insights article

Guide: Sådan optimerer du dit el-indkøb

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel

Virksomheder gør meget for at reducere deres miljøbelastning ved at lave energioptimering, som nedbringer deres energiforbrug. Særligt på områder som belysning og ventilation er det lykkedes mange virksomheder at mindske deres elforbrug. Det er dog ikke alle, som er bekendte med, at indkøbet af el også kan optimeres.

Del artikel

Elmarkedet er i dag 100% liberaliseret. Derfor er det muligt at optimere din indkøbsaftale på el. Desuden består din elregning af en række omkostninger, hvoraf nogle kan optimeres.

Definer din risikoprofil

Det første, du skal gøre, er at få defineret din risikoprofil, der afhænger af faktorer såsom:

  • Dit årlige forbrug
  • Din forbrugsprofil
  • Dine krav til budgetsikkerhed
  • Din risikovillighed.

Når du har defineret din risikoprofil, er du klar til at udarbejde din fremtidige strategi for indkøb af el, som skal danne rammen for en dialog med de forskellige leverandører på elmarkedet.

Hold møder med forskellige leverandører

Det er altid en god idé at holde dialogmøder med forskellige el-leverandører, da leverandørerne kan tilbyde forskellige løsninger, selvom elmarkedet som udgangspunkt er homogent.

Der er ikke forskel på strømmen, selvom den kommer fra forskellige el-leverandører. Du kan dog tilkøbe grøn strøm, som kun kommer fra vedvarende energikilder, men det kan alle el-leverandører tilbyde i dag.

Den forkerte indkøbsstrategi kan have alvorlige konsekvenser

Der er risici forbundet med at vælge den forkerte indkøbsstrategi. Det gælder især, hvis du har et stort årligt elforbrug.

Hvis du fx har et årligt elforbrug på 15 GWh (15.000.000 kWh), vil en prisændring på blot 1 øre/kWh betyde en ændring i omkostningerne på plus/minus 150.000 kr.

Elprisen kan godt fluktuere voldsomt med mange øre/kWh, hvis du har valgt en indkøbsstrategi, som følger markedsprisen.

Du kan også risikere at betale en kWh-pris, som ligger alt for langt over markedsprisen, hvis du vælger en fastprisaftale.

Elmarkedet kogt ned til en suppeterning

Din samlede elpris består af forskellige elafgifter, handels- og administrationsomkostninger, en systempris, et områdetillæg og en profilomkostning. Du har mulighed for at optimere den rene elpris, som består af en systempris, et områdetillæg og en profilomkostning.

  • Systemprisen bliver fastsat på elbørsen (Nord Pool), og systemprisen afspejler udbud og efterspørgsel i markedet. Systemprisen bliver påvirket af faktorer såsom nedbør, temperatur og råvarepriser.
  • Områdetillægget afhænger af det prisområde, hvori du skal bruge strømmen.
  • Profilomkostningen afhænger af, hvornår du bruger din strøm.

Overordnet findes der to markeder for indkøb af el: spotmarkedet og forwardmarkedet.

Spotmarkedet fastsættes dagligt for de kommende 24 timer på elbørsen. Derfor er spotprisen den daglige markedspris, som kan have store udsving.

Forwardmarkedet er et marked for finansielle kontrakter, hvor du kan købe strøm frem i tiden. Forwardmarkedet er et marked med udsving, fordi forwardmarkedet er baseret på forventningerne til den fremtidige elpris.

’One size fits all’ fungerer ikke ift. el-indkøb

Som beskrevet foroven afhænger den optimale strategi for el-indkøb af, hvor risikovillig du er – og hvad dine krav er til budgetsikkerked.

Som udgangspunkt er der tre typer af aftaler:

100 % spotaftale:

Al strøm bliver indkøbt via spotmarkedet, hvor du betaler dagsprisen for strømmen i leveringsperioden. Derved følger du markedsprisen, men der er som udgangspunkt ingen mulighed for at opnå en bedre pris end på markedet. Samtidig er der ingen budgetsikkerhed, fordi der er risiko for store udsving i elprisen. Der er dog mulighed for at konvertere hele eller dele af din spotaftale til en fastprisaftale for den kommende periode.

100 % fastprisaftale:

Al strøm bliver indkøbt via forwardmarkedet før leveringsperioden. Du kan indkøbe al din strøm på én dag eller ved at lave flere delindkøb. Nogle el-leverandører tilbyder puljeaftaler, hvor der er mindre spekulation, fordi puljeaftalerne er relateret til udviklingen i forwardprisen. En ren fastprisaftale sikrer budgetsikkerhed, da du kender din kWh-pris inden leveringsperioden. Til gengæld ved du først efter leveringsperioden, om den faste kWh-pris har været god eller dårlig, da det afhænger af udviklingen på spotmarkedet i leveringsperioden.

Fordelingsaftale:

En andel af strømmen bliver indkøbt via spotmarkedet, mens den resterende andel bliver indkøbt via en fastprisaftale på forwardmarkedet. En fordelingsaftale giver dig delvis budgetsikkerhed – niveauet afhænger af fordelingen mellem spotandel og fastprisandel. Den optimale risikospredning er som udgangspunkt 50/50 %, men den optimale fordeling afhænger af dit samlede elforbrug og din risikovillighed. En fordelingsaftale giver dig også mulighed for at opnå en kWh-pris, som er lavere end den gennemsnitlige spotpris i leveranceperioden.

Den rigtige aftale er den aftale, der passer bedst til dig

Ingen kan med sikkerhed sige, hvordan elmarkedet vil udvikle sig i fremtiden. Derfor handler det om at få lavet en indkøbsaftale på el, som bedst muligt tager hensyn til din risikoprofil.

Ingen kender morgendagen. Derfor er det umuligt at lave en indkøbsaftale på el, som kan garantere dig en besparelse i forhold til markedsprisen i leveranceperioden.

Men den rigtige indkøbsaftale på el kan sikre, at du opnår det optimale kompromis mellem budgetsikkerhed og risikovillighed i forhold til din risikoprofil.

Er du interesseret i at optimere dit indkøb af el?
Basico kan hjælpe dig med at få lavet den bedste indkøbsaftale på el, som tager højde for netop din risikoprofil.
Vi tager gerne en uforpligtigende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere din indkøbsaftale på el.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.