insights article

Finance business partner: Sådan frigiver du dit potentiale.

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Henrik Dahlgaard
Senior Partner

Vi har tidligere i Content skrevet om finance business partner-rollen og finansorganisationens unikke ståsted for at skabe merværdi for forretningen. I denne artikel sætter vi fokus på vejen til rollen som finance business partner og –
i mindre grad – på indholdet i rollen. Derfor bliver det vores ønske at besvare det centrale spørgsmål: Hvordan kommer jeg videre med at realisere det potentiale, rollen som finance business partner indeholder?

Del artikel

En individuel plan gør forskellen. Det hele begynder og slutter med at få sat din ledestjerne på himlen. Det vil sige at få defineret visionen for, hvad det er, du gerne vil være kendt for. Herefter består processen i at få konkretiseret dit nuværende udgangspunkt og de muligheder, du skal arbejde med, da det er en målrettet og vedholdende indsats, der gør forskellen. 

En plan er dermed forudsætningen for succes. Nedenfor er der fem eksempler på nogle centrale områder, der skal konkretiseres i dit udgangspunkt i rollen som finance business partner: 

1: Kultur og ‘value proposition’

Virksomhedens kultur og den 'value proposition', Finance har, og den, du er som person ift. dine stakeholders. Vær opmærksom på, at det drejer sig om en evaluation og dermed en transformation, når dine kollegaer skal lære dig og Finance at kende for noget nyt og mere.

2: Forretningsmæssige behov

Virksomhedens strategi, planer samt forretningsmodel og dermed de forretningsmæssige behov, da det er bestemmende for, hvordan du kan understøtte de beslutninger og overvejelser, der er i forretningen. Derfor handler det om at være bevidst om disse og kende dem grundigt.

3: Processerne

Processerne og de opgaver, du har, da du skal frigive tid til at kunne levere noget nyt. Derfor er du ofte afhængig af, at opgaver flyttes, nytænkes eller bliver effektiviseret. Vær derfor opmærksom på, at opgaverne ikke bliver et historisk spejl, men udgør en naturlig organisering af processerne i Finance.

4: Personlige kompetencer

Dine egne personlige kompetencer og præferencer, erfaring og snitflader med dine kollegaer. Vær derfor opmærksom på, hvor du har dine snitflader, og hvordan de hænger sammen med dit teams planer. De stærkeste planer har afstemte snitflader.

5: Systemerne

Systemerne og de applikationer, som understøtter Finance, er ofte afgørende for at lykkes med det fulde business finance-potentiale ift. at frigive tid. Det er samtidig her, de største udfordringer kan opstå i form af mangelfuldt implementerede løsninger, mangelfulde data, manglende datakvalitet og ikke mindst udfordringerne med at kombinere de finansielle og ikke-finansielle data, så der kan leveres en god performance.

Figur: Finance Value Chain – klare roller og god performance i hele værdikæden er en forudsætning for at kunne levere på business finance.

Forhold dig til dit udgangspunkt

Der er også andre forhold, som du med fordel kan medtænke. Hovedbudskabet her er dog vigtigheden af, at du forholder dig til, hvor du er i dag, og dermed udgangspunktet for den rejse, du skal på.

For ser vi på værdikæden i ovenstående figur, er klare roller en forudsætning for at kunne levere på business finance og skabe en god performance.

Derfor er bevidstheden om snitfladerne og forskellene mellem de forskellige roller afgørende. Alt for ofte er rollerne mudret sammen i et 'historisk spejl', som stiller krav om forskellige kompetencer, og som ofte ikke matcher jobpræferencerne som finance business partner.

Konsekvensen af det bliver, at muligheden for succes som finance business partner bliver udfordret. Har du således en business partner-rolle, er det dit ansvar at være en del af forretningen med dialog og tilstedeværelse.

Så nytter det ikke, at der også er en forventning om, at andre opgaver i processen kommer til at skygge for den egentlige rolle. 

Fra intentioner til en konkret plan

Ofte bliver en finance business partner-rolle indirekte lanceret efter devisen at 'sælge skindet, før bjørnen er skudt'. Med andre ord bliver noget nyt lanceret, uden at forretningen og stakeholderne oplever en reel forandring. Du er måske business controller og får et nyt visitkort som finance business partner, hvilket efterfølges af en frustration over, at tiden ikke er til at levere noget nyt.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan og hvornår der kommunikeres hvad, ligesom der skal sikres en sammenhæng med planen, så der skabes det rigtige 'frirum' til at levere noget nyt, samtidig med at du arbejder målrettet videre med din plan.

Tænk ikke i en stor kompleks plan – men sæt fokus på de konkrete tiltag og en tidsplan, som er tilstrækkeligt fleksibel til at kunne tilpasses løbende.

Vejen til succes som finance business partner er således et individuelt planlagt fokus, hvor du konkret får optegnet dit individuelle roadmap, som har en sammenhængskraft til dine kollegaer, teamet og dine stakeholders.

Herefter skal der måles på aktiviteterne for løbende at sikre den rigtige fremdrift.

Nedenfor kan du læse syv eksempler på business finance, der hjælper dig i finance business partner-rollen.

 

Syv eksempler på business finance, der hjælper dig i finance business partner-rollen:

 

1 Kend dine stakeholders – det er et samarbejde

Det er afgørende, at du er bekendt med, hvad dine stakeholders har på agendaen, og forstår, hvordan der træffes beslutninger. Det er grobunden for at få skabt et ligeværdigt samarbejde om behovene. Derfor er det væsentligt, at du ikke indtager rollen som fagnørden, der skal hjælpe forretningen med at forstå Finance fagligt, eller ukritisk underkaster dig forretningen for at bære dem på hænder og fødder – men snarere fremstår som en ligeværdig samarbejdspartner.  Lad være med at lave en log over forslag til forretningen for at fremhæve værdien af finance business partnering – det er ikke ligeværdigt eller fremmende for et samarbejde.

 

2 Forstå, hvad der driver indtjeningen

Forstå de ikke-finansielle drivers for god og dårlig performance. Ofte er fokus på at levere tal, som ikke har en reel værdi for forretningen, fx at forklare en positiv 'standard cost'-afvigelse som forårsaget af forretningsmæssigt uinteressante årsager såsom lager- eller valutakursreguleringer. Få i stedet styr på de reelle årsager såsom en optimal produktions- og arbejdstidsplanlægning m.v.

 

3 Vær proaktiv, proaktiv og atter proaktiv

Vær en del af forretningen, så du ved, hvad der sker. Opbyg paratviden om den forretningsmæssige udvikling, så du kan håndtere tallene med baggrund i kendte årsagssammenhænge. En god ting at have in mente er, at proaktivitet i den finansielle planlægning med forecast, budget osv. ikke består i at sende skemaer ud til stakeholderne for at få deres input – men derimod i at sikre, at du med din paratviden og løbende dialog er i stand til at levere finansielle tal og analyser, der bekræfter de forretningsmæssige planer, som du er en del af. På den måde sikrer du inspirerende dialoger i forbindelse med scenarieplaner og forretningsmæssige overvejelser.

 

4 Bring din holdning til bordet

Din forretningsmæssige holdning er med til at sætte retningen for dine prioriteringer, input og sparring med forretningen. Har du fx den forretningsmæssige holdning, at virksomheden har for mange produkter, er en dialog om produkternes potentiale vigtigere end flere analyser af andre ting.

 

5 Lad månedsrapporteringen være sekundær

Tillad dig selv at give månedsrapporteringen mindre fokus, da den gerne skal være understøttet og bekræftet af andre 'early indicators' i forretningen. Det er formentlig ikke ukendt, at tallenes rigtighed er i fokus i forbindelse med månedsluk, og at behovet for meranalyse let kan over­skygge dialogen om den gode forretning og beslutningsprocesserne.

Det er den dynamik og dialog, der foregår mellem måneds­rapporteringerne, som gør forskellen, og som kan skabe grundlaget for en bedre performance. Dyrk derfor den enkle og dynamiske rapportering, og brug energi på ad hoc- og inspirationsanalyser som grundlag for forretningsbeslutninger.

 

6 Kend KPI’erne, og begræns dem

Der er desværre mange politiske agendaer i spil, når performance skal danne grundlag for fx bonusmål. Det er derfor vigtigt, at Finance ikke bliver en del af det 'game', men derimod agerer med et professionelt værdigrundlag ved at levere fuld transparens. Tingene bliver dynamiske, når der bliver sat fokus på nye succeskriterier i forretningen, hvilket ikke er ensbetydende med, at en relevant ny KPI skal 'leve for evigt'. Husk, at det er begrænset, hvor mange KPI'er en organisation kan fokusere på, og at det skal være ikke-finansielle KPI’er, da en finansiel KPI dækker over en sum af andre ikke-finansielle KPI'er, som er nærværende i forretningen.

 

7 Lad aldrig teknologien udgøre begrænsningen

Teknologien opleves ofte som en begrænsning og stjæler dermed fokus fra forretningens behov og mulighederne for at udøve business finance. Systemer er ubetinget en forudsætning for at sikre en effektiv virksomhed og finansorganisation. Desværre bliver det dog hurtigt et spørgsmål om systemets begrænsninger og muligheder, hvilket fjerner fokus fra det, som reelt skaber værdi. Tænk derfor altid i forenkling fremfor at dyrke den kompleksitet, som er med til at fjerne fokus. 

 

Det begynder med en vision og en individuel plan

Hos Basico arbejder vi med at udvikle og styrke kundernes business finance gennem vores femtrins tilgang. En tilgang, der præsenteres for det relevante team – efterfulgt af individuelle roadmaps, som hjælper med at omsætte visionen og intentionerne til konkrete planer.


Vi kender de mange inspirationsmodeller, men sætter dem ikke i fokus. I stedet bringer vi vores erfaring i spil gennem sparring og hjælper med at sikre konkret fremdrift – så planen bliver et spejl af din hverdag. Ud over at give dig den fornødne inspiration og hjælp til en konkret plan kan vi også afhjælpe de snubletråde, der forhindrer dig i at føre planen ud i livet. For vi ved, at tid og kompetencer kan bruges som en genvej til eksekvering.


Hvad end de nødvendige system- og proceseffektiviseringer stjæler din tid, eller du har behov for en erfaren business partner til at udvikle rollen ud mod forretningen, så har vi mange års erfaring med at levere interimskonsulenter, der leverer i kundernes kontekst sammen med kunderne med henblik på at skabe fremdrift.

Henrik Dahlgaard
Henrik Dahlgaard
Senior Partner
Skal vi fortsætte dialogen?
Så er du er velkommen til at kontakte Senior Partner Henrik Dahlgaard for en uforpligtende snak om erfaringer og input til rejsen som finance business partner.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.