insights article

Langsigtet vækst og resultater kræver en velforankret strategi

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Morten Virenfeldt Nielsen
Partner

Langt de fleste virksomheder har for længst erkendt, at langsigtet vækst og resultater kræver en gennemtænkt og udfordrende strategi. En strategi, som sikrer retning i tråd med virksomhedens vision. Dog fejler mange virksomheder, når de skal implementere og eksekvere den udarbejdede strategi.

Del artikel

En statisk rapporteringsmodel, som ikke afspejler og styrer ud fra den strategiske målsætning! Det er en af hovedårsagerne til, at mange virksomheder fejler med strategiimplementeringen.

Da den strategiske målsætning af helt naturlige årsager er langsigtet, kan den være svær at forholde sig til på et operationelt og dagligt plan, hvis din virksomhed ikke bryder den ned i kort-, mellem- og langsigtede mål ogforankrer den i bl.a. rapporteringsmodellen. Og som konsekvens opnår I ikke den ønskede (ændring i) adfærd og beslutningstagen. Og hvad er pointen så med at sætte et strategisk mål?

Hvis din virksomhed skal realisere en strategi, er det altafgørende, at I forankrer den i sådan en grad, at formål og målsætning efterfølgende er afspejlet i den daglige drift – og endnu vigtigere: også i adfærden i organisationen.

Det kræver en plan at eksekvere og forankre en strategi

En effektiv plan, som forankrer den strategiske målsætning, skal tage udgangspunkt i at definere og håndtere de aktiviteter, som direkte eller indirekte understøtter den valgte strategi igennem den rette adfærd og beslutningstagen.

En sådan plan fungerer som en intern vejviser, der sikrer en selvtænkende organisation, hvor alle løber i samme retning!

Nedenfor finder du syv punkter. De punkter skal du som minimum sikre er gældende, når I planlægger at nedbryde en strategi i spiselige størrelser, som hele organisationen kan adoptere.

 • Afstem altid planen med den overordnede vision.
 • Hold det simpelt. Det vil sige, at du bør fokusere på et begrænset antal parametre for at sikre, at der er tilstrækkeligt med fokus på hvert enkelt målepunkt.
 • Sikr, at planen indeholder både finansielle og non-finansielle dynamiske KPI’er, for at afdække alle nøgleområder i forretningen.
 • Udvælg KPI’er, som er dynamiske i forhold til underliggende variabler såsom omsætning, antal kunder eller markedsforhold – ellers bliver planen hurtigt forældet, når forudsætningerne ændrer sig.
 • Sikr, at forventningerne til den kort-, mellem- og langsigtede udvikling er afstemt i forhold til de valgte KPI’er.
 • Rodfæst KPI’erne i den tilbagevendende finansielle og nonfinansielle forretningsopfølgning, herunder også i datamodellen, så eksisterende rapporteringsværktøjer understøtter KPI’erne.
 • Skab en tydelig sammenhæng imellem de valgte KPI’er og den adfærd, din virksomhed ønsker at ændre eller se.

Faldgruber, du bør undgå, når du forankrer strategien

De syv punkter ovenfor bør i sig selv hjælpe dig et godt stykke på vej. Men nedenfor finder du alligevel et par gengangere, som du derudover aktivt bør undgå, når du forankrer strategien:

Kunsten er ikke at vide alt! Men du skal vide, hvad der er vigtigt for at sikre retningen på driften.

Ofte bliver flere og flere nøgletal og analyser tilføjet i ledelsesrapporteringen, efterhånden som virksomheden, markeder eller strategisk fokus ændrer sig. Det er en fejl, da I risikerer at drukne i budskab og fokus i mængden af analyser, KPI’er, grafer osv. Samtidig lægger det ofte finansorganisationen ned at vedligeholde, validere og analysere mere, end hvad godt er.

”Eksekvering er lig med summen af de mange beslutninger, som de ansatte på daglig basis træffer ud fra den viden, som er tilgængelig for dem.”

Undgå kun at fokusere på, hvilke mål din virksomhed skal opnå.

Det er tilsvarende vigtigt at forholde sig til, hvordan din virksomhed konkret opnår dem. Hvis der ikke er sammenhæng imellem de to ting, kan der opstå en uønsket kortsigtet adfærd, som leverer på den korte bane, men udhuler langsigtet udbytte.

Manglende vertikal udrulning af strategisk målsætning.

Hvis den operationelle og taktiske styringsmodel ikke er justeret i tilstrækkelig grad i forhold til strategisk målsætning, risikerer din virksomhed, at bonusplaner, operationelle opfølgningsmodeller og KPI’er modarbejder den ønskede adfærd.

Strategisk målsætning går i glemmebogen.

Hvis den strategiske målsætning for alvor skal blive en succes, skal du gentage og følge op på den. Ellers bliver den nemt overhalet og udvandet af hverdagens problemstillinger, brandslukning og personaleomsætning.

KPI’er skal være:

Konkrete, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbegrænsede – ellers er der ingen, der køber ind på dem!

Figur 1: Sådan operationaliserer og forankrer du et strategisk mål

Et praktisk eksempel

Hvordan operationaliserer og forankrer du et strategisk mål? Det får du et praktisk eksempel på her. I eksemplet i figur 1 er det virksomhedens strategiske ønske at øge omsætningen år for år med +10% i en given periode ved at:

 • Tiltrække nye kunder
 • Fastholde og udvikle eksisterende kunder
 • Tilpasse forretningsmodellen til udbud og efterspørgsel på markedet.

For at opnå målsætningen nedbrydes de tre elementer i otte fokusområder, som fungerer som bindeled til organisationens taktiske niveau.

De otte fokusområder udgør rammen for konkrete målepunkter, som virksomheden kan arbejde videre med i forhold til at definere faktiske handlinger og KPI’er, som sikrer forankring i den operationelle drift.

Sidste skridt, som desværre ofte går i glemmebogen, er den faktiske rodfæstning af KPI’er i den fysiske rapportering og forretningsopfølgning samt underlæggende datamodel.

For hvis det skal være muligt for alle i virksomheden at træffe beslutninger på det rette grundlag, er det vigtigt, at rapporteringsværktøjer leverer KPI’er.

Forretningspartneren i Finances strategiarbejde

Få tilsendt artiklen ”Forretningspartneren i Finances strategiarbejde”, som giver et indblik i, hvordan din virksomhed lykkes med at integrere forretningspartnerkonceptet i Finances strategiarbejde ved at skrive til info@basico.dk.

Morten Virenfeldt Nielsen
Morten Virenfeldt Nielsen
Partner
Det kræver en plan at eksekvere og forankre en strategi.
I Basico har vi stor erfaring med at kortlægge problemstillinger, som vi omsætter til løsningsmodeller og strategi for at fremtidssikre din virksomheds rapporteringsløsninger.
Oplever du udfordringer? Så hjælper vi dig.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.