insights article

Giv din årsafslutning en flyvende start.

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Mikkel Harloff-Helleberg
Partner

Med årsafslutningen er mundheldet ”Godt begyndt er halvt fuldendt” ganske rammende. Og med en stigende arbejdsbyrde i finansorganisationen – kombineret med de forretningsmæssige efterdønninger af covid-19 – bliver udsagnet kun mere sigende. Derfor har vi i blogindlægget her samlet nogle betragtninger, der kan hjælpe din årsafslutning flyvende fra start.

Del artikel

Med afslutningen af sommersæsonen følger nu de klassiske, tilbagevendende 4. kvartals-prioriteringer i finansorganisationen. Det er afslutningen af de sidste opgaver for finansåret som eksempelvis opfølgning på revisors anbefalinger, udarbejdelse af regnskabsdokumentation inkl. regnskabsnotater og ajourføring af årsrapportskabelon til den kommende årsafslutning.

Og grundet travlhed og mangel på hænder i mange virksomheders finansorganisation bliver det nødvendigt at forberede årsafslutningen – tidligt. Så den kan forløbe effektivt og uden overraskelser.

Men hvordan gør du så det?

Ja, det er dét, artiklen her handler om. Vi deler nogle betragtninger om, hvordan du skaber et solidt fundament og en god rammesætning for din årsafslutning og ikke mindst et godt produkt – årsrapporten.

Så skub læsebrillen godt på plads.

Kontrolmiljøet er dit fundament

Det første, vi kigger på, er din virksomheds kontrolmiljø og opdateringen af dette. Det er nemlig dit fundament for årsafslutningen – foruden de månedlige interne rapporteringer. Og det er ikke bare gavnligt for din virksomhed, at du får etableret et betryggende kontrolmiljø, til når revisoren kommer forbi – selskabsloven stiller også et grundlæggende krav om det.

Men i en foranderlig verden er videreførelse af interne kontroller ikke nok. Desværre. For de skal også genbesøges og ajourføres, så de er tilpasset den givne virkelighed, din virksomhed befinder sig i netop nu.

Derfor er det væsentligt, at du aktivt forholder dig til virksomhedens risici og de specifikke regnskabsmæssige risici – er de ændret, er nye kommet til? På baggrund af en sådan vurdering har du nemlig mulighed for at designe passende kontroller til at afdække disse nye eller ændrede risici eller blot justere de eksisterende – så de identificerede risici effektivt mitigeres.

En anden måde, du kan forbedre et allerede godt kontrolmiljø på, er ved at automatisere repetitive og manuelle processer i finansorganisationen. På den måde kan du både minimere risikoen for fejl og frigive tid og tankekraft til kontrol af de ikke-rutineprægede transaktioner, som kan indebære væsentlige regnskabsmæssige skøn. Hertil kommer klare proces- og rollebeskrivelser i finansafdelingen for at sikre, at arbejdsgangene er standardiserede, at vigtig viden er tilgængelig for hele organisationen, og at beslutningsprocesserne er effektive.

Få rammerne på plads

Det næste, der er værd at kigge nærmere på, er regnskabsmanualen, der kort fortalt er en instruktion i, hvordan I som virksomhed internt har besluttet at udføre regnskabsaflæggelsen. Altså en ramme, som også er en vigtig del af dit fundament.

Ligesom med kontrolmiljøet bør dit mantra her være: genbesøg, vurder, om noget har ændret sig, og ajourfør. Første stop på den rejse er at undersøge, om du skal ændre i forhold til nye regnskabskrav, herunder om fortolkningsgrundlaget i IFRS har ændret sig, selvom jeres regnskab aflægges efter ÅRL. Hernæst at gennemse de politikker, som understøtter kravene til ledelsesberetningen, herunder definition af måltal, vejledning i datafangst m.v.

Sidst – men ikke mindst – er det vores anbefaling at operationalisere beskrivelserne for at sikre implementering i organisationen og minimere risikoen for fejlbehandling af transaktioner. Det kunne eksempelvis være beskrivelser af anvendelsen af virksomhedens ERP-system eller kontoplan.

Få et slutprodukt, der sidder i skabet

Så er vi nået til den egentlige forberedelse af dit slutprodukt – nemlig årsrapporten. Her er første punkt på din to-do at udarbejde din årsrapportdokumentation, som bl.a. kan indeholde nedskrivningstest og andre regnskabsmæssige skøn (bemærk revisorernes særlige dokumentationskrav jf. ISA 540) og øvrige usikkerhedsfaktorer, behandling af virksomhedstransaktioner, dagsværdireguleringer, stillingtagen til 'going concern'-risiko (som kan indbefatte likviditetsforecast og vurdering af låne-covenants), covid-19-tilskud osv.

Du har allerede gjort dig umage for at tilpasse din regnskabsmanual til nye og ændrede ÅRL- & IFRS-krav. Derfor er andet punkt på din to-do at sikre implementering af de nye ÅRL- & IFRS-krav. For ÅRL i 2021 er der nye krav til ledelsesberetningen om dataetik, mens der for IFRS alene er minimale ændringer bortset fra følgende områder:

  • Salg af forsikringsydelser (ny standard IFRS 17)
  • Huslejeændringer i forbindelse med covid-19 (IFRS 16)
  • Implementeringsomkostninger til cloud-arrangementer (IC-beslutning vedr. IAS 38).

Herefter står der ajourføring på listen, hvorfor du skal sikre, at årsrapportskabelonen er tilpasset evt. nye forhold for virksomheden, samt at koncernrapporteringsskabelonen og instrukserne til datterselskaberne er tilpasset.

Sidste stop på to-do-listen kan være stillingtagen til din kommende aconto-skattebetaling i november. Har virkeligheden udviklet sig anderledes end forventet, kan det være relevant at opdatere estimatet for helårsindkomsten for at undgå restskat eller optimere likviditeten. Husk i den forbindelse indberetningen til SKAT.

Godt begyndt er halvt fuldendt

Så har vi taget dig overordnet igennem områderne: kontrolmiljø, regnskabsmanual, 'to-does' ved årsafslutning og aconto-skattebetaling som rosinen i pølseenden.

Succeskriteriet for din årsafslutning er, at den forløber uden overraskelser, hvilket du kan understøtte med eksempelvis en hard-close-månedslukkeproces pr. oktober eller november – i tillæg til de øvrige betragtninger. Dette sikrer, dels at afklaring af de væsentligste usikkerheder ikke udskydes til årsafslutningen i januar, dels at arbejdsbyrden fra de 'tungere' opgaver fremrykkes og således frigiver kapacitet til at klare opstilling af årsrapporten, årsrevisionen osv.

Vi håber, at vores betragtninger kan hjælpe dig med at give din årsafslutning en flyvende start og – ikke mindst – understøtte dig med at vippe overraskende eller ubehagelige bump af vejen.

Mikkel Harloff-Helleberg
Mikkel Harloff-Helleberg
Partner
Mangler du hjælp til at omsætte regnskabsregler i praksis?
Hos Basico ser vi dét at brillere i basis som en forudsætning for at udvikle finansafdelingen til gavn for hele virksomheden. Og vi ved, at det lyder nemmere, end det er. Men når det er sagt, har vi kilometervis af erfaring i at omsætte regnskabsregler til praktisk implementering – uanset om det er forbedrede regnskabsprocesser og -kontroller eller implementeringen af en struktureret og dokumenteret proces for opgaverne til teamet, som står på ønskelisten.
Så har du brug for sparring og lyst til at høre mere om, hvordan Basico kan hjælpe din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte Mikkel Harloff-Helleberg, Director i CFO Services.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.