CFO’en som business partner – den kompetente rådgiver

CFO’en som business partner – den kompetente rådgiver

Fra talknuser til business partner. Nye tider kræver nye kompetencer, og her bliver CFO’en en central spiller i den fremtidige strategiplanlægning.

Få business-roller har ændret sig så meget i de senere år som CFO-rollen, og det er ikke længere nok at være verdens bedste talknuser. Den finansielle usikkerhed har skabt et yderligere behov for at involvere de økonomiansvarlige mere i udviklingen af forretningen, og CFO’en skal fungere som en reel og tung udfordrer for ledelsen og CEO’en i forhold til strategi og investeringsbeslutninger. Bestyrelsen vil se en person, som er loyal og selvstændig med et bredt forretningsperspektiv og uafhængige synspunkter.

Det betyder nye udfordringer og øget krav til kompetencerne, når den succesfulde CFO skal beskrive sin rolle i fremtiden: Som CFO skal du være god til at netværke og udveksle idéer og samtidig være en forandringsagent, der tør udfordre status quo og sætte spørgsmålstegn ved forretningsmodellen. Fremtidens CFO skal have en tankegang som en iværksætter og samtidig være i stand til at støtte CEO’en – og bestyrelsen, så organisationen fungerer effektivt og med succes.

Kravene til CFO’en ændrer sig alt efter, hvilken fase virksomheden befinder sig i. Ifølge en analyse fra KPMG, ”From Keeping Score to Adding Value”, har finanskrisen understreget behovet for en opdeling af økonomifunktionen, så både det transaktionstunge med høje krav til effektivitet og den strategiske business partner tilgodeses.

Nye tider, nye forventninger

CFO’en som business partner lyder godt, men hvad handler de nye kompetencer om? De handler blandt andet om tillid. Tillid mellem mennesker i stedet for tillid alene til regneark og notater. Tillid fremmer ærlighed og respekt og udvikler en nemmere tilgang til ting, øger tempoet, skaber tid til at lytte til forbehold og løsningsmuligheder og minimerer behovet for forhandlinger – kort sagt, flere af de idéer, der understøtter forretningen har en chance for at blive ført ud i livet med succes.

Relationer handler om mennesker og fortrolighed mellem mennesker, og for at kunne opnå tillid internt i organisationen og i forhold til eksterne interessenter, bør du som CFO have disse lederkompetencer:

 • fremsynethed
 • være en aktiv netværker
 • høj integritet
 • være samarbejdende
 • et åbent sind

CFO’en er limen i virksomheden, fordi en af de væsentlige opgaver er at være vidensbrobygger mellem de forskellige funktioner i virksomheden. Medarbejderne i de enkelte funktioner har fokus på hver deres område, mens CFO’en skal have fokus på hele forretningen. Og her kan du bidrage aktivt til at forbedre resultatet for hele virksomheden ved fx at hjælpe salgsafdelingen med at forstå, hvordan deres arbejde påvirker resten af organisationen, hjælpe produktionsafdelingen med at forstå salgsafdelingens behov etc.

Sådan opbygger du tillid

Grundlaget for ethvert tillidsforhold er, at du er troværdig, pålidelig og fortrolig. Her er der ikke plads til egoisme, fordi det handler om at leve op til forventninger og yde omsorg og opmærksomhed over for andre.

For at leve op til bestyrelsens, CEO’ens, kollegernes og medarbejdernes tillid, er det væsentligt, at du giver plads ved eksempelvis at lade andre få det sidste ord eller vinde diskussionen. Du skal være nærværende og tilgængelig, og du hviler så meget i dig selv, at du godt ved, at du tager fejl en gang imellem – og du er ikke bange for at indrømme det. Du tør stille spørgsmål ved beslutninger og handlinger, du tør tage risici, og du giver altid klare svar. Den kompetente CFO business partner elsker udfordringerne i sit job og viser det gerne.

Her får du nogle gode råd til, hvordan du gennem pålidelighed og troværdighed kan øge andres tillid til dig:

 • Hold, hvad du lover og gør mere, end du lover
 • Sørg for, at møder har et klart mål
 • Bekræft dine aftaler
 • Vis, at du er tilgængelig, når der er brug for det
 • Vær proaktiv, når du forventer, at der er brug for dig
 • Demonstrer, at du kan holde på en hemmelighed
 • Tal kun godt om folk, du arbejder sammen med
 • Vis, at du ved, hvad du taler om, og sig, hvis du ikke ved det
 • Sørg for at lave dit hjemmearbejde, så du altid møder forberedt

Aktiv netværker med succes

At være en aktiv netværker er en anden af de væsentlige kompetencer for en CFO business partner. Som en god leder ved du, at du ikke kan nå dine mål alene. Dem, du gerne vil hjælpes af, skal du selv hjælpe. Relationer dør ud, hvis du ikke plejer dem, og for at få succes som netværker skal du derfor investere i langsigtede relationer.

Du skal netværke, fordi effekten, hvis du netværker korrekt, er, at du kan løse dine opgaver hurtigere og i en bedre kvalitet, end hvis du ikke netværker. Hvis du er i stand til at dele din viden med andre og er god til at søge hjælp hos kompetente relationer, er du mere værd for din virksomhed, end hvis du kun har din egen viden og egne ressourcer.

Fem gode råd til et stærkt ledernetværk:

 1. Tag et netværkstjek: Kender du dem, du kender, godt nok? Kender du de rigtige mennesker til at opnå det, du ønsker?
 2. Lad netværkets interesse komme før din egen personlige gevinst
 3. Vær oprigtigt interesseret i relationerne
 4. Vær generøs i din hjælp til andre og und dem succes
 5. Værn om fortroligheden i netværket

Den kompetente rådgiver

Det øgede forretningsmæssige ansvar, når nye strategier skal planlægges og beslutninger træffes, kræver fremadrettede analyser og særlige kompetencer for at kunne udfylde rollen som sparringspartner. Det er ikke altid nok at have ret og præsentere logiske konklusioner. Det kan mange eksperter gøre. Som kompetent rådgiver skal CFO’en være en partner, der har fokus på forretningens bedste.

Når du skal rådgive bestyrelsen og CEO’en, gør du det bedst, hvis du har et godt kendskab til de personer, du skal rådgive, så du ved, hvordan en succes ser ud for både den enkelte og for virksomheden. Kend forventningerne. Du bør fokusere mere på processerne og dialogen end på, at du selv kommer med løsningen. Det er værd at huske på, at forslag om forbedringer ofte vil blive opfattet som, at der er noget galt. Derfor kan du med fordel isolere den konkrete udfordring på en måde, så opmærksomheden bliver løsningsorienteret. Det er altid en fordel at præsentere flere forskellige løsningsforslag med en gennemgang af alternativerne og samtidig beskrive for og imod.

Den kompetente rådgiver har værktøjskassen i orden: En stærk faglig base, et stærkt hold og stærke kommunikationsevner. Det gælder på det overordnede plan, og det gælder i detaljen. Som business partner skal du være dygtig til det, du laver, og den rådgivning, du skal levere, er selvfølgelig afhængig af den virksomhed, du arbejder for og den situation, din virksomhed er i. Sammen med CEO’en skal du skabe gode resultater for virksomheden, så der bliver skabt værdi for aktionærerne. Og det gør du ved at sikre, at der er helt styr på tallene og ved at være en rigtig god sparringspartner for CEO’en, når det handler om den fremtidige strategi. 


Dialog

Hos Basico taler vi meget med vores kunder om fordelene ved business partnering. Kontakt os på e-mail info@basico eller telefon 702 703 71, hvis du er interesseret i at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre din økonomifunktion til en endnu bedre business partner.   


 

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her