insights article

Risiko og compliance - processer til at styre din virksomheds økonomi

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel

Korruption. Hvidvask. Bestikkelse. GDPR-risici. Store skandaler på avisernes forsider har været med til at øge fokus på danske virksomheders ansvarlighed. Samtidig oplever vi, at CSR-indsatser i forhold til klima og miljø er blevet et afgørende konkurrenceparameter, når det drejer sig om at styrke brandet og tiltrækningskræften. Men hvor skal du fokusere din indsats? En risikoanalyse kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke ansvarsområder det er vigtigt for lige netop din virksomhed at stille skarpt på.

Del artikel

Kravene til, at vi som virksomhed sætter samfundsansvar på dagsordenen, er blevet skærpet markant både lovgivningsmæssigt og gennem forventninger fra kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst medarbejdere.

Det er in at ville redde verden – og der er penge i at kunne dokumentere det

Lovgivningsmæssigt stiller bl.a. årsregnskabsloven krav til, at de største danske virksomheder inkluderer CSR-rapportering i årsregnskabet. Det drejer sig bl.a. om krav til rapportering om:

  • korruption og bestikkelse
  • klima og miljø samt menneskerettigheder
  • sociale forhold og medarbejderforhold.

Men ’soft law’ medvirker også til, at virksomheder bliver stillet over for krav i kraft af certificeringer, charters og diverse kodeks hos bl.a. brancheforeninger.

Medarbejderne identificerer sig med deres arbejdsplads, og de vil have en arbejdsplads, de kan være stolte af.

Derudover stiller vores samarbejdspartnere og kunder større krav til dokumenteret samfundsansvar. Det er også et konkurrenceparameter for dem, og det vil kunne skade deres værdi, hvis din virksomhed ikke prioriterer ansvarlighed.

Du er med andre ord en bedre og mere attraktiv legekammerat, når de andre er sikre på, at du opfører dig ordentligt.

Ansvarlighed er desuden blevet en forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Medarbejderne identificerer sig med deres arbejdsplads, og de vil have en arbejdsplads, de kan være stolte af.

Ansvarlighed kan betale sig

For at kunne gardere sig mod det stigende pres fra omverdenen er det nødvendigt at foretage en risikoanalyse.

En risikoanalyse giver dig et klart billede af, hvilke ansvarsområder det er vigtigt for din virksomhed at have fokus på.

Det kan hjælpe dig med at tage problemerne i opløbet, så din virksomheds brand ikke lider overlast.

Formålet med risikoanalysen er at vurdere, hvilke risici din virksomhed står over for, og derefter at prioritere dem, så risiciene bliver behandlet ud fra en risikobaseret tilgang.

En risiko skal behandles ud fra sandsynlighed og konsekvenser.

På den måde vil din virksomhed kunne implementere tiltag for at minimere risikoen for, at en hændelse indtræffer, og for at reducere konsekvenserne af den.

En risikoanalyse er et økonomisk værktøj

Det er dog vigtigt at huske på, at en risikoanalyse er et umiddelbart risikobillede for virksomheden, og det vil kunne ændre sig over tid – ofte hurtigere, end din virksomhed kan nå at reagere.

Derfor er det vigtigt, at du løbende opdaterer risikoanalysen.

Vi har i de seneste år set store danske virksomheder lide voldsomme knæk, i takt med at sager om snyd, korruption og uansvarlighed har set dagens lys.

Konsekvensen af, at en risikohændelse skulle indtræffe, kan vise sig at være fatal. Derfor er det afgørende at have et overblik over dine risici, så du er klar til at håndtere dem.

Vi har i de seneste år set store danske virksomheder lide voldsomme knæk, i takt med at sager om snyd, korruption og uansvarlighed har set dagens lys.

Flere af sagerne er der ikke truffet afgørelse i endnu, men pressen og omverdenen har i den grad været med til at straffe de pågældende virksomheder økonomisk.

Risikoanalysen er et værktøj, din virksomhed kan bruge til at styre forretningen og dermed økonomien.

Der er derfor et stort incitament til at styre forretningen – og dermed økonomien – ud fra en risikobaseret tilgang.

Compliance kan hjælpe dig med risiciene

Når du har identificeret dine risici, er det compliance-funktionen, du skal have fat i.

En compliance-funktion kan hjælpe dig med at udarbejde et compliance-program, der dækker netop din virksomheds behov ud fra en risikobaseret tilgang.

Vi ser bl.a., at kravene til leverandører stiger, da det er den måde, hvorpå din virksomhed kan mindske risikoen for, at leverandører ikke lever op til samme værdier og standarder som jer.

F.eks. er det yderst relevant at få kortlagt, hvilke lande din virksomhed opererer i. Har din virksomhed tilpasset jeres politikker og procedurer til den lokale lovgivning i de lande?

Compliance-funktionen og risiko-funktionen ses ofte som én og samme funktion – og det giver rigtig god mening, da den ene funktion sjældent kan stå uden den anden.

Behovet for risiko og compliance bliver i højere og højere grad en fast del af at styre en virksomheds økonomi og kan bidrage til et værdiskabende brand, der er rustet mod de risici, som det er umuligt at undgå.

Hvad kan Basico hjælpe med?
Basico kan hjælpe med at udarbejde risikoanalyser, udarbejde complianceprogrammer tilpasset virksomheden samt implementere risiko- og compliance-funktionen.
Kontakt os for at høre mere.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.