Finance er under pres for at skabe værdi

Finance er under pres for at skabe værdi

Finance er under pres for at skabe værdi

2017 har meldt sin ankomst. Mange økonomiansvarlige har de seneste måneder været i fuld gang med årsafslutningen og klargøring til årsrevisionen. Der er mange opgaver i denne forbindelse, men ofte begrænsede ressourcer til rådighed.

Hvordan håndterer I processen? Og er der noget I fremover kan gøre anderledes, så næste års afslutningsproces ikke bliver en gentagelse af ”90-års fødselsdagen”? 

Jeg oplever, at ræset i Finance  er stort. Ønsket går ofte i retningen af at lukke hurtigere – og ikke mindst med større præcision, så tiden  kan bruges  mere produktivt og til at skabe et bedre overblik over processen. 

Et ønskescenarie, der vil kræve flere ressourcer. Men tendenserne peger dog i en anden retning: Omkostninger skal ned.  

Et benchmark målt på omkostningskroner viser, at omkostningerne til at drive Finance  i de danske virksomheder er 27% højere i forhold til andre sammenlignelige lande.

Det gør det svært at konkurrere. Men ikke nok med at omkostningerne skal ned, så er der også forventninger til at lukke hurtigere, så I  bliver frigjort fra repetitive og transaktionstunge opgaver og i stedet får overskud til mere værdiskabende og forretningsstøttende aktiviteter som ex. business partnering.  

Derfor er det store spørgsmål: Bruger I ressourcerne rigtig i Finance? 

Undersøgelser viser, at 75% af de store europæiske virksomheder stadig foretager den månedlige afstemning manuelt eller semimanuelt. 59% af Finances  ressourcer går til dette arbejde. Det giver et uhensigtsmæssigt og ikke-værdiskabende forbrug af ressourcer. Samtidig skaber det flaskehalse i Finances  mest hektiske periode. Det er ingen hemmelighed, at dygtige økonomifolk ikke hænger på træerne. Så ikke nok med,  at ressourcerne er knappe, så skal talenterne fastholdes, og der skal skabes et attraktivt arbejdsmiljø med henblik på at tiltrække nye medarbejdere. 

Parallelt med HR-tilgangen findes en stor del af svaret i at skabe effektiviseringer ved digitalisering. Virkeligheden  er dog, at det foretrukne værktøj er Excel, som benyttes til afstemninger, rapporteringer eller opfølgninger på arbejdsopgaver etc.   

Excel er uden tvivl en stor hjælp. Men tiden er kommet til at tage hul på nogle af de nye digitaliseringsmuligheder. 2017 bør være året, hvor I  nøje bør overveje, hvordan I kan effektivisere nogle af de mest repetitive opgaver ved hjælp af cloud-baserede løsninger eller robotter.  

Hvordan I kommer i gang, kan du få indblik i på et af vores fyraftensmøder, som du tilmelder dig her

Du kan også læse mere om vores løsninger i CFO Toolbox her.