insights article

Fremtidens in-house legal er digital

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Michael Ro Mejer
Senior Manager

5 teknologier der spiller en afgørende rolle

Del artikel

Den digitale tidsalder er over os. En sætning, du nok ofte hører. I dette tilfælde er der dog ikke tale om en ”ulven kommer”-situation. De kommende år har udsigt til at blive endnu mere spændende på den digitale front. Brugbare digitale løsninger stormer frem og vil i fremtiden være uundgåelige.

Legal skal være opdateret – og helst være proaktiv – på den digi­tale front. Men hvilke teknologier kommer i fremtiden til at præge den effektive legal-funktion? Det får du svaret på i denne artikel.

Basico Survey

Basico har gennem 2017 udført en større undersøgelse blandt 100 virksomheder om anvendelsen af intern og ekstern legal.

De overordnede tendenser er klare: Legals potentiale for at være mere værdiskabende er stort, men der er fortsat behov for udvikling.

IT-systemer til kontraktstyring og compliance

Legals første prioritet skal være at undersøge grundlæggende IT-løsninger. De seneste års udvikling i cloud-­teknologi gør det nemt og hurtigt at implementere værktøjer til fx arkivering og sagsstyring.

Derudover er der flere brugervenlige kontraktstyringssystemer, som din virksomhed kan implementere uden større integration. De giver ikke kun et godt over­blik, men også notifikationer ved rettigheder og forpligtelser i kontrakter, så du ikke overser vigtige frister for fx udløb og genforhandling.

Med den øgede regulering og de større compliance-programmer bliver det fremover mere tidskrævende for legal, og virksomheden som helhed, at kontrollere og dokumentere – det har du højst sandsynligt også bemærket inden for de seneste år – bl.a. i form af GDPR og anti-bribery-bølgerne. GRC-­værktøjer kan med stor succes effektivisere og overskueliggøre netop det arbejde.

For legal er det også relevant at kigge nærmere på selvbetjenings­løsninger – det vil sige processer eller systemer, hvor medarbejdere nemt kan servicere sig selv uden support fra legal. Standardkontrakter, templates osv. (evt. med få definerede valgmuligheder) er oplagte eksempler på løsninger, som hurtigt kan skabe værdi ved effektiv servicering af forretningen – og det frigør tid i legal.

Kontorrobotter kan varetage en lang række standardopgaver

Der er mange muligheder i at implementere kontorrobotter, der kan varetage en lang række standardopgaver og -processer. En kontorrobot kan fx supportere legal i kontraktstyringen. Opererer du med standardkontrakter, kan en robot i nogle tilfælde klare langt størstedelen af arbejdet med at lægge kontrak­ten i kontraktstyringssystemet – herunder selv oprette rettigheder og forpligtelser samt arkivere. Kontorrobotten laver en letlæselig logbog, så du altid hurtigt kan tjekke, at kontrakterne er lagt korrekt ind.

”Brugbare digitale løsninger stormer frem og vil i fremtiden være uundgåelige.”

Kontorrobotten er ikke kunstig intelligens. Derfor kan den ikke agere autonomt, men gør kun det, den får besked på. Det er dog nemt at udvikle robotten og ”lære” den nye processer løbende.

At udvikle en kontorrobot lyder nok mere omfattende, end det er. Lad os sætte det lidt i perspektiv: Internt i Basico har vi programmeret en robot, som håndterer 15% af arbejdet med forskellige typer af kontrakter på to arbejds­dage, og en robot, som varetager 100% af arbejdet med specificerede standardkontrakter. Det tog blot tre arbejdsdage at programmere dem til at udføre arbejdet.

Vidste du, at robotter kan arbejde 24 timer i døgnet alle årets dage? Derudover arbejder de op til ti gange hurtigere end mennesker.

Blockchain vil disrupte legal

Blockchain – teknologien, som ifølge eksperter har størst poten­tiale for at ”disrupte” hverdagen siden internettet. Men hvad er blockchain egentlig? Der er ikke én fast definition! Men grundlæggende er blockchain et distribueret register, der kører simultant på mange enheder. Registret er ikke centraliseret på et eller få steder – eller underlagt én eller få ejeres kontrol. Populært sagt er det data­basernes pendant til Google­Docs. Da teknologien bliver håndteret af mange, er der en øget sikkerhed gennem massesamarbejde og intelligent kodning.

Blockchain er banebrydende, fordi du opnår:

  • Væsentlig reduktion af transaktionsomkostninger
  • Optimeret sikkerhed og verifikation
  • Forbedret automatisk dokumentation
  • Øget hastighed for processer, herunder automatisk verificering
  • Anvendelse af smart contracts.

Blockchain har et kæmpe potentiale i mange forskellige brancher:

  • De store banker bruger i øjeblikket mange ressourcer på at implementere blockchain ved aktie- og valutahandel til fx at dokumentere ejerskab, til priser og til at optimere og effektivisere udveksling af aktiver på tværs af lande osv.
  • I januar 2018 offentliggjorde Mærsk og IBM et storstilet blockchain joint venture. Formålet er at digitalisere den globale forsyningskæde fra start til slut; bl.a. ved hjælp af et system til shippinginformation og papirløs handel.
  • Blockchain vil formentlig også øge muligheden for at anvende sundhedsdata fra patienter i forskning på en mere intelligent og sikker måde.

Blockchain og transaktioner

Det særlige ved blockchain er, at hver transaktion bliver registreret i en blok. Den transaktion bliver efterfølgende linket til den foregående blok (deraf blockchain).

Da kæden bliver gemt på mange enheder samtidig og refererer til den foregående blok, skal man hele tiden ændre hele kæden på mange forskellige enheder samtidig (måske mange tusinder), før en transaktion kan ændres.

Det betyder, at dokumentations- og transaktionssikkerheden er højere end ved enkelte, separate transaktioner, der er gemt ét eller få centrale steder.

Smart contracts verificerer og effektuerer kontraktarbejdet

I forlængelse af – og i kombination med – blockchain vinder ”smart contracts” også indpas. Smart contracts er overordnet set computerprotokoller beregnet til at lette, verificere eller effektuere udførelsen af en egentlig kontrakt. De er selveksekverende og kan i modsætning til en traditionel papirkontrakt optage information, behandle disse oplysninger gennem reglerne i smart contract’ens kode og på den baggrund træffe de nødvendige handlinger.

Forestil dig sodavandsautomaten: Her indfører du et beløb og taster koden til den ønskede sodavand, hvorefter automaten spytter sodavanden ud. Processen er den samme med smart contracts:

Når protokollen verificerer handling A, foretager smart contract’en selv handling B.

Lad os eksempelvis antage, at valuta i stigende grad bliver virtuel. Så kan beløb X overføres, så snart handling Y er verificeret. Behovet for mellemmænd, der verificerer transaktioner, er altså ikke længere nødvendigt.

Mulighederne for effektiviseringer og lavere transaktionsomkostninger er derfor enorme. Derudover vil det også løse udfordringen med samtidighed ved udveksling af ydelser.

Kunstig intelligens: Toppen af det digitale isbjerg

På toppen af den digitale udvikling finder vi kunstig intelligens (AI). Når først AI for alvor slår igennem og kan blive integreret med ovenstående teknologier, er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der er muligt.

For tiden sker der store spring inden for AI. Men AI er endnu ikke tilstrækkeligt operationelt til, at det uden større omkostninger kan skabe værdi i danske virksomheder.

Legal som værdifuld trusted advisor til forretningen

Ovenstående er tydelige eksempler på, at der i de kommende år vil ske en markant udvikling i de teknologier, som i fremtiden vil påvirke din virksomhed.

Mens de digitale løsninger medfører et mindre behov for menneskelige ressourcer, vil der tilsvarende opstå et større behov for, at legal involverer sig i udviklingen af de digitale muligheder og indgår i tværfaglige teams med fx udviklere og dermed varetager en mere værdiskabende rolle for forretningen. Derfor er det et must, at legal forstår opbygningen af fremtidens teknologier – og aktivt involverer sig.

Legal skal ikke selv udvikle de digitale løsninger, men være i stand til at uddybe de handlinger, teknologien skal foretage, og identificere de risici, der kan være forbundet med en given handling. I relation til smart contracts er det eksempelvis ikke nok, at legal forstår, hvordan de grundlæggende virker. Legal skal være i stand til at identificere indholdet af en specifik smart contract og derved hjælpe kodningen af smart contracts i forretningen.

Derfor medfører de nye teknologier en unik mulighed for legal til at positionere sig som en værdifuld trusted advisor til forretningen; en trusted advisor, som hjælper med at navigere i de juridiske, regulatoriske og logistiske forhold, der omgiver teknologien og dens applikationer.

Michael Ro Mejer
Michael Ro Mejer
Senior Manager
Vi sikrer, at du er på forkant med udviklingen.
Vi sikrer, at du er på forkant med den teknologiske udvikling, og understøtter dig med solid erfaring i forhold til at implementere og udvikle kontraktstyringssystemer, GRC-værktøjer og robotter.
Kontakt os og hør mere.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.