insights article

En god plan er det halve arbejde

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Henrik Dahlgaard
Senior Partner

Har du en gennemarbejdet plan? Som CFO? Som afdeling? Eller som individ? I så fald har du et godt udgangspunkt for succes. Det giver dig nemlig de bedste forudsætninger for at kunne håndtere forandringer, udvikle virksomhedens potentiale og imødekomme de krav, du står over for – og samtidig sikrer en gennemarbejdet plan, at du har en langt mere tydelig og sikker vej til succes.

Del artikel

Mange virksomheder oplever et øget behov for agilitet. Vi ved, at planer og agilitet kan lyde som modsætninger, men intet kunne være længere fra sandheden – faktisk vil vi vove at påstå, at en plan netop er forudsætningen og rygraden for agilitet, når nye opgaver kommer til uforudset, som vi netop har oplevet det i 2020 i forbindelse med covid-19.

En plan er nemlig den ’baseline’, der giver dig større bevidsthed om konse-kvenserne, når du er nødt til at omprioritere og omlægge planlægningen.

En plan er samtidig med til at sikre et nødven­digt grundlag for forventnings-afstemning med dine medarbejdere og andre stakeholders, og samtidig giver en plan dig et udgangspunkt for at kommunikere retning og fremdrift.

Muligheder fremfor problemer

Finans er under hastig forandring, og aktivitetsniveauet er højt. Der kommer flere opgaver, større ansvar, ændringer, nye krav m.v. – og efterslæb og uløste problemer kan gøre opgaverne eksponentielt større. Derfor er det ekstra vigtigt at komme i mål med tingene, så du og dit team er parate til at tackle de nye opgaver, der uvægerligt kommer til. Det betyder, at der er behov for at have styr på basis som aldrig før – et godt fundament er nemlig forudsætningen for fremdrift.

Samtidig er kompleksiteten stigende. Vi er i højere grad afhængige af IT, og det stiller krav om nye tekniske kompetencer. Der er opstået nye afhængigheder på tværs af virksomheden, og det er ofte nødvendigt at planlægge for at frigøre tid i den daglige drift. Disse faktorer øger behovet for en plan for at lykkes med forandringerne – og gerne en plan med en projektorienteret tilgang.

Finans har en unik position og en vigtig rolle ift. at udvikle virksomheden, fordi vi har adgang til samtlige niveauer i organisationen og et holistisk syn på tværs af forretningsenhederne. Og vi kan vælge at se behovene for forandringer som en velkommen mulighed for udvikling, og ikke et problem.

Bestiger du det rigtige bjerg?

Et vigtigt led i din planlægning er det analysearbejde, der ligger i at forstå, hvilke opgaver du står over for – og det gælder ikke kun de opgaver, du selv kan se ligger på dit bord, men i lige så høj grad de opgaver, du bliver opmærksom på ved at lytte til dine stakeholders og deres behov. Du har en vigtig rolle i at supportere løsningerne og sikre forventningsafstemningen her.

Noget af det mest frustrerende er jo at slide og slæbe for at komme op ad et bjerg – for så at opdage, at du står på den forkerte bjergtop, når du står og skal til at nyde udsigten. En plan er et vigtigt værktøj, når det kommer til at sikre opbakning i organisationen, da den giver dig en platform til at sikre forventningsafstemning, kommunikere fremdrift, skabe enighed om mål, allokere midler m.v.

“To begin with the end in mind means to start with a clear understanding of your destination. It means to know where you're going so that you better understand where you are now and so that the steps you take are always in the right direction”

- Stephen Covey, forfatter til bestselleren 7 Gode Vaner

Det begynder med en vision

Enhver begyndelse bør tage udgangspunkt i en klar forståelse af, hvad du skal lykkes med – eller med andre ord: med at finde ud af, hvad din vision er. Det gælder ikke mindst for din plan, hvor du må gøre dig klart, hvad du vil være kendt for.

Når du har din vision, har du nemlig grundlaget for den strategiske retning for dine planer, og det bliver langt nemmere for dig at foretage til- og fravalg på den baggrund. Og kombinerer du visionen med en klar forståelse af, hvor du er i dag, får du et klart billede af, hvad det er, du skal lykkes med.

Proaktivitet og det konkrete gør forskellen

Uanset hvor du befinder dig i organisationen, er proaktiv planlægning et af de vigtigste redskaber til at sikre succes. Du skal ikke vente på, at andre kommer og beder dig om at lave en plan. Uafhængigt af om du er CFO med et bredt ansvar eller sidder med dit eget specifikke område, vil en proaktiv planlægning altid gøre dig klar til at håndtere forandringer.

Når du arbejder med din planlægning, er det konkrete og operationelle tiltag, der gør forskellen. Det er naturligvis vigtigt at kunne sætte de taktiske tiltag ind i en strategisk kontekst, så de indgår i en større sammenhæng, men generelle planer, der er fyldt med buzzwords og sat ind i et standard-framework, har ikke den store effekt. Hvis du vil se forandringer, skal der operationelle tiltag til.

Når der er travlt, er det en menneskelig reaktion at droppe planlægningen – intet er dog mere forkert. Uden planlægningen mister du overblikket, og succes begynder med at have styr på basis og derefter at få skabt en plan, så du får overblik og overskud til at håndtere og inkorporere de forandringer, der løbende kommer til.

Det er dog vigtigt at huske, at planlægning tager tid og kræver ressourcer. Derfor er det afgørende at prioritere planlægningen og allokere ressourcer til det. En god plan er nemlig udslagsgivende for din succes, da den sparer dig for tid og penge i sidste ende.

Basico Roadmap

Basico Roadmap er et fleksibelt og gennemprøvet koncept, der hjælper CFO’en og finansfunktionen med planlægning – fx hvis du som ny CFO eller ny medarbejder skal lægge en plan for din indsats i virksomheden. Formålet med konceptet er at få klarlagt visionen og at få den omsat til operationel eksekvering.

Et roadmap sikrer specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske og tidsplanlagte aktiviteter. Vi lægger vægt på at levere i et dynamisk og fleksibelt setup, hvor du kan til- og fravælge moduler efter dit behov – ligesom vi tilbyder roadmaps i forskellige versioner fra et ’light setup’ som en 1:1-dialog til et ’medium setup’ med workshops og et ’full setup’ med deep dive, interviews m.v.

Vi har fokus på at sikre en balance mellem ambitionerne og planerne, så der er ressourcer til og muligheder for at eksekvere som planlagt. Vi samarbejder med dig og dit team i processen, så I får ejerskab over planerne, og vi tilpasser processen og løsningen, så den passer til dig og din virksomhed.

Vi bidrager med erfaring ved at facilitere en struktureret proces. Vi udfordrer dig, sikrer, at du bliver inspireret, og dokumenterer processen. På den måde sikrer vi momentum til, at du kommer i mål med forandringerne.

 

Henrik Dahlgaard
Henrik Dahlgaard
Senior Partner
Vil du vide mere om Basico Roadmap?
Hvis du er interesseret i at høre mere om Basico Roadmap og om, hvordan vi kan hjælpe dig med planlægningen, er du meget velkommen til at kontakte Senior Partner Henrik Dahlgaard.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.