insights article

Nudging – en overset faktor på CFO'ens område

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Morten Virenfeldt Nielsen
Partner

Nudging – hvad er det nu lige, det betyder? Tolkningerne er mange, men i al sin enkelthed handler nudging om at påvirke mennesker mod en bestemt adfærd ved hjælp af interventioner eller handlinger. Du spørger måske dig selv, hvad det har med CFO’ens område at gøre … Svaret er: en hel del!

Del artikel

I finans genererer vi til daglig en lang række rapporter, analyser, templates, strategiske oplæg, roadmaps, transformationsplaner mv., som vi forventer, at vores kolleger i andre afdelinger helt automatisk vil indrette deres adfærd efter, hvis vi blot sender en mail – og eventuelt supplerer den med lidt undervisning og et møde eller to!

Men sådan går det sjældent.

Jeg tror, at mange kan genkende frustrationen over, at en mail, analyse eller plan ikke resulterer i den handling, som man (selv) havde tænkt. Men hvorfor? Er det, fordi modtagerne er dovne, ikke tjekker deres mail, ikke forstår budskabet, mangler tid eller noget helt femte?

Hvad styrer adfærd?

Der kan være mange årsager til, at du ikke kommer igennem med dit budskab.

En generelt overset faktor er, at der mangler et holistisk overblik over de underliggende faktorer, der samlet set resulterer i en given adfærd hos dine kolleger.

Men hvordan får du den indsigt, der skal til, for at du kan ændre adfærden hos dine kolleger?

En god tommelfingerregel er at tænke aktivt over, hvem du er i dialog med (hvilken baggrund, tyngde og kultur gør sig gæl­dende?). Hvilke informationer har vedkommende brug for for at være klar over, hvad der kræves? Og har medarbejderen mulighed for at agere ander­ledes, hvis vedkommende har forstået opgaven?

Sagt på en anden måde: Hvis vi vil have modtageren af en rapport, analyse, template eller andet til at agere anderledes og ændre adfærd, er det vigtig at se på, hvad der driver adfærden.

Baggrund

 • Har modtageren den rette uddannelse og tilstrækkelig erfaring til selv at konvertere budskab til handling?
 • Har modtageren nok organisatorisk indsigt i forretningen til at forstå budskabet?
 • Hvilken kultur kommer medarbejderen fra?

Informationer

 • Er budskabet tydeligt og klart? Dvs. ikke bare en one-pager eller analyse med en række buzzwords eller røde markeringer!
 • For hvem gælder den givne information?
 • Og hvad er forventningerne til handling, herunder tidslinje?

Muligheder

 • Har medarbejderen mulighed for at agere?
 • Er der budget og nok timer i døgnet til at eksekvere på en given handling?
 • Har den pågældende person mandat til at agere som ønsket?

Når ’milestones’ og ’must win battles’ ikke er nok

Når den strategiske retning ændres, er outputtet ofte en flot samling af strateginotater og præsentationer med en ny vision, nye ’milestones’, ’key objectives’ og ’must win battles’ præsenteret på en storskærm i forskellige fora.

Det er som sådan ganske fint, men det er bare ikke nok! For det kan være svært for det eksekverende salgsteam på den anden side af kloden at forholde sig til, hvad dine ’milestones’ og ’must win battles’ betyder i praksis, hvis de ikke har den nødvendige baggrund til at forstå, hvad målene betyder helt lavpraktisk for dem.

Resultatet er en minimal, eller slet ingen, ændring i adfærd.

Viden om – og for så vidt også vilje til – at ændre adfærd er ikke altid tilstrækkeligt. I det her tilfælde er det nødvendigt at hjælpe med at oversætte den nye strategiske retning til konkre­te handlinger, for at salgsteamet rent faktisk ændrer adfærd.

I Basico oplever vi ofte, at der er et ’gap’ mellem den opdate­rede strategiske plan og den faktiske implementering, hvor de menneskelige elementer i adfærdsformlen bliver glemt eller nedprioriteret. Uden at skulle forsvare nogen, så er det forståeligt.

Adfærdsændringer kræver en værktøjskasse, som typisk ikke er pensum på handelsskolen eller figurerer på listen over opgaver i den daglige drift – men hvad gør man så?

Morten Virenfeldt Nielsen
Morten Virenfeldt Nielsen
Partner
Står du over for et forandringsprojekt i Finance?
Du er meget velkommen til at kontakte Basico for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe holdbare forandringer i Finance.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.