insights article

Legal tech - slut med at læse kontrakter?

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Trine Damsgaard Vissing
Partner

Legal tech er et brandvarmt emne. Det er på alles læber, fordi den teknologiske udvikling buldrer derudaf – og der er et kæmpe potentiale i at automatisere og digitalisere nogle af de arbejdstunge, manuelle processer. Også i Legal. Men det er samtidig en udvikling, der giver stof til eftertanke – kan teknologierne det samme som mennesker, og hvad er det egentlig, de kan hjælpe med?

Del artikel

Legal tech er en samlet betegnelse for teknologier og software, der vinder frem og kan understøtte arbejdet i Legal. Selvom legal tech stadig ikke er så udbredt i Danmark, tyder udviklingen på, at det i fremtiden vil blive mere udbredt at gøre brug af teknologiske løsninger – også i legal-funktionerne.

McKinsey & Company konkluderer i en ny rapport, at du ved at tilpasse eksisterende teknologier kan automatisere ca. 40 % af den samlede arbejdstid i Norden – kunstig intelligens (artificial intelligence – AI) driver en væsentlig del af potentialet i forhold til at lette arbejdet i Legal.

I rapporten vurderer McKinsey & Company, at der er et generelt økonomisk potentiale i Norden på USD 80 mia. ved at anvende teknikker inden for kunstig intelligens.

Jurister laver rigtig meget tungt og tidskrævende, men også utroligt vigtigt 'rugbrødsarbejde'. Bl.a. når det kommer til at gennemgå kontrakter. Og det er lige netop det – rugbrødsarbejdet – som digitale teknologier kan hjælpe os med af blive aflastet fra. Forestil dig, hvis du kunne sætte en computer til at løse opgaverne med at gennemgå kontrakter. Hurtigt, systematisk og fejlfrit.

Der findes ikke én entydig definition af AI, men AI kan groft defineres som noget, du kan få en computer til at klare, og som traditionelt ville kræve et intelligent menneske. Kunstig intelligens benytter data og algoritmer (dvs. matematiske formler) til at eftergøre menneskers måde at lære, træffe beslutninger og løse problemer på.

”Artificial intelligence would be the ultimate version of Google. The ultimate search engine that would understand every­thing on the web. It would understand exactly what you wanted, and it would give you the right thing. We’re nowhere near doing that now. However, we can get incrementally closer to that, and that is basically what we work on.”

 

 

Et amerikansk studie fra 2018 har vist et klart potentiale i brugen af AI i Legal. 20 erfarne advokater var i konkurrence med en computer med AI om, hvem der hurtigst muligt og mest præcist kunne identificere 30 forskellige kontraktuelle problemer i fortrolighedsaftaler fordelt på 11 A4-sider.

Resultatet er tankevækkende. Ikke nok med, at computeren identificerede 94 % af problemstillingerne, mens advokaterne i gennemsnit identificerede 85 %, så gjorde computeren det også markant hurtigere end advokaterne.

Computeren klarede fem kontrakter på 26 sekunder, mens det i gennemsnit tog advokaterne 92 minutter at nå det samme. Studiet viser med al tydelighed, at der er områder i Legal, hvor der er potentiale i at gøre brug af nye digitale teknologier.

 

Nemmere og hurtigere review af kontrakter

Der findes forskellige teknologier og digitale tools, der er baseret på AI, som kan hjælpe med review af kontrakter. Disse digitale tools er særligt interessante i forhold til Legal, fordi det, teknologien kan hjælpe med, kan overføres direkte til ”rugbrøds­arbejdet” i Legal.

Teknologierne kan hjælpe med at gennemgå kontrakter automatisk baseret på prædefinerede regler og herigennem være med til at identificere afvigelser i forhold til en virksomheds standard. Det betyder, at timeforbruget på kontraktreviews kan formindskes væsentligt.

Potentialet er stort. Det mest åbenlyse er, at det mærkbart kan frigøre tid for medarbejdere i Legal. Tid, som kan bruges på det, der virkelig skaber værdi – at være en aktiv business partner for forretningen.

Derudover kan digitale tools til kontraktreviews hjælpe dig med at minimere fejl. Et tool har ikke en dårlig dag. Det arbejder effektivt, systematisk og stabilt. Det overser ikke noget, fordi det er træt – og det kan arbejde effektivt alle døgnets timer. Det er en kæmpe fordel, hvis du har store mængder data, der skal gennemgås.

At benytte AI-teknologi kan altså give dig nogle klare konkurrencemæssige fordele.

 

AI deler vandene

På den ene side er der dem, der er fascinerede af den teknologiske udvikling og af det potentiale, der ligger i at udnytte de mange muligheder, der kommer med AI. På sigt kan de se teknologien overtage stort set alt det 'kedelige' tidskrævende rugbrøds­arbejde fra os mennesker.

På den anden side er der dem, der har stærke forbehold over for AI, og som frygter, at vi er i gang med at frigive en teknologi, vi ikke forstår og ikke kan tøjle. En teknologi, der kan gøre os mennesker overflødige, og som potentielt kan være farlig for os.

Hos Basico mener vi, at AI og de nye digitale tools er en hjælp. At AI skal ses som et supplement til – og ikke en erstatning for – den menneskelige hjerne.

AI har et kæmpe potentiale, når det kommer til at minimere fejl og til at klare rugbrødsarbejdet i Legal – til at arbejde systematisk og fejlfrit med processer. Den tid og det ressourceforbrug, som det kræver at komme i gang med nye digitale teknologier, bør du relativt hurtigt kunne tjene hjem.

 

Kom godt i gang med AI i Legal

Det kan være svært at vide, hvor du skal starte, hvis du overvejer at implementere AI i organisationen, herunder i Legal.

Vi kommer her med et par forslag til overvejelser, der kan hjælpe dig i gang med processen.

 

1. Tænk stort, start småt

Ligesom i alle andre digitaliserings­processer anbefaler vi, at du starter med at udforske mulighederne på mindre, overskuelige og simple processer, der efterfølgende kan bygges videre på.

Det fungerer ofte bedre end at starte med store og kompli­cerede processer, der er vanskelige at føre ud i livet. I Legal kan det være et spørgsmål om at starte ud med én kontrakt­type i stedet for at fokusere på, hvordan alle kontrakttyper løses over en bred kam. Men tænk stort – og husk, at det efterhånden kun er fantasien, der sætter grænser.

 

2. Alt tæller

Teknologiske løsninger behøver ikke bringe dig den fulde distance fra A til Z, men kan sagtens bringe dig blot et stykke af vejen – nye teknologier kan stadig lette din hverdag og frigøre tid til andre opgaver.


3. Brugervenlige løsninger 

Tænk i brugervenlige løsninger, hvis du ønsker, organisationen skal tage dem til sig. Desuden er det vigtigt at etablere gode og effektive processer, som imødekommer alles behov. Jo lettere du gør det for dine kolleger at benytte sig af de nye teknologier, jo større er sandsynligheden ganske simpelt for, at din implementering bliver en succes.


4. Tid og ressourcer

Teknologier skal 'læres op', og det er derfor vigtigt at gøre op med dig selv, om du er klar til at investere tid og ressourcer.

Trine Damsgaard Vissing
Trine Damsgaard Vissing
Partner
Vær på forkant med digitaliseringen.
Vi sikrer, at du kommer godt i gang med digitaliseringen af Legal. Vores solide erfaring støtter dig, når du skal udvikle og implementere digitale teknologier og værktøjer i Legal.
Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.