytter muligheden til at dele ud af deres viden om højaktuelle emner inden for Finance, Legal, Human Capital, Finance IT og Facility Management. 

En bid af Content!

Find ud af, hvor dine IT-omkostninger hører hjemme.

Ved du, hvem der driver hvilke IT-omkostninger i din virksomhed? Showback-/chargeback-modeller kan hjælpe dig med at føre IT-omkostningerne tilbage til de afdelinger og brugere, der driver omkostningerne. På den måde gør showback/chargeback det muligt at vise konsekvenserne af IT-beslutningerne og at skabe ejerskab over IT-omkostningerne – og for de fleste virksomheder vil det resultere i store besparelser. I denne artikel guider vi dig sikkert igennem, hvordan du implementerer showback/chargeback.

I de fleste virksomheder rammer IT-omkostningerne i stor grad ‘overhead’, og der er ofte tale om en ‘simpel’ fordeling baseret på fx FTE’er. Det betyder samtidig, at IT-omkostningerne i mindre grad bliver ført tilbage til den specifikke afdeling eller medarbejder, der rent faktisk driver omkostningen.

En af årsagerne er, at behovet for IT-services historisk har været besluttet centralt, og at disse services efterfølgende også er blevet forhandlet og indkøbt centralt. Omkostningerne er derefter blevet allokeret ud til forretningen på det niveau, detaljeringsgraden i omkostningen har tilladt det.

Læs artiklen i fuld længde her.

Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.