COVID-19 kræver en agil og stærk finansorganisation

COVID-19 kræver en agil og stærk finansorganisation

Af

Coronavirussen og dens konsekvenser har ramt os uventet og voldsomt – en ægte ’black swan’, som har kastet os ud i en økonomisk krise. Hvor lang og hvor dyb krisen bliver, er uvist. Én ting er dog sikkert – der er brug for Finance. Lige nu er der mere end nogensinde behov for stærke leverancer fra finansfunktionen for at kunne træffe de rigtige forretningskritiske beslutninger med den nødvendige hastighed.

 

Det betyder også, at det kan være kritisk, hvis finansfunktionen får fokus på egenbesparelser frem for leverancer. Fyringer i finans redder ikke årets resultat. Hvis der skal tilpasses i finansfunktionen, er det ikke nu – men senere.

Vi oplever i disse dage ekstreme og uforudsigelige markedsbetingelser, og vi ser desværre p.t., at det rammer historisk dybt. Regeringer har verden over vedtaget intensive og enorme hjælpepakker, der vil stimulere økonomierne – og som kan få os til at håbe, at den økonomiske krise bliver kortvarig.

Der er rygende travlt i finansfunktionerne

Salgskurverne er styrtdykket, men i finans oplever vi et ekstremt højt aktivitetsniveau, fordi leverancerne fra finans er afgørende for at styre virksomhederne sikkert gennem krisen. Det er derfor vigtigt, at finans har båndbredde nok til at levere på de nye opgaver, der er opstået som konsekvens af coronakrisen – og som kommer på toppen af det, der allerede skulle leveres.

Finansfunktionen skal bl.a. levere:

 • Cost management: Der er fokus på at identificere OPEX, som kan reduceres ved forskellige planlægningsscenarier.

 • Funding, cash flow-styring og working capital: Disse emner kommer i fokus med enorm vigtighed, øget frekvens og dybde.
 • Værdiskabende konsekvensanalyser: Når der skal træffes hurtige beslutninger såsom afskedigelser, nedlukninger m.v., er det afgørende, at finans demonstrerer indsigt og kommer med ideer, der kan hjælpe forretningen med at træffe de rigtige beslutninger. Vi kan med andre ord ikke vente på at blive Finance Business Partners – det er nu, vi skal levere som Finance Business Partners.

 • Stakeholderhåndtering og -leverance: Interessen for og behovet for indsigt i, hvordan krisen rammer virksomhedens finansielle performance, cash flow, risici m.v., er intensiveret. Samtidig er der stor interesse i scenarier for, hvordan performance kan se ud under forskellige forudsætninger og tilpasninger.

 • Mere frekvente og nye ad hoc-dashboards: Den månedlige finansrapportering er ikke tilpasset situationen og de relaterede forretningsdrivers. Derfor skal der hurtigt opbygges nye og mere frekvente ad hoc-dashboards, som afspejler den aktuelle situation og det aktuelle fokus i form af early indicators m.v.

 • Agile og dynamiske planlægningsmodeller: Der er behov for nye finansielle forecast og scenarieplanlægning, da efterårets omfattende budgetproces ikke længere er aktuel. I stedet er der behov for hurtige og dynamiske processer, som hurtigt giver et bud på, hvor virksomheden er på vej hen.

 • Proaktiv debitorstyring: Der er behov for dagligt overblik og kontinuerlig kontakt til kunderne for at sikre, at din virksomheds betalinger ikke kommer bagerst, når kunderne prioriterer deres betalinger. Det indebærer nye processer, hvor du proaktivt sikrer, at kunderne har modtaget faktureringerne og bliver kontaktet dag ét ved forfald osv. Tilsvarende er der behov for at risikovurdere kundernes credit-lines på ny.

 • Damage control: Det gælder fx shared service centre, der kan være udfordret af nedlukninger, som vi ser det p.t. i Indien. Hvordan bliver der prioriteret og leveret – og ikke mindst kompenseret for manglende leverancer på kritiske processer? Det kan handle om at sikre, at kritiske leverandører bliver betalt for at undgå risikoen for manglende og kritiske leverancer.

 • Contract management: Det er centralt at have overblik over og indblik i, hvilke aftaler din virksomhed kan komme ud af – og hvor hurtigt. Samtidig er det vigtigt at kende fordelene og ulemperne ved at komme ud af de forskellige kontrakter. Her kan det være en stor udfordring at få overblik, hvis aftalerne ligger decentralt i ”skrivebordsskufferne”.

 • Stop eller go-beslutninger:Finans skal hjælpe med at beslutte, om aktiviteter, som er sat i gang eller planlagt, skal fortsætte for at sikre effektivitet. Dilemmaet er oftest, at vi må affinde os med de løsninger, vi ikke er tilfredse med, i endnu længere tid – da tiden og funding er blevet begrænset.

Ovenstående er blot eksempler på de afgørende leverancer fra finansfunktionen i disse dage.

 

Vores budskab er, at Finance kan gøre en stor forskel i disse dage, hvis vi er proaktive, engagerede, skarpe i vores analyser og forstår at kombinere vores forretningsforståelse med vores data. Finans kan yde et stort, positivt og afgørende bidrag til, at virksomheden kommer stærkt gennem krisen – og måske endda kommer til at stå endnu stærkere på den anden side.

Men det kræver, at vi leverer på de behov og muligheder, krisen byder. Det betyder, at vi skal være parate til at levere proaktivt ift. forretningens aktuelle behov.

I den forbindelse er der fem områder, som det fx kan være en hjælp at fokusere på:

 • Hastighed over nøjagtighed: At gøre noget nu er bedre end at vente.
 • System- og tidsbegrænsninger: Utilstrækkelige systemer og for lidt tid må ikke sætte begrænsninger for vores leverancer.
 • Proaktivitet: De virksomheder, der ser fremad, kommer bedst ud af krisen. Hvis I bruger krisen offensivt, kan den samtidig give muligheder.
 • Forståelse af virksomhedens værdikæde og forretningsmodel: Vi skal kombinere vores viden om forretningen med vores finansielle indsigt for at skabe de bedste resultater.
 • Forståelse og adskillelse af taktiske og strategiske omkostninger: Dette er nødvendigt på både mellemlangt og langt sigt.

 

 

Tingene går hurtigt i disse dage, men det er vigtigt at holde hovedet koldt for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Derfor skal vi også huske at være bevidste om, hvilken rolle vi træder ind i, og hvilke signaler vi sender til resten af forretningen. Hvad vil vi gerne huskes for, når vi kommer på den anden side af krisen?

 

Henrik Dahlgaard

Basico er klar til at hjælpe

Du er meget velkommen til at række ud, hvis du har brug for sparring eller eksekveringskraft til at levere på opgaverne. Vi er klar til at hjælpe dig.

Tag din faglighed til next level

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og modtag vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her