insights article

Likviditetsstyring i kriseramte tider

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Casper Oxlund-Mariegaard
Partner

Den aktuelle sundhedskrise har skabt store likviditetsmæssige udfordringer for mange – også for virksomheder, der ellers er både veldrevne og solvente. De hårdest ramte brancher har allerede oplevet de første konkurser. Der er nu et ekstraordinært fokus på Finance og vores parathed i forhold til at levere pålidelig og stram likviditetsstyring på et niveau, som den eksisterende rapportering ikke nødvendigvis supporterer.

Del artikel

Folketinget har godkendt tilskudsordninger, lønkompensation, refusion og garantiordninger i milliardklassen. Tilbagemeldingen fra erhvervslivet er imidlertid, at ordningerne ikke er tilstrækkelige til at sikre mange virksomheders likviditet og økonomiske overlevelse. Sandsynligvis fordi mange virksomheder ikke har tilstrækkelige likviditetsreserver.

Analysens konklusion var desværre klar: Virksomhedernes likviditet er ikke tilstrækkelig til at modstå en økonomisk nedtur eller det, der er endnu værre.

Hvor stor er din likviditetsreserve? En analyse foretaget af J.P. Morgan i 2016 af 600.000 virksomheders likviditetsreserve viser, at virksomhederne i gennemsnit havde en reserve på mindre end 30 dage til rettidig betaling af løn, leverandører m.v. Analysens konklusion var desværre klar: Virksomhedernes likviditet er ikke tilstrækkelig til at modstå en økonomisk nedtur eller det, der er endnu værre.

 

I en krisetid er stram likviditetsstyring en nødvendig disciplin

I kriseramte virksomheder er stram likviditetsstyring ofte en nødvendighed. Likviditetsreserven er tæt på nul dage, og der er etableret manuelle processer og ekstra rapportering for at kunne styre likviditeten gennem de svære perioder – særligt i ugen op til lønudbetaling.

Leverandørbetalingerne prioriteres, betalingsbetingelserne bliver genforhandlet, anlægsinvesteringerne bliver tilbageholdt, debitorer bliver solgt til factoring osv.

Sundhedskrisen har bragt mange virksomheder i en likviditetsmæssig krise, og der er opstået presserende behov for, at Finance løbende leverer opdaterede likviditetsforecast, der afspejler den nye virkelighed.

 

Et faktabaseret beslutningsgrundlag

Er dine nuværende processer, rapportering og likviditetsstyring gearet til at træffe dag-til-dag virksomhedskritiske beslutninger?

Hvis ikke, er tiden knap. Det betyder, at der skal udvikles en holdbar rapporteringsløsning, som er nem at implementere, men samtidig skaber pålidelig datakvalitet og indsigt.

Der findes flere gode løsningsmodeller. Der skal muligvis etableres en ny rapporteringstemplate, og inputtene skal konsolideres, valideres og endelig præsenteres i et overskueligt format, så de kan bruges som grundlag for vigtige ledelsesbeslutninger.

Fællestrækkene for løsningerne er, at de skal skabe overblik over den kommende periodes likviditetsbehov baseret på seneste P&L-estimat, udviklingen i working capital-balancer, timingen af planlagte CAPEX-investeringer m.v.

Derigennem kan du etablere et faktabaseret beslutningsgrundlag, der kan hjælpe med at håndtere de kommende måneders usikkerhed og potentielt virksomhedskritiske beslutninger.

Casper Oxlund-Mariegaard
Casper Oxlund-Mariegaard
Partner
Har I brug for sparring og input til at levere dynamisk likviditetsstyring?
Der er nu et ekstraordinært fokus på Finance og vores parathed i forhold til at levere pålidelig og stram likviditetsstyring på et niveau, som den eksisterende rapportering ikke nødvendigvis supporterer.
Du er meget velkommen til at kontakte Director Kasper Markussen eller Partner Casper Oxlund-Mariegaard, hvis du har nogen spørgsmål eller brug for sparring.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.