insights article

Frigør likviditet gennem working capital-optimering

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Casper Oxlund-Mariegaard
Partner

Den nuværende krise har bragt mange virksomheder i forretnings- og likviditetsmæssige problemer. Der er behov for stram likviditetsstyring og øget rapporteringsfrekvens for at understøtte de virksomhedskritiske beslutninger, der pt. skal træffes fra dag til dag. Optimering af din virksomheds working capital-balancer er en af de oplagte nøgler til at komme gennem likviditetskrisen, fordi effektiv styring af processerne vedrørende indkøb, salg, ind- og udbetalinger oftest er den billigste og hurtigste adgang til at frigøre ekstra likviditet.

Del artikel

Krisen kradser, og mange virksomheder har allerede opgivet at betale regninger til tiden. Nogle virksomheder har stoppet betalingerne af præventive årsager – andre er allerede løbet tør for likviditet.

Vi skal tilbage til finanskrisen for at se noget tilsvarende. Det er måske også her, at vi skal finde læring og løsninger, der kan hjælpe os med at navigere sikkert gennem krisen.

 

Net working capital steg med 8% under finanskrisen

På bagkant af finanskrisen i 2007/09 udarbejdede REL/J.P. Morgan en analyse af working capital-udviklingen. Under finanskrisen steg debitordagene med 10% og lagerdagene med 11%, mens kreditordagene blev forbedret med 13%.[1]

Under krisen skulle virksomhederne derfor fremskaffe 8% yderligere likviditet/kapital. Da de blev spurgt, om working capital var et fokusområde under finanskrisen, svarede mere end 50% af virksomhederne, at working capital-optimering ikke havde været en topprioritet.

Selvom der er mange forskelle mellem finanskrisen og krisen i dag, er der også rigtig mange ligheder.

Det er vores vurdering, at virksomheder, der ikke fokuserer stærkt på working capital-processerne, også kommer til at opleve et øget finansieringsbehov og træk på likviditeten i denne krise.

Hvis gennemsnittet af virksomhederne også denne gang oplever et øget kapitalbehov på 8%, hvilke behov vil den nederste kvartil så opleve – mere end 25%?

Working capital-optimering er nøglen til bedre likviditetsreserver

Ovenstående tilbageblik er specielt interessant, når du kombinerer det med nedenstående undersøgelse, som viser et udsnit af 600.000 virksomheders likviditetsreserve. Analysen viser, at virksomhederne i gennemsnit har en likviditetsreserve på 27 dage.

Det er en amerikansk undersøgelse,[2] men mon ikke der er en del lighedspunkter med danske virksomheders likviditetsberedskab? Restauranter og detailbranchen har de korteste likviditetsreserver – det er også her, at den aktuelle krise har ramt først og hårdest.

En struktureret tilgang til working capital-optimering kan frigøre betydelig likviditet, som også kan have en effekt, der smitter positivt af på bundlinjen.

Men det er ikke nogen nem opgave i krisetider.

Pludselig betaler dine trofaste og vigtige kunder ikke til tiden, og dine lagre forøges pga. lavere efterspørgsel, mens dine leverandører forsøger at kræve kortere betalingsfrister – eller måske endda forudbetaling.

Velforberedte virksomheder, der prioriterer working capital-optimering, har mulighed for at frigøre likviditet. Alle andre må nok forberede sig på at se en signifikant stigning i working capital-balancerne under krisen – akkurat som det var tilfældet under finanskrisen.

En pragmatisk tilgang til working capital-optimering

Det er vores erfaring med working capital-optimering, i situationer som vi oplever i øjeblikket, at det er vigtigere med stærk eksekvering på færre prioriterede initiativer end større samlede working capital-projekter.

Kom i gang hurtigt og lad være med at gøre ”projektet” for stort. Fokuser på områder, hvor der er størst ”bang for the buck”/effekt af indsatsen, og få konverteret debitorer og lager til likviditet i banken.

Kom i gang nu, hvis du ikke allerede er startet. Det er muligt at opnå resultater med det samme, hvis du har et målrettet working capital-fokus – især hvis du tager udgangspunkt i de quick wins, du kan identificere.

 

[1] REL (The Hackett Group) / JP Morgan Chase & Co: Steps to Successful Working Capital Optimization

[2] JP Morgan Chase & Co.: Cash King: September 2016

Få inspiration til optimering af din working capital

Du kan få konkrete forslag til, hvordan du kan arbejde målrettet med likviditetsstyring og working capital og på den måde frigøre likviditet. Tilmeld dig vores artikelserie om working capital-optimering, få adgang til white papers og blive inviteret til webinars.

Casper Oxlund-Mariegaard
Casper Oxlund-Mariegaard
Partner
Har I brug for sparring?
Optimering af din virksomheds working capital-balancer er en af de oplagte nøgler til at komme gennem likviditetskrisen, fordi effektiv styring af processerne vedrørende indkøb, salg, ind- og udbetalinger oftest er den billigste og hurtigste adgang til at frigøre ekstra likviditet.
Du er meget velkommen til at kontakte Director Kasper Markussen eller Partner Casper Oxlund-Mariegaard, hvis du har nogen spørgsmål eller brug for sparring.
Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.