insights article

Styr forretningen sikkert gennem krisen

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Henrik Dahlgaard
Senior Partner

Den sidste måneds tid er der blevet sagt og skrevet meget om den aktuelle sundhedskrise og dens konsekvenser på kort sigt – og om den usikkerhed, som skal håndteres. Krisen betyder, at CFO’en og Finance har fået en vigtig rolle i den enkelte virksomhed, hvor arbejdet i finansfunktionen er fuldstændig afgørende for at kunne fastholde virksomhedens likviditet og supportere de rigtige beslutninger i en usædvanlig og kritisk situation. I denne artikel samler vi op på nogle af de udfordringer, der pt. fylder i finansfunktionen – og på hvordan du tackler dem bedst muligt.

Del artikel

CFO’er har fokus på den økonomiske styring og tilpasning og på at sikre virksomheden likviditet. Kreditgrænserne udvides, og depoterne af nødreserver styrkes. Vi genbesøger vores gældsstrategier og har fokus på at undgå at gentage fejltagelser fra tidligere kriser.

Finansfunktionerne har med andre ord fokus på at fastholde virksomhedens likviditet. Men stram likviditetsstyring stiller nye krav til rapporteringen. Det kan du læse mere om i dette blogindlægget Likviditetsstyring i kriseramte tider

Likviditet gennem working capital-optimering

Den aktuelle situation betyder også, at der er kommet et fornyet fokus på optimering af working capital, fordi det er en af de oplagte måder, hvorpå du kan styre din virksomheden gennem en eventuel likviditetskrise – det har vi skrevet mere om i blogindlægget Frigør likviditet gennem working capital-optimering

Hvad vil vi huskes for i Finance på den anden side af krisen?

Vi befinder os midt i en krise, hvor tingene skal gå hurtigt, og presset er stort. Der skal træffes beslutninger, der kan sikre virksomheden her-og-nu, men this too shall pass – den nuværende krise vil uvægerligt få en ende. Og det er vigtigt at huske, at det, vi gør nu, også er det, vi bliver husket for – det gælder såvel det positive som det negative.

Derfor stiller vi spørgsmålet: Hvad er det, vi gerne vil huskes for, når vi er kommet på den anden side og kan se tilbage?

10 ting, vi håber, finansfunktionen bliver husket for efter krisen

Vi håber, at vi i finans på den anden side af krisen vil blive husket som dem i virksomheden, der:

  1. var parate, hurtige og inspirerende, når beslutninger og tilpasninger skulle supporteres, fordi vi kender tallene – og kan anvende dem med forretningsindsigt, forståelse og engagement.
  2. kunne skalere op, hvor det var nødvendigt for at sikre stærke processer og nye leverancer – og ikke blev en flaskehals eller begrænsning. Vores systemer satte ikke begrænsninger, og vi forstod at levere med fokus på hastighed fremfor nøjagtighed osv.
  3. havde energi og var positive (ikke naive) nok til at bringe virksomheden videre. Vi blev ikke apatiske, men bevarede roen og energien.
  4. var med til at løse problemerne – og var hurtige og agile ift. at vise konsekvenserne af valgmulighederne med fx dynamiske forecast og planlægningsmodeller (som vi vil holde fast i på den ’anden side’).
  5. demonstrerede forståelse for virksomhedens værdikæde og forretningsmodel – og fik brugt den viden til at skabe værdi og tilpasninger.
  6. havde styr på tallene som ’bean counter’, men samtidig fungerede som virksomhedens styrmand med indsigt og overblik ift. at træffe de rigtige beslutninger.
  7. proaktivt fik lavet planer sammen med forretningen for, hvordan vi kom tilbage til en ny normal. Vi var med til at sikre, at virksomheden brugte COVID-19 til at komme offensivt videre.
  8. var synlige (på Skype, Teams og Zoom) og fik de praktiske tiltag ført ud i livet med daglige prioriteringsmøder – og blev en rollemodel for resten af forretningen.
  9. fik samlet op på, hvad vi lærte af krisen, og brugte erfaringerne til at stille finans stærkere end før ved at gøre finansfunktionen endnu mere agil, skalerbar, proaktiv, effektiv, forretningssupporterende osv.
  10. fik taget bestik af teamet og de forskellige kompetencer som et stærkt aktiv og udgangspunkt for den videre rejse på den anden side af krisen.

 

Ovenstående liste er langt fra udtømmende. Vores budskab er, at vi i finans kan gøre en stor forskel her og nu.

Krisen ændrer behovet for kompetencer og kapacitet i finansfunktionen

Coronakrisen stiller nye krav til finans, fordi alle vil vide, hvordan tallene ser ud, og hvordan virksomheden performer.

Fremfor alt skal vi være klar til hurtigt at håndtere forskellige planlægningsscenarier, der konstant forandrer sig. Og vi skal samtidig være klar til at arbejde med konsekvenserne af de forskellige beslutninger – herunder de likviditetsmæssige konsekvenser. Det betyder, at der er behov for hyppigere og anderledes leverancer fra finans.

Vi har tidligere skrevet om, at der mere end nogensinde er behov for en agil og stærk finansfunktion – og at nu ikke er tiden til at skære i Finance.

Vi ser, at situationen stiller krav om ekstra ressourcer og specifikke kompetencer. Forbes skriver[1], at mange CFO’er i disse dage vælger at benytte sig af interimsløsninger ift. at sikre, at der er kompetencer og kapacitet til at løse de aktuelle opgaver. Og det er en god løsning, da det giver mulighed for at skalere op og ned efter behov.

Når du har forholdt dig til dine akutte behov og fundet løsninger på dem, kan det være et godt tidspunkt at evaluere dit nuværende setup; har I de rigtige teknologiske løsninger til rådighed, er opgaverne og ansvarsområderne fordelt mest hensigtsmæssigt – og er der behov for at få nogle af de kompetencer, jeres interimsressourcer kommer med, ind i jeres organisation på permanent basis?

 

Få vores whitepaper om operationel debitorstyring – tjekliste med 31 fokuspunkter

 

En central del af likviditetsstyringen består i at sikre, at kunderne betaler. Derfor har vi udarbejdet et whitepaper om operationel debitorstyring med 31 fokuspunkter, der kan hjælpe dig med at komme gennem krisen. Du kan rekvirere det ved at sende os en e-mail på info@basico.dk.

 

Henrik Dahlgaard
Henrik Dahlgaard
Senior Partner
Har du brug for interimsløsninger?
I Basico har vi leveret værdiskabende interimsløsninger i 16 år. Vi er eksperter i at vurdere interimsbehov og finde positivt overkvalificerede løsninger, der kan skabe ro og overskud i din organisation.
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål, eller du gerne vil vide mere.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.