insights article

In-house legal med plug'n'play-faktor

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Trine Damsgaard Vissing
Partner

Spidsbelastning, projekter eller mandefald? Du kan stadig nå dine deadlines med en kvalificeret, kompetent og fleksibel legal-konsulent, som også har de rette personlige kvalifikationer til at indgå i dit team.

Del artikel

Langt de fleste virksomheder har haft en arbejdspukkel det første halvår af 2018 på grund af GDPR-reglernes indtog. Der har været en entydig deadline, og konsekvenserne kunne være store for de virksomheder, som ikke var i mål til tiden. Så­dan var det også hos flere af Basicos kunder, hvor vi i flere tilfælde trådte til og støttede kundens GDPR-projektgrupper ved at tage ansvar og hjælpe dem i mål til tiden.

Overskud og kommerciel indsigt

Det er ikke nok at være en dygtig jurist for at kunne agere som in-house jurist. Der skal mere til end at være skarp på loven og kunne paragrafferne. Det er fundamentet, og det skal juristen selvfølgelig have styr på, men in-house juristen går skridtet videre og fokuserer også på de mulige kommercielle risici, forretningen kan komme til at stå over for. I en virksomheds legal-team er der derfor brug for en jurist, som også forstår forretningen, og som kan pege på konkrete løsninger, der er i tråd med virksomhedens kommercielle miljø, strategi og risikovillighed – og som kan navigere i et ofte højt tempo med mange bolde i luften.

Netop denne cocktail er nøgleordet for det dna, der er kendetegnende for Basicos legal-konsulenter. Når vi kommer ud som konsulenter, er det afgørende for os at få skabt umiddelbar tillid hos virksomhedens interessenter. Det kræver høj faglighed, et stort erfaringsgrundlag, overskud og personlige kompetencer, der får virksomhe­dens medarbejdere til at se juristen som en kollega og sparringspartner. En kollega, som går ind på lige fod med alle andre med det mål at gøre teamet til en succes.

For os er det et succeskriterie, at virksom­heden oplever en følelse af, at konsulenten altid har været der, fordi vi forstår dynamik­ken i virksomheden og dens mål. Vi stræber efter at løse opgaverne sammen med kunden og ikke for kunden.

”Det har været et kæmpe asset at få lov at ”låne” en legal-konsulent. I kom ind lige i den mest intensive fase og hjalp med at få fremdrift. Der blev gået lige til opgaverne med positiv energi, og konsulenten blev hurtigt en del af teamet. Så endnu en super oplevelse med Basico-pigerne, og vi har jer i tankerne, hvis der opstår behov for hjælp igen.” - C20-virksomhed

Et frisk pust

Netop fordi vi kommer udefra, kan vi se på opgaverne med friske øjne, og vi trives som personer godt med den glæde og nysgerrig­hed, der er nødvendig for at tage fat på nye opgaver i nye omgivelser.

Når der er tillid til, at konsulenten kan løse opgaverne tilfredsstillende, slapper de fastansatte medarbejdere mere af, giver mere fra sig og får dermed overskud til de opgaver, de selv skal løse. Det giver dem tryghed og ro i maven.

Få øjeblikkelig værdiskabelse

De fleste in-house jurister kender også til en travl hverdag, hvor listen af opgaver stiger støt med skarpe deadlines, uden at ressourcerne følger med. Det kan føles som en udfordring at skulle instruere en ny kolle­ga om igangværende og nye opgaver, dels fordi det kan opleves som tidskrævende, og travlhed kan gøre det svært at overskue opgavemængde og prioritering, dels fordi der skal opbygges tillid til, at vedkommende kan løfte opgaven.

Vores klare ambition er, at den enkelte kunde skal opleve en høj plug’n’play-faktor, således at assistancen udefra bliver umid­delbart værdiskabende og letter hverdagen for kollegaerne. Vi er vant til at komme ud til virksomheder, hvor der gennem længere tid har været (for) travlt, og hvor der derfor er behov for en, der kan smøge ærmerne op og gå direkte i gang med opgaverne. Her er vores konsulenterfaring en god hjælp, fordi vi har erfaringen til løbende at tage en konstruktiv samtale om opgaver, opgavevinkling, -prioritering og -fordeling i virksomheden. Jo flere tanker virksomheden har gjort sig, inden konsulenten begynder, jo bedre, men hvis det er for uoverskueligt, er konsulenten fleksibel og forberedt på, at opgaverne eventuelt først skal struktureres, og at disse ofte skifter karakter undervejs i takt med, at behovet hos virksomhedens interessenter ændrer sig. Løbende status og tæt samarbejde med de øvrige kolleger hos kunden sikrer, at den viden, konsulenten opnår i forbindelse med løsning af opgaver­ne, forankres i det faste team. På den måde fortabes værdien ikke, når konsulenten stopper ved aftalens udløb, som det ofte er tilfældet, når en fastansat medarbejder fratræder. Konsulenten vil ligeledes typisk være til rådighed på ad hoc-basis, efter det konkrete projekt eller den konkrete interims­opgave er afsluttet.

 

”En fornøjelse at få den slags assistance. Erfaringen, som konsulen­ten har med som ballast, har givet en helt fantastisk oplevelse af ro og tillid til løsningen af opgaven. Helt rigtigt castet til opgaven – og som bonus en konsulent med en vindende personlighed, der uproble­matisk har kunnet navigere i projektgruppen.” - C20-virksomhed

Hvem har behov for fleksibilitet?

I en meget omskiftelig verden er behovet for størst mulig fleksibilitet stort. Dette gælder også i forhold til bemandingen i en virksom­heds stabsfunktioner, som Legal udgør en del af.

Henover året kan der være planlagte eller pludseligt opståede spidsbelastninger, hvor der er behov for ekstra ressourcer, men hvor behovet ikke er konstant nok til at bære omkostningen til endnu en FTE. Det er fx tilfældet ved større projekter som opkøb, frasalg, børsnotering eller implementering af et compliance-program.

Her vil en fleksibel ressource enten kunne træde til på projektet eller kunne supportere den almindelige drift, så en eller flere af de faste medarbejdere kan dedikere deres tid til projektet. Herudover er der de uforudsete mandefald i forbindelse med barselsorlov, sygemelding eller en medarbejders fratræ­delse.

Basicos erfarne legal-konsulenter går direkte til opgaverne. De leverer fra første dag og afdækker, hvor de kan levere mest mulig værdi. De sætter sig ikke bare ned og venter på, at opgaverne kommer til dem, men spotter hurtigt, hvem der kan have brug for hjælp.

Er vi store nok?

Det er ikke kun store virksomheder med en etableret in-house legal-funktion, der ople­ver behov for adgang til fleksible in-house jurister. En virksomhed vil ofte have nået et vist niveau i størrelse og/eller kompleksitet, før der er behov for en fuldtids in-house jurist. Typisk ender kontraktgennemgang, incitamentsprogrammer og andre legal-op­gaver på CFO’ens bord – med det resultat, at CFO’en bruger for mange ressourcer på at håndtere legal-funktionen selv eller gennem ekstern advokat.

En virksomhed i vækst vil ikke sjældent skul­le hente kapital fra professionelle investorer, som har en forventning om, at der er ”orden i penalhuset” også på kontrakterne – både i forbindelse med investeringen og ved en senere exit ved frasalg eller børsnotering.

Her kan det være en god løsning med en fleksibel in-house jurist, som kommer et par gange om ugen og løbende er tilgængelig efter behov. Derved opnås fordelen ved at have en in-house legal-funktion med en højt kvalificeret jurist, der kender forretningen og kollegaerne, i kombination med fleksibilitet i forhold til virksomhedens udsving i ressourcebehov fra uge til uge.

”Utrolig skarp, meget hurtig og effektiv i sin tilgang til opgaverne. Og en stor gevinst for afdelingen – både fagligt, kollegialt og socialt.” - Top 1000-virksomhed
Trine Damsgaard Vissing
Trine Damsgaard Vissing
Partner
Vi sikrer fleksibilitet i din virksomhed.
Få en uforpligtende snak om, hvordan Basico kan hjælpe dig, når du har brug for en fleksibel in-house legal eller hjælp til at etablere en in-house legal-funktion.
Kontakt os og hør mere.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.