insights article

Nudge dig til færre omkostninger, øget værdiskabelse og engagement

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Lisbeth Bau-Madsen
Partner

Kigger du igennem en generaliseringslinse, er tendensen, at danske virksomheder er for omkostningstunge i forhold til den omsætning, der genereres. Derfor er et af de temaer, som konstant figurerer på økonomifunktionernes prioriteringsliste, hvordan der skabes mere værdi for færre midler. Men bare rolig. Det er ikke helt så stor en Sisyfos-opgave, som det lyder.

Del artikel

Der er nemlig både kvalitetsforøgelser og store besparelser at hente ved en optimering af facility management-området, så længe du arbejder struktureret og holder fokus på værdiskabelsen fra hver af de mange forskellige serviceområder. Et eksempel på, hvordan forretningsindsigt og kreativitet kan omsættes til værdi, er via nudging.

Nudging, adfærdsdesign, change management – kært barn har mange navne. Og du er helt sikkert allerede stødt på mindst ét af begreberne før og ved, at bag dem gemmer der sig et fælles koncept om at få folk til frivilligt at ændre adfærd ved at forstå, hvordan de tænker.

Et nudge er med andre ord et kærligt puf i den rigtige retning. Det påvirker de handlinger og valg, du står over for i din hverdag, men uden at begrænse dine valgmuligheder.

I denne artikel bruger vi nudging, ganske enkelt fordi det som koncept er ideelt at bruge på facility management-området og kan være et effektivt værktøj i dit arbejde for at skabe mere værdi og bidrage positivt til bundlinjen.

Nudging i praksis

Siden 2012 har Københavns Kommune haft grønne fodspor ud for de mange skraldespande rundt om i byen for at nudge borgerne til at smide deres affald i skraldespandene frem for på gaden. Med det formål at reducere de omkostninger, der er forbundet med at have en servicemedarbejder fra kommunen til at samle affaldet op. Effekten af de grønne fodspor varierer efter placering, men undersøgelser har vist, at op til 46% mere skrald faktisk finder vej til skraldespandene, efter at de har grønne fodspor blev en del af bybilledet.

Helsingør Kommune har lavet et lignende tiltag, hvor skraldespanden siger tak, når man smider sit affald i skraldespanden.

Det er klassiske eksempler på, hvordan et skarpt fokus på behov og adfærd kan sikre mest mulig værdi for pengene. Men denne form for kreativ tænkning kan du overføre til FM-området til stor gavn. Uanset om dit fokus er at passe på miljøet, reducere omkostningerne, passe på dine medarbejders helbred eller noget helt fjerde.

Det er klassiske eksempler på, hvordan et skarpt fokus på behov og adfærd kan sikre mest mulig værdi for pengene.

Et godt eksempel i en FM-kontekst er en virksomhed som DR, der har haft stor glæde af at anvende nudging. Tidligere oplevede de, at det var svært at få medarbejderne til at slukke deres elektroniske enheder efter endt arbejdsdag. Det samme gjaldt de kontorområder og mødelokaler, hvor der ikke var automatisk lysstyring.

Det skyldtes ikke ond vilje, men rettere glemsomhed og uopmærksomhed. Derfor blev der igangsat en nudging-kampagne, som bestod af små kort der, blev uddelt til medarbejderne. Kortene indeholdt nyttige fakta om de mulige CO2-besparelser, medarbejderne kunne bidrage til ved fx at slukke skærmen, bordlampen og rumbelysningen efter endt arbejdsdag.

Samtidig fik medarbejderne en ny pauseskærm, hvis formål var at minde medarbejderne om at slukke computerskærm og belysning, inden de tog hjem fra arbejde.

Disse redskaber kunne selvsagt ikke stå alene, hvorfor nudging-kampagnen blev fuldt op med visualiseringer på infoskærme, der gjorde det muligt for medarbejderne at følge med i udviklingen i energiforbruget og den dertilhørende CO2-udledning.

Bingo. Med fakta på bordet og en høj involveringsgrad var medarbejderne nu gjort til aktive og ansvarlige aktører i at nedbringe DR's energiforbrug og CO2-aftryk.

Nøglen her er gennemsigtighed og information. For ved at medarbejderne nu kunne se, at deres individuelle handlinger samlet gjorde en kæmpe forskel, blev motivationen for at gøre en indsats større. På den måde blev nudging-kampagnen en succes, hvilket er grunden til at DR stadig anvender nudging, når små ændringer skal gøre en stor forskel.

”Nøglen her er gennemsigtighed og information. For ved at medarbejderne nu kunne se, at deres individuelle handlinger samlet gjorde en kæmpe forskel, blev motivationen for at gøre en indsats større.”

Du kan også få glæde af nudging.

Nedenfor har vi listet en række områder, hvor vi ofte oplever, at nudging er et stærkt værktøj, og tilhørende spørgsmål, der kan guide dit fokus. Måske du genkender din virksomhed i nogle af dem?

1. Miljø og energi

Kan vi nudges til at nedsætte vores forbrug af energi på arbejdspladsen?

 • Slukker vi lyset efter os?
 • Sikrer vi, at alle elektriske apparater er slukket, når arbejdsdagen slutter?
 • Kan vi ændre adfærdsmønster og tage cyklen (evt. ved indførelse af firmacykler) i stedet for en taxa på de korte ture?
 • Kan vi stoppe papirspild ved venligt at blive gjort opmærksom på, når vi vælger printerfunktionen på vores computer, hvor omkostningstungt det egentlig er, hver gang vi udskriver?
 • Kan vi opfordres til at tænke mere på miljøet, når vi bruger papirservietter, køkkenrulle osv.?
 • Sørger vi for at holde vinduerne lukket, når det er 30 grader udenfor, så ventilationen ikke kommer på overarbejde?

2. Kaffepausen/kaffeautomaten

Kan vi nudges til at bruge kaffepausen mere effektivt? Ved at satse på kvalitet og ændre på omgivelserne kan kaffepauserne rent faktisk blive til en god forretning. Kan eftermiddagskagen erstattes med skåret frugt til glæde for både kalorieregnskab, blodsukker og økonomi?

3. Lokaler

Storrumskontorer kan være ekstremt ineffektive og understøtter ikke værdiskabende aktiviteter (LINK). Kan vi udnytte arealerne anderledes og nudges til at anvende disse mere optimalt og effektivt med aktivitetszoner og services, der understøtter, at arbejde er en aktivitet og ikke et sted?

I storrumskontoret kan der være kamp om mødelokalerne, til skade for både medarbejdertilfredshed og effektivitet, men kan vi nudges til en bedre mødekultur, hvor aflyste møder også bliver aflyst i mødebookingsystemet?

4. Udendørsmiljø

Frisk luft i løbet af dagen skaber mere effektive medarbejdere. Kan vi nudges til at blive bedre til at trække frisk luft og samtidig skabe nogle optimale rammer for et inspirerende udendørsmiljø? Eller kan I lære noget af Københavns Kommune ift. at holde jeres arealer præsentable for kunder, ved at forbipasserende faktisk benytter jeres skraldespande fremfor græsplænen.

5. Rengøring

Kan vi nudges til at rydde bedre op efter os selv med henblik på at reducere udgifterne til rengøring? Hvordan kan vi eksempelvis opfordres til at praktisere og efterleve en clean-desk policy, så rengøringen nemt og hurtigt kan komme til? Og netop en clean-desk policy kan formentlig også reducere jeres udgifter til print og kopi. Eller kan vi reducere snavs via venlige skilte, der oplyser om nærmeste alternative skraldespand, når den nærmeste skraldespand er fyldt?

6. Kantine

Kantinen er et socialt samlingspunkt i virksomheden, hvor både energi og social kapital optankes.

 • Kan vi opmuntres til at vælge en sundere livsstil og skubbes i en retning, der kan øge vores livskvalitet og sundhed helt af egen fri vilje? Og derved blive gladere, mere effektive eller mindre syge?
 • Kan vi opfordres til bedre håndhygiejne i kantinen?
 • Kan vi nudges til at rydde bedre op efter os selv i kantinen, så vi reducerer personaleomkostningerne?
 • Kan vi kærligt opfordres til at øse mindre mad på vores tallerken til frokost og herved reducere graden af madspild og omkostninger til råvarer?
 • Kan hårdtarbejdende medarbejdere belønnes med en goodiebag efter frokost og derved snyde skraldespanden for endnu et måltid?

7. Affaldshåndtering

Kan I reducere omkostningerne til tømning af papirkurve, eksempelvis ved kun at have én papirkurv på hvert kontor eller måske en affaldscentral for én eller flere af afdelingerne? Kan medarbejderne, via klar skiltning, selv medvirke til at sortere jeres affald korrekt, og er noget af det måske endda penge værd?

Lisbeth Bau-Madsen
Lisbeth Bau-Madsen
Partner
Sådan kommer din virksomhed i gang.
Hos Basico oplever vi et stigende fokus på, hvordan der skabes mere værdi for færre midler på facility management-området. Upåagtet om facility management-ydelserne er outsourcet eller håndteres i eget regi, er det alfa og omega, at man kombinerer forretningsforståelse med sans for at skabe effektive løsninger, før de mange gode ideer bliver til realiserede gevinster.
Hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan Basico kan hjælpe din virksomhed i gang med denne proces, så kontakt Partner Lisbeth Bau-Madsen for mere information eller et uforpligtende møde.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.