insights article

Skaber dine data værdi for dig?

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel

Data er afgørende for at skabe profitabel vækst, men dataanalyse kan samtidig blive en tidsrøver, som koster mange ressourcer uden at tilføre værdi – og når data kun bliver brugt til afrapportering, er det ikke i sig selv værdiskabende. Det handler om at bruge data aktivt til at træffe de rigtige beslutninger. En oplagt måde at gøre det på er ved at visualisere dine data, så du får overblik til at optimere dine omkostninger.

Del artikel

 

Bruger du meget tid på at lave afrapportering, som går til kontrol, i stedet for at skabe vækst/optimering? I så fald er du ikke den eneste.

Vores erfaringer viser, at mange virksomheder mangler et værktøj til at analysere omkostningerne. Det gælder fx virksomheder med mange lokationer, hvor det kan være komplekst at generere det fulde overblik over de realiserede omkostninger – og det bliver ikke lettere, hvis omkostningerne er fordelt mellem flere forskellige ERP-systemer.

Mød Basicos Spend cube 2.0

Basicos værktøj til visualisering af omkostninger går under navnet Spend cube, og vi har i løbet af det forgangne år videreudviklet værktøjet via Power BI. Der er nemlig en række fordele ved et BI-værktøj som Power BI fremfor Excel.

Særligt på visualiseringsdelen er Power BI et stærkt værktøj, hvor du kan få udarbejdet et grafisk overblik over dine data, som er mere intuitivt end Pivottabeller i Excel.

Du kan få dashboards, som viser udviklingen i omkostningsbasen over tid, intern benchmarking mellem lokationer, leverandør­spend m.v. – information, som det ellers er tidskrævende at skaffe, da den er tilgængelig i forskellige formater og i forskellige systemer.

Derudover ser vi ofte fejlbehæftede omkostningsanalyser, da analyserne tager udgangspunkt i de konterede omkostninger, som kan være konteret forkert. I Spend cuben kategoriserer vi dine omkostninger baseret på leverandørernes ydelser i stedet for via din kontostruktur. Det medfører en mere nøjagtig omkostningsbase, hvilket er gavnligt, når du skal finde optimeringspotentialer.

Vores kunder bliver som regel overraskede over, hvor mange penge de faktisk bruger på specifikke områder såsom facility management; det er afgørende for optimeringsprojekter, for cost recovery samt for løbende controlling af dine omkostninger.

Via Power BI får du endnu mere værdi af Basicos Spend cube, da der er utallige muligheder for at visualisere data via forskellige rapporter. Det er kun data i datamodellen, som sætter begrænsningerne.

Hvad kan du bruge Basicos Spend cube til?

  • Dine omkostninger bliver kategori­seret og visualiseret i Power BI. Du kan løbende lave nye rapporter samt opdatere datamodellen med nye data.
  • Du får mulighed for at lave intern benchmarking og trendanalyser af dine omkostninger på tværs af lokationer. Intern benchmarking giver mest værdi, hvis Spend cuben udvides med salgsdata og/eller kundestrømmen.
  • Du kan lave individuelle rapporter i Power BI, som er skræddersyet til de forskellige afdelinger/niveauer i organisationen.
  • Datamodellen kan opdateres med dine kreditorposter, hvilket gør det muligt at analysere dine betalings­betingelser. Der er ofte mulighed for at forbedre din likviditet ved at tilpasse dine kreditorers og debitorers betalings-betingelser.
  • Du kan nemt og hurtigt lave budgetopfølgning.
  • Du kan lave cost recovery:

Er der momsfejl?

Er der dobbeltbetalinger?

Har dine leverandører faktureret de korrekte timepriser?

Har du fået de korrekte markeds-føringstilskud og bonusser fra dine leverandører?

 

Basicos Spend cube kan løbende udvides og tilpasses, hvorfor det ikke kræver store indledende investeringer, før du får værdi af Spend cuben; erfaringerne viser, at tilbagebetalingstiden for Spend cuben er under et år. Forklaringen skal findes i cost recovery, optimering af de interne ressourcer og bedre databaserede strategiske beslutninger.

Det kan du læse meget mere om i de to cases om hhv. Dagrofa og Berendsen, som du finder på Basico.dk under ’Insights’.

Sæt strøm til dine data

Basicos Spend cube er bygget op omkring en datamodel, som består af transaktionsdata og masterdata, som bliver forbundet via relationer. Dine data bliver visualiseret via Power BI, hvilket er lettere at arbejde med end Pivottabeller i Excel. Du kan dog også eksportere datamodellen til Excel, hvis du vil lave mere detaljerede analyser i Excel. Transaktionsdata og masterdata kan indlæses i datamodellen via et automatisk datafeed ved brug af fx SQL eller manuelt via fladfiler.

Den rigtige indlæsningsmetode afhænger af mulighederne for at etablere et direkte datafeed samt dine behov for løbende at opdatere data.

Skal vi hjælpe dig med at reducere tidsforbruget til intern rapportering?
Vi kan udarbejde forskellige BI-værktøjer, som kan reducere det interne tidsforbrug til afrapportering på andre områder end kun dine omkostninger. Vi har fx hjulpet kunder med at udarbejde rapporter i Power BI, som viser HR-relaterede data. HR-data såsom medarbejdertilfredshed, fravær, efteruddannelse m.v. kan omdannes til dynamiske visualiseringsrapporter i Power BI via automatiske datafeeds.
Har du et komplet indblik i, hvor du tjener dine penge? Vi kan udarbejde BI-rapporter, som viser dig, hvor du tjener dine penge – fx hvilke markeder og produkter der er de mest profitable for dig.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.