insights article

Skal din finansafdeling bruge en Michelin-kok eller en køkkenassistent?

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Thomas Malmros
Director

Når vi ansætter nye medarbejdere i finansfunktionen, ved vi, hvilke finansielle kompetencer der er behov for for at kunne løse opgaverne. Men gælder det også for de tekniske kompetencer som fx Power BI? For hvad vil det egentligt sige at kunne Power BI? I denne artikel får du et letanvendeligt værktøj til at drive dialogen vedrørende konkrete Power BI-kompetencer. 

Del artikel

Hvis en virksomhed har brug for en medarbejder, der også kan lave mad, vil de fleste ansøgere svare ’ja’ til, at de besidder netop den kompetence. For en så basal færdighed vil de fleste mene, at de besidder – der kommer jo trods alt mad på bordet derhjemme … men hvad vil det egentlig sige at kunne noget?

Der er ret beset stor forskel på, om vi er i stand til at lave mad, så ingen i familien sulter, eller om vi evner at tilberede en 12-retters menu på niveau med en Michelin-restaurant.

På samme måde kan det være svært at gennemskue, hvad der ligger i det, når virksomheder skriver i deres jobannoncer, at de leder efter nye finansmedarbejdere, som – ud over de ofte meget specifikke finansielle kompetencer – også skal kunne Power BI.

Hvad vil det sige ’at kunne’ Power BI?

I dag er Power BI så udbredt, at mange finansmedarbejdere allerede har stiftet bekendtskab med det i deres eksisterende roller og derfor vil kunne svare ’ja’ til, at de kan Power BI – uden reelt at være i stand til andet end at bruge en rapport på samme måde, som de ville bruge en pivottabel i Excel.

Derfor er det nødvendigt at grave et spadestik dybere for at forstå, hvad de forskellige roller i Power BI betyder, og hvilke kompetencer de enkelte roller kræver af medarbejderen, hvis vedkommende skal være i stand til at løse opgaven.

Det kræver dog, at der er overblik over virksomhedens Power BI-behov og over, hvilke opgaver behovene medfører.

Kender du din virksomheds Power BI-behov?

I Basico oplever vi ofte, at virksomhederne har et bredt spektrum af behov ift. Power BI – og opgaverne kan derfor stikke i mange forskellige retninger. Det kommer bl.a. til udtryk, når finansfunktioner rækker ud til os for at få hjælp til at løse deres eksisterende udfordringer, der ofte udspringer af problemer med Excel, og som med fordel kan løses af Power BI – fx:

  • Alle vores finansrapporter ligger i Excel og PowerPoint, og vi har brug for at kunne dele ledelsesinformation på en smartere måde.
  • Vi bruger i dag kun Excel til rapportering, men modellerne er meget komplekse og ofte fejlbehæftede.
  • Der er ingen, der stoler på rapporterne, da vores data ofte er mangelfulde eller har problemer med kvaliteten.
  • Vi mangler dashboards, som kan visualisere KPI’er og ’performance metrics’ på en smartere måde.
  • Vores finansrapporter er for aggregerede. Vi vil gerne kunne grave ned i sammenhænge, når der skal forklares, hvorfor resultaterne er, som de er.
  • Det tager for lang tid at opdatere rapporter, og vi har behov for automatisering af processerne.

Listen er naturligvis ikke fyldestgørende, men kendetegnet for de fleste Power BI-behov er, at de kræver forskellige kompetencer og dermed BI-roller.

Få overblik over Power BI-rollerne og -kompetencerne

For at sætte fokus på, hvilke kompetencer der er nødvendige for at løse Power BI-opgaverne, har Basico opbygget et framework til Power BI-implementering, hvor vi har beskrevet rollerne og nogle af de kompetencer, der ligger i dem på typiske Power BI-opgaver.

Ovenstående figur er en forenklet version af modellen, som belyser hovedtemaerne ift. BI-rollerne. Hvis du ønsker en mere detaljeret gennemgang af de forskellige roller og underliggende kompetencer, finder du den oprindelige model her.

Frameworket tager udgangspunkt i finansfunktionens behov for, at data – og dermed forretningens fundament – er i) korrekte og ii) komplette. Hvis dette ikke er tilfældet, vil den efterfølgende modellering og visualisering i Power BI heller ikke være det.

Derfor har vi indlagt i modellen, at der skal være en ’dataflow-accept’ fra finans og forretningen, ift. at datafundamentet er korrekt, som fx indeholder kritiske elementer såsom moms, afgifter m.v.

Frameworket består af fire overordnede roller:

BI-projektlederens rolle er at drive hele eller dele af kundens BI-projekt og agere ’missing link’ imellem Finance, IT og forretningen. Rollen er ’hands-on’ og er typisk ansvarlig for de andre deltagere i projektet, kravspecifikation, prioritering, projektledelse samt stakeholder management.

BI-arkitektens rolle er at sørge for, at datafundamentet bliver korrekt, komplet, pålideligt og til tiden. Dermed er det primære fokus at gøre data tilgængelige og fuldstændige. Det gælder fx ift. opsætning af databaser og adgange i cloud samt validering og berigelse af datagrundlag.

Data analyst-rollen er primært at operere med allerede tilgængelige data og at fokusere på, hvordan data kan bruges til at skabe værdi for forretningen – fx gennem opbygning af datamodeler, berigelse af data, effektiv visualisering vha. DAX, design af rapporter samt analyse, brugeropsætning, governance og overlevering til drift.

Business analyst-rollen sidder i driftsorganisationen – og vil typisk være finance, controlling eller business partner. Denne rolle overtager Power BI-rapporterne, visualiseringen og dashboards – og driver dermed initiativet videre som en del af driften.

Et værktøj til at italesætte din virksomheds behov

Du kan bruge modellen her i artiklen til at drøfte kompetencebehovet hos medarbejdere til finansafdelingen, så du er sikker på, at din virksomheds behov bliver dækket ind. Med modellen får du en liste over BI-kompetencer, du kan spørge ind til – nøjagtigt som når du skal ansætte en controller, og du skal sikre dig, at vedkommende har erfaring med afstemning af ’general ledger’, ERP-systemet, revisionsprotokoller, finansprocesser, skat, moms og afgifter m.v.

Typisk afhænger behovet for BI-kompetencer af, hvor langt din virksomhed er på jeres BI-rejse. Når systemerne er nye, og datastrukturen skal sættes op, er der behov for tunge BI-arkitekter, som kan sikre, at virksomhedens data – som fx salgstransaktioner fra POS-systemer – samles korrekt – og som kan sikre fuldstændighed af data og opbygning af cubes eller datawarehouse.

Når fundamentet er på plads, kan dataanalysts tage over og lave finansielle rapporter, dashboards, KPI’er m.v. – og dermed skabe værdifuld dataindsigt i forretningen til finans.

At kunne DAX er en forudsætning for at være dygtig til Power BI

Selvfølgelig er der forskel på kompetenceniveau – også inden for Power BI. Og det er ikke sikkert, at du skal bruge eksperter til at løse samtlige opgaver. Men for at give et eksempel på et konkret område, hvor specifikke kompetencer definerer niveauet, vil vi afslutningsvis kort nævne DAX.

Hvis du skal være dygtig til Power BI, så skal du nemlig også kunne oprette measures/beregninger vha. DAX-kodesprog. Og én ting er at kunne lave en flot graf, men noget andet er at kunne skabe en graf, der er funktionel med løbende sammenligning til samme periode sidste år – og som samtidig skal kunne vise de sidste 12 måneder ud fra den valgte måned – dér er det nødvendigt at kunne DAX for være i stand til at oprette disse measures.

DAX-kompetencen giver fleksibilitet og muligheder for at sammenligne på tværs af tid, produkter, kunder m.v. uden at skulle samle eller ændre på datastrukturen.

Dermed kunne man fristes til at spørge: … kan du lave mad?

Thomas Malmros
Thomas Malmros
Director
Vil du vide mere?
Hos Basico har vi stor erfaring med Power BI i finansfunktionen, og vores konsulenter har alle relevant finanserfaring, hvilket gør dem i stand til både at skabe værdi og at kunne forstå det tekniske.
Du er meget velkommen til at række ud for en uforpligtende snak om din virksomheds BI-behov. Vi sidder klar til at hjælpe og rådgive.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.