compaign side image

Få Content i indbakken.

Vores magasin Content har ét klart formål: at inspirere til forandring og udvikling i supportfunktionerne. Derfor er magasinet fyldt med faglige artikler om højaktuelle emner og interviews med markante erhvervsprofiler. 

compaign hero image

I Basico går vi på arbejde for at gøre andre til en succes. Vi har fokus på supportfunktionerne, som vi gerne vil hjælpe og inspirere til forandring og udvikling. Det gør vi bl.a. gennem vores faglige magasin Content, hvor vi deler tankevækkende artikler og spændende interviews.

I Content sætter vi fokus på højaktuelle emner inden for Finance, Legal, Human Capital, Finance IT og Facility Management. Vi bringer interviews med markante erhvervsprofiler.

Vi giver bl.a. ordet til toneangivende ledere, til de talenter, der kommer til at forme morgendagens supportfunktioner, og til de pionerer, der starter små og store revolutioner, som kan mærkes positivt på bundlinjen i virksomhederne.

Vi har med andre ord spækket magasinet med historier, som hjælper dig og din virksomhed med at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

Basico quote Vores effektiviseringsagenda er fundamentet for, at vi hele tiden skal finde smartere måder at gøre tingene på. Nogle gange rammer man jo en mur, hvor man ikke kan arbejde hårdere, men hvor man bliver nødt til at arbejde smartere. Basico quote
Christian Baltzer, forhenværende CFO i Danske Bank
magasin

Få et sneak peak på Content.

Artikler, der inspirerer til forandring og udvikling af supportfunktionerne ...

… det lyder jo meget godt, men hvad er det helt præcist, du kan læse om? 

Nedenfor giver vi dig en smagsprøve på, hvilken type af artikler du kan finde i Content. Du kan finde de fulde versioner her.

Som du kan se, drejer det sig om faglige artikler inden for Finance, Legal, Human Capital, Finance IT og Facility Management. 

01
Succesfuld ERP-udskiftning
Lessors CFO Michael van Straten valgte i forbindelse med en udskiftning af ERP-systemet at få lavet en grundig foranalyse – og det var der flere fordele ved.
02
Finansfunktionens BI-ordbog – bind 1
Din guide til de tekniske BI-termer, som ikke nødvendigvis er en integreret del af ordforrådet hos os i finans, men som det er værdifuldt at forstå.
03
Hvem er hende den nye?
En god onboarding er afgørende for, at en rekruttering munder ud i en succes. Men hvordan tilrettelægger du en god onboardingproces på distancen?
04
GDPR-compliant under covid-19
Vi gennemgår tre situationer, din virksomhed kan komme til at stå over for under covid­19, og hvad du i den forbindelse skal være opmærksom på ift. GDPR.
05
Skaber dine data værdi for dig?
Når data kun bliver brugt til afrapportering, er det ikke i sig selv værdiskabende. Det handler om at bruge data aktivt til at træffe de rigtige beslutninger.
06
Agil planlægning: Syv overvejelser
Den finansielle planlægning er en af de discipliner, hvor CFO’en og Finance for alvor kan være med til at påvirke virksomhedens fremtid.
Basico section image

Lad os være ærlige: Vi er en flok fagnørder

I Basico elsker vi at dykke ned i komplekse faglige emner, at følge med i, hvad der rører sig i supportfunktionerne, og at omsætte vores viden til brugbare insights. Derfor er artiklerne i Content skrevet af vores medarbejdere, der benytter muligheden til at dele ud af deres viden om højaktuelle emner inden for Finance, Legal, Human Capital, Finance IT og Facility Management. 

En bid af Content!

Fire råd: Sådan skaber du et godt fundament for process management

At arbejde med process management kan være komplekst og uoverskueligt. Derfor kræver det et grundigt forarbejde at sikre et godt fundament. Det giver dig nemlig både et godt afsæt og mulighed for at sikre skalerbarhed og kontinuerlig værdiskabelse for din virksomhed. I denne artikel har vi sammenkogt vores vigtigste erfaringer med implementering af process management til fire råd, som giver din virksomhed et godt udgangspunkt for at tage jeres processer til ’next level’.

Læs artiklen i fuld længde her.

1. Synliggør ejerskabet

Hvis din virksomhed skal lykkes med process management-initiativet, er det essentielt, at der er et synligt ejerskab af virksomhedens processer. En måde at opnå det på er ved at oprette en specifik rolle til formålet – en Chief Process Officer (CPO). CPO’en bør have indgående kendskab til at arbejde med process management og en forståelse for virksomhedens processer.

2. Udbred kendskabet

Processer er dynamiske og ændrer sig over tid. Samtidig er den eksisterende dokumentation ofte gemt på fildrev, og nye medarbejdere hører måske ikke om den. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er komfortable med værktøjet, og at værktøjet gør det let at anvende procesbeskrivelserne, når medarbejderne udfører processerne i hverdagen.

3. Sikr vedligeholdelsen

For at kunne lykkes med løbende opdatering af procesdokumentation er det afgørende, at det er hurtigt og nemt at tilgå og opdatere procesbeskrivelserne. Hvis ikke det er tilfældet, er det vores erfaring, at vedligeholdelsen af dokumentation bliver nedprioriteret til at være noget, der i bedste fald sker en til to gange årligt – og i værste fald sker det slet ikke.

4. Begræns scopet

Indrømmet – process management på tværs af virksomheden er en stor mundfuld. Og som ved alle andre projekter er det en fordel at starte småt. Derfor anbefaler vi sjældent at starte et process management-projekt, der dækker hele virksomheden. Vælg i stedet et afgrænset område i virksomheden, hvor man er dygtig til at arbejde med processer i forvejen.
Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.