insights article

Finance IT Roadmap – ’The missing link’ mellem virksomhedens tre store strategier

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Thomas Malmros
Director

Forretningsstrategien, finansstrategien og IT-strategien er alle centrale for din virksomheds evne til at skabe værdi. Men mange virksomheder oplever udfordringer med at få skabt sammenhæng mellem de tre strategier, og det er en skam. Det giver nemlig en række uhensigtsmæssige konsekvenser – og der er stort potentiale i at få de tre strategier til at spille sammen. Basicos Finance IT Roadmap sætter fokus på netop denne problematik.

Del artikel

Fundamentet for alle virksomheders langsigtede succes er en gennemtænkt forretningsstrategi.

 

Forretningsstrategien

Forretningsstrategien sætter din virksomhed i stand til at reagere på en lang række faktorer. Den skal kunne reagere hurtigt efter markedet, udbud og efterspørgsel, høj- og lavkonjunktur, politiske påvirkninger og andre eksterne faktorer.

Forretningsstrategien er fundamentet, som din virksomhed er bygget på. Ud fra forretningsstrategien skabes der resultater, som i større eller mindre grad driver behovet for en finansstrategi og en IT-strategi.


Finansstrategien

Finansstrategien sætter kursen for de næste mange års vækst og driver og understøtter processen med at optimere ledelsesrapporteringen. Målet for CFO’en bør være at opnå den rette balance mellem rettidig, korrekt og indsigtsfuld ledelsesrapportering.

Rettidig rapportering er alfa og omega i et hurtigt skiftende marked – og jo hurtigere du kan lave din rapportering, jo hurtigere kan du skabe værdi for forretningen.

Korrekt rapportering er et klassisk resultat af ’Garbage in = Garbage out ’-problematikken. Hvis de underliggende data ikke er korrekte, er al overliggende rapportering heller ikke korrekt. Dermed stiger risikoen for at tage forkerte forretningsbeslutninger.

Indsigtsfuld rapportering handler om at have den rigtige rapportering, som skaber værdi for modtageren og driver den rigtige adfærd; i modsætning til tunge rapporter, uendelige PowerPoint-præsentationer og mangelfulde beslutningsgrundlag.


IT-strategien

IT-strategien identificerer behovet nu og i fremtiden for infrastruktur, hardwarekomponenter, kompetencer og agilitet m.v. Samtidig hjælper IT-strategien dig med at prioritere i forhold til forretningens behov og de økonomiske rammer.

IT-strategien definerer desuden ejerskabet af applikationer og services, licensstyring, hardware og software samt virksomhedens holdning til ny teknologi og udviklingspipeline.

Hermed er opgaven klar for de fleste. Det handler om at lave den bedst mulige forretningsstrategi, finansstrategi og IT-strategi – og så komme ud over stepperne.

Den store udfordring er bare, at det ikke er lige så klart, hvordan du sikrer, at de tre strategier understøtter hinanden, når de skal implementeres i praksis.


Hvad er konsekvensen?

Mange CFO’er ender med en lang liste af systemer, applikationer og underliggende finansprocesser, som ikke virker efter hensigten.

Medarbejderne kan ikke bruge teknologien eller forstår ikke, hvad der sker, når rapporterne fejler, data ikke er korrekte, timingen er forkert, eller tilliden til konklusionerne er væk.

Dette er naturligvis yderst kritisk for de vigtige beslutninger, som skal tages på baggrund af rapporteringen – og for den kritiske feedback til forretningen, der er nødvendig for at kunne nå at ændre kurs i tide.


Men hvorfor ender vi så der?

Et klassisk eksempel, som de fleste CFO’er har stået med, er et finansielt udviklingsprojekt, der går over budget, ikke overholder tidsplanen, øger kompleksiteten m.v. Slutproduktets oprindelige formål var forenkling, standardisering, besparelser og brugervenlighed, men det ender med at blive et tungt mastodontisk redskab, der er så avanceret, at ”det kan svejse under vand”.

Den primære årsag til, at divergensen kommer, er, at kravstillerne på projektet får frie tøjler uden en stærk koordineret indsats fra projektlederen på tværs af Finans, IT og forretningen.

Dette er typisk et udtryk for manglende koordinering mellem slutbrugerens behov, hvad Finans vil betale, og hvad IT er i stand til at bygge samt de underliggende projektkompetencer.

Et andet velkendt eksempel er den dyrt indkøbte BI-platform, som ikke indfrier forventningerne. Rapporterne er for tunge, dataload-tiderne er for lange, og ingen forstår den tekniske opsætning, så når noget går galt, kræver det eksperter udefra til at afhjælpe problemet.

Uanset årsagen til ’the missing link’ mellem de tre strategier så er resultatet det samme. Når dagligdagen truer, er der ikke tid til at fikse de underliggende problemer – og du ender med at bygge workarounds og andre manuelle processer frem for at fikse den mangelfulde integration, dubletterne i produkthierarkiet, de mangelfulde data i konsolideringsmatrixen eller lignende.


Hvordan kommer du videre?

Det er Basicos erfaring, at manglende fokus på samspillet mellem de tre strategier driver en uhensigtsmæssig adfærd – og dermed i værste fald kan være begrænsende for din virksomheds potentiale.

Ved at sætte fokus på CFO’ens ansvarsområde og de systemer, der understøtter ham/hende, kan vi hjælpe med at identificere de mest sårbare områder, hvor CFO’en ikke får det fulde udbytte af den underliggende IT-platform og dermed går glip af muligheden for at tilføre forretningen værdi.

Finance IT skal være den løftestang, som CFO’en bruger til at eksekvere sin finansstrategi. Hvis ikke CFO’en har styr på sin IT-understøttelse, bliver det, om ikke umuligt, så sværere at understøtte forretningsstrategien.

Basicos Finance IT Roadmap er et framework til gennemgang af de underliggende applikationer, som understøtter CFO’ens ansvarsområde. Frameworket tager udgangspunkt i en analyse af IT-platformen og den effekt, applikationer som fx ERP, CRM, BI, workflow m.v. har på de aktiviteter og leverancer, der udføres af finansorganisationen. Ud over applikationer analyseres det generelle fundament, som understøtter finans, fx masterdata, systemintegration, governance og IT-brugerfærdigheder i organisationen.

Roadmappet kommer med en anbefaling til virksomhedens vitale finansapplikationer samt understøttende fundament med henblik på at opgradere, udskifte, beholde eller stoppe brugen.

Thomas Malmros
Thomas Malmros
Director
Har du brug for sparring?
Vil du vide mere om Basicos Finance IT Roadmap? Eller har du brug for sparring eller inspiration til at sætte fokus på det store potentiale, der ligger i at optimere IT-understøttelsen af Finans, så kan Basico hjælpe dig.
Kontakt os for at høre mere.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.