Din køreplan for udvikling som CFO

Din køreplan for udvikling som CFO

Fremsynethed · Planlægning · Udvikling

3 nøgleord, der kendetegner CFO’ens rolle i dag.

Men 3 ord, der ofte går i glemmebogen i en hektisk hverdag, præget af høj omskiftelighed og uanede ad hoc -projekter, du som CFO skal forholde dig til.

Udvikling kræver fremsynethed og ikke mindst planlægning. Men planlægning bliver ofte et spørgsmål om enten helt overordnede målsætninger eller meget kortsigtet detailplanlægning, som mere har karakter af dag til dag-planlægning.

Samtidig bliver langsigtede mål for vage og er måske i højere grad interne hensigtserklæringer?

Reelt set bidrager disse ”målsætninger” ikke til udvikling og værdiskabelse af CFO’ens domæne – hverken på kort eller langt sigt.

For at opnå fremdrift og udvikling er det altafgørende at få defineret en ”ledestjerne”; en retning. Ikke mindst for at sikre, at de enkelte medarbejdere forstår og bidrager til samme mål på tværs af funktioner og niveauer. Dette skaber rammerne! Og inden for disse kan medarbejderne selv træffe de rette beslutninger, der understøtter ”ledestjernen”.

Mange vil gerne etablere en solid og overordnet køreplan for udviklingsinitiativer. Men der dukker ofte nogle dilemmaer op, som sætter spørgsmålstegn ved, om det er tiden værd:

”For hvordan ser cost-benefit ud på sådan et initiativ? Har det førsteprioritet, eller er det ikke mere et luksusprojekt? – der er jo travlt med andre opgaver. Risikerer det ikke bare at blive en gentagelse af gamle planer? – vi ved jo godt, hvad der mangler, og hvad der skal til”?

Og JA!

Risikoen for at ovenstående spørgsmål bliver en realitet er til stede. For hvis du ikke tænker ud af boksen, så er der fare for, at udbyttet ikke bliver optimalt. Du går glip af gevinsten og det fulde potentiale!

"... en konkret plan øger sandsynligheden for, at du træffer de rigtige beslutninger, at du vælger den rigtige vej, og at alle arbejder mod samme mål."

Nikolaj Wendelboe, CEO i Arriva

Men hvordan sikrer du så udvikling på CFO’ens område?

CFO’ens område har udviklet sig fra en traditionel regnskabsfunktion til i højere grad at være tæt på forretningen; i øjenhøjde med CEO’en som dennes vigtigste allierede. Mange CFO’er har en traditionel økonomibaggrund. Måske som revisor, controller, økonomichef mv. For mange er det at være ansvarlig for bl.a. IT, HR, Legal, Facility Management m.v. en ny opgave, hvor hands-on erfaring ikke nødvendigvis er til stede. Dette kan skabe usikkerhed og berøringsangst.  

Et Basico CFO Roadmap er en proces, der understøtter udvikling, skaber overblik og sikrer stillingtagen til CFO’ens indsatser på kort, mellemlangt og langt sigt. Derudover skaber et roadmap fælles forståelse ved at etablere en retning – ”ledestjerne” – på tværs af funktioner.

Derfor er det ikke kun CFO’en, der får glæde af denne proces. Også andre funktioner og medarbejdere inden for CFO’ens område; hertil også samspillet til den øvrige forretning.

At gennemføre en roadmap-proces behøver ikke at være en stor og omsiggribende opgave. En mulig løsning er, at du genbesøger tidligere planer, får dem opdateret og kommunikeret til stakeholders. I andre tilfælde kræver det en betydelig større indsats; flere ressourcer og ikke mindst en betydelig involvering fra en række personer i organisationen.

Men uanset niveau, så anbefaler vi, at du som minimum en gang om året ser på dit roadmap. I dag er det ikke nok blot at løse driftsmæssige opgaver og faste leverancer som årsregnskab, budgetter m.v.! Forretningen forventer, at du som CFO er med til at drive udviklingen af virksomheden. Med et Basico CFO Roadmap har du værktøjet til at udarbejde en prioriteret plan samt efterfølgende eksekvering baseret på følgende steps:

  1. Etablering af overordnet vision for finansfunktionens rolle og ansvar
  2. Identificér eksisterende struktur – As-Is
  3. Fastlæg fremtidig struktur – To-Be
  4. Etabler roadmap
  5. Eksekvering

Skal vi i samarbejde skabe din køreplan for udvikling som CFO? Kontakt mig på dbischoff@basico.dk / eller ring på 2510 2222.

Tag din faglighed til next level

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og modtag vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her