insights article

Djævlen er i detaljen. Og værdien er i det problemløsende.

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel

I denne artikel udfolder vi nogle tanker om, hvilken rolle en virksomheds juridiske afdeling kan og bør spille i forhold til den samlede værdiskabelse i virksomheden. For en legal-afdeling kan nemlig være meget mere end ren support og har i vores optik en vigtig rolle at spille som kommerciel medspiller.

Del artikel

Den bedste lærdom, jurister tager med sig fra universitetet og fra arbejdet med dokumenter og processer, er en kvalificeret tilgang til at finde hindringer på vejen mod at opnå resultater, reducere antallet af hindringer og finde måder at miti­gere den negative effekt fra de hindringer, som ikke helt kan fjernes. 

Og hertil kommer den positive tilgang, der ligger i at se muligheder, hvor andre ikke ser dem. For tit og ofte er den bedste tilgang til at fjerne eller mitigere en hindring at se hindringen som en mulighed for at finde løsninger.

Og netop dér – i brydningen mellem en passiv accept af tingenes tilstand og en konstruktiv optimisme i forhold til at finde en vej til målet – bliver det juridiske team ­andet og mere end en supportfunktion, som tilfører en større grad af kommerciel værdi til forretningen.

Juristens dobbelte mindset

Juristerne i Legal er naturligvis ikke klædt på gennem den juridiske uddannelse til at varetage en funktion i et andet, specifikt forretningsteam. Men netop på grund af juristens tosidede tilgang til arbejdet – både den detaljerede, juridiske gennemgang af kontraktbestemmelser og den skabende og problemløsende tilgang – vil Legal kunne tilføje en værdi, som ligger ud over de rent juridiske forhold. 

For den tosidede jurist betragter de relevante kommercielle forhold ud fra en anden vinkel end den øvrige del af forretningen. Og på trods af, at synsfeltet for de juridiske briller ikke er bredere, end de konkrete juridiske forhold tillader (de kommercielle implikationer vurderes ud fra det givne juridiske forhold), vil et juridisk-kommercielt ‘forstørrelsesglas’ tilføje forretningen en vinkel og nogle input, som den ellers ikke ville have. 

Hvordan måles værdien af Legals bidrag til forretningen? 

En medarbejder hos en af vores kunder sagde fornylig, at når virksomhedens overordnede mål var at levere ydelser af høj kvalitet, var det kun passende, at Legals ydelser til resten af forretningen også var af tilsvarende høj kvalitet.

Men hvordan måles værdien af Legals service til resten af forretningen?

Et væsentligt spørgsmål, hvis man vil forstå, både hvorfor og på hvilken måde det kan være vanskeligt for en juridisk afdeling af løfte blikket fra kontraktnusseriet for at taget skridtet mod kommerciel medspiller. 

Hvis man selv har et mål for egen produktivitet, synes det forholdsvis let at opstille mål for værdien af ens output.

Så hvis Legals mål fx er at gennemgå X antal kontrakter om året (fordelt på X antal NDA'er, X antal samarbejdsaftaler og X antal øvrige typer aftaler), er det nemt for Legal at se, når året er omme, om de har nået målet. Det kræver blot, at de konsekvent sætter hak ved den type aftale, de har set på, når de er færdige med den.

Men selvom dette giver et retvisende billede af, hvor mange aftaler Legal går igennem inden for en given periode, fortæller dette ikke noget om kvaliteten af arbejdet eller om arbejdets reelle værdi for virksomheden. Det fortæller noget om produktivitet, men ikke nødvendigvis om effektivitet eller værdiskabelse. 

Og dermed fortæller det ikke en god historie om Legals eksistensberettigelse. For hvis Legal alene eksisterer som enhed for at kunne lave markups af kontraktudkast og få kontrakterne underskrevet, begrænser man den værdi, som Legal kunne være med til at skabe.

Men indgår Legal og forretningen i øvrigt i et reelt samarbejde, hvor juristen kan stille en masse hv-spørgsmål for at forstå sammenhængen ordentligt, så kan juristen tage afsæt i en bredere forståelse af situationen. På den måde bliver den service, som forretningen modtager, bredere funderet og en reel værdi­skabende ydelse, også kommercielt.

Værdien for virksomheden skabes der, hvor forretningen anvender Legals service i den konkrete sammenhæng. Og værdien måles ikke i antallet af kontrakter eller antallet af møder. Parametrene for målingen af værdien af Legals arbejde findes i helt andre aspekter. Nemlig i, om Legals arbejde har medført, at forretningen står stærkere rent kommer­cielt, og om virksomheden er behørigt garderet mod ukontrollerbare risici.

”Parametrene for målingen af værdien af Legals arbejde findes i, om Legals arbejde har medført, at forretningen står stærkere rent kommercielt, og om virksomheden er behørigt garderet mod ukontrollerbare risici.”

Legals interne positionering som værdiskabende enhed

En strategisk positionering af den interne juridiske afdeling starter med en forståelse af, hvad Legal er for en størrelse, eller hvad Legal kunne være. Og selvom det i en vis udstrækning afhænger af den enkelte virksomhed, er der alligevel visse fællestræk, som går igen fra den ene juridiske afdeling til den anden. 

Fælles for alle juridiske afdelinger er, at den rene juridiske ydelse ikke kan stå alene, men at den må forankres i en forståelse af de rele­vante, kommercielle forhold for at kunne have en reel værdiskabende effekt på forretningen. 

Derudover kan Legal desværre ofte blive kendt for at være dem, der siger nej til kommercielle muligheder uden at kunne angive en forståelig årsag til det. Andre steder har Legal måske endnu ikke haft forudsætningerne for at markere sig som den kommercielle bidragsyder, Legal kunne være.

Det vil i nogle virksomheder være en udfordring for Legal at omstille sig til en kommerciel værdiskabende funktion.

I andre virksomheder vil det kunne være en udfordring for Legal at hjælpe den øvrige ­del af forretningen til at omstille sig i forhold til forståelsen af, hvilken rolle Legal ville kunne spille. 

Men den reelle værdiskabende effekt, som den kommercielt funderede juridiske afdeling kan have på resten af virksomheden, vil være stor nok til, at processen skal i gang. Hellere før end senere. 

Artiklen her er udtryk for vores syn på en af Legals vigtigste roller i virksomheden. Nemlig at Legal ikke blot er en supportfunktion, men også er en selvstændigt kommercielt værdiskabende funktion.

Skal Legal gå fra kontraktnusser til business partner?
Men hvad kan Legal så gøre for at positionere sig internt i virksomheden som en kommerciel medspiller? Det er vi ved at skrive en artikelserie om, som udgives inden længe.
Men ønsker du at starte dialogen allerede i dag, så ræk endelig ud til Director Stephan Christophersen, der kan hjælpe dig med konkrete forslag til, hvordan din legalfunktion kan positionere sig som kommerciel medspiller.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.