insights article

En aftale er en aftale – også i en krisetid?

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Trine Damsgaard Vissing
Partner

I disse dage skal der træffes forretningskritiske beslutninger på rekordtid i en helt usædvanlig situation, der ændrer sig dag for dag. Legal er rykket frem i frontlinjen og skal navigere i ukendt farvand og kunne anvise løsninger, der både sikrer virksomheden manøvrerum på helt kort sigt og kan understøtte, at virksomheden ikke bliver ramt af voldsomme krav på længere sigt. For at sige det mildt er det en vanskelig balancegang at skulle træffe hurtige forretningskritiske beslutninger i et landskab uden visibilitet blot nogle få uger frem – og hvor der løbende er behov for at tage stilling til forpligtelser og rettigheder på ny.

Del artikel

Aldrig har så mange aftaler været hevet frem af skufferne for at skabe et overblik over virksomhedens forpligtelser og rettigheder, når den rammes af leverandørsvigt, ikke selv har mulighed for at aftage aftalte leverancer, må lukke butikker rundt omkring i verden og oplever, at kunderne udebliver og suspenderer betalinger med henvisning til corona-situationen.

Det har været nogle hektiske uger, hvor der næsten har hersket choktilstand og en vis grad af lovløshed, og almindelige principper – såsom at man overholder sine aftaler – er blevet sat på prøve. Der skal findes løsninger i situationer, hvor der bliver sat hårdt mod hårdt, for at sikre sin virksomheds egen overlevelse og styrke.

Intet varer evigt – heller ikke ’undtagelsestilstanden’

COVID-19 har ændret vores hverdag og kastet os ud i en global økonomisk krise, som ingen kender varigheden eller dybden af endnu. Intet er statisk, og de juridiske konsekvenser af manglende overholdelse af aftaler udebliver ikke, når situationen stabiliserer sig i den kommende tid – og det vil den uvægerligt gøre.

”Legal har en vigtig rolle i at sikre, at ledelsen er klædt på til at kunne navigere i forpligtelser, handlemuligheder og konsekvenser.”

For at sikre virksomheden mest muligt – ikke blot en måned frem, men også i forhold til de næste faser – er det væsentligt at få skabt så godt et overblik som muligt over de kontraktuelle rettigheder og forpligtelser. Legal har en vigtig rolle i at sikre, at ledelsen er klædt på til at kunne navigere i forpligtelser, handlemuligheder og konsekvenser.

Ni ting, Legal skal have overblik over for at navigere sikkert gennem coronakrisen

Legals fokus er at sikre, at forretningen kan navigere og styre effektivt gennem kontraktlandskabet i en uforudsigelig tid, hvor handlekraft og optimering af mulighederne er vigtigere end nogensinde. Det kræver bl.a., at Legal har overblik over og proaktivt kan rådgive forretningen vedr. bl.a. følgende spørgsmål:

  1. Hvilke forpligtelser har din virksomhed i forhold til kunder og leverandører?
  2. Hvilke forpligtelser har din virksomhed behov for at komme ud af eller for at få suspenderet i forskellige scenarier?
  3. Hvad er konsekvenserne og handlemulighederne i forhold til at kunne suspendere pga. force majeure, opsigelsesvarsel, betalinger?
  4. Er der bankgarantier eller kautioner, der kan udløses af eller mod din virksomhed?
  5. Er der behov for notifikationer og/eller genforhandlinger, for at din virksomhed kan påberåbe sig sine rettigheder eller undgå krav?
  6. Har du udarbejdet beredskabs- og projektplaner for opsigelser, forhandlinger eller andre måder at håndtere kritiske kontrakter, så Legal er på forkant med de beredskabsplaner, din virksomheds ledelse lægger for de kommende faser af krisen?
  7. Har du behov for at involvere lokale advokater til håndtering af krav, herunder truende retssager?
  8. Har du styr på kommunikationen til relevante forretningsenheder ift., hvordan de skal håndtere henvendelser og krav fra kunder, leverandører og samarbejdspartnere?
  9. Er der brug for at justere din virksomheds standardkontrakter, så de er tilpasset din virksomheds ændrede behov ift. bl.a. betalingsvilkår, ansvarsbegrænsninger, opsigelsesmuligheder, forsyningssikkerhed og fleksibilitet til op- og nedskalering?

Listen foroven er langt fra udtømmende, og du kan utvivlsomt tilføje nogle punkter, der pt. fylder i din virksomheds legalfunktion.

Vi skal kunne se hinanden i øjnene på den anden side af krisen

Uanset hvordan arbejdet i din legalfunktion er fokuseret, hvor presset forretningen er, og hvor hektiske og usædvanlige disse dage er, så er det vigtigt at huske på én ting: Det bliver hverdag igen.

Og når vi vender tilbage til ’normalen’, er det afgørende, at du fortsat kan se dine leverandører, kunder og andre stakeholdere i øjnene og har sikret din virksomhed så godt som muligt ved at have truffet kommercielt og juridisk holdbare beslutninger, der også holder vand på den anden side af den akutte krise, så din virksomhed får det bedst mulige afsæt for at komme tilbage i normalt gear igen.

Ligesom i Finance og de andre supportfunktioner er det også vigtigt at holde hovedet koldt i Legal for at kunne træffe de rigtige beslutninger i disse dage. Derfor skal vi også huske at være bevidste om, hvilken rolle vi træder ind i, og hvilke signaler vi sender til resten af forretningen og til vores samarbejdspartnere.

Hvad vil vi gerne huskes for, når vi kommer på den anden side af krisen?

Trine Damsgaard Vissing
Trine Damsgaard Vissing
Partner
Basico er klar til at hjælpe.
Du er meget velkommen til at række ud til Partner Trine Vissing for en uforpligtende snak, hvis du har nogen spørgsmål, eller der er noget, du gerne vil vide mere om.
Vi sidder klar til at hjælpe, hvis du mangler sparring eller eksekveringskraft til at levere på de mange nye opgaver.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.