insights article

CSR og bæredygtighed er mere end bløde værdier

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Lisbeth Bau-Madsen
Partner

Medarbejderne efterspørger bæredygtighed på arbejdspladsen. Og måske er jeres kunder også begyndt at efterspørge det. Men for mange virksomheder er det forholdsvist nyt at arbejde med CSR, og det kan være svært at finde ud af, hvor CSR-indsatsen skal forankres i organisationen.

Del artikel

Alle vil gerne arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling – men når kødet til frokosten er i fare, bliver tiltagene alligevel hurtigt upopulære. Samtidig er der mange af de hurtige bæredygtige tiltag, som kommer med en meromkostning – og spørgsmålet er, om din virksomhed er klar til at betale regningen?

Vi gætter på, at svaret i mange tilfælde er ’nej’. Men hvis I griber jeres bæredygtighedsindsatser an på den rigtige måde, behøver de ikke nødvendigvis at medføre meromkostninger – tværtimod.

For betragter du CSR-strategien som en langsigtet investering med en reel tilbagebetaling på lige fod med jeres øvrige investeringsområder, hvor opgaven består i at identificere de CSR-fokusområder, som skaber værdi for din forretning – så er du godt på vej.

Desuden er kravene til, at virksomheder sætter samfundsansvar på dagsordenen, blevet skærpet markant. En tendens, som er drevet af øget lovgivning samt en forventning fra dine medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere om, at du som aktør i erhvervslivet går forrest.

”Så ja, CSR er langt mere end bløde værdier. Faktisk snarere et konkurrenceparameter godt på vej mod at blive en hygiejnefaktor.”

Og når dét er sket, bliver det ikke lutter lagkage at stå som lastmover.

Det er in at ville redde verden – og der er penge i at kunne dokumentere det

Lovgivningsmæssigt stiller bl.a. årsregnskabsloven krav til, at de største danske virksomheder inkluderer CSR-rapportering i årsregnskabet. Det drejer sig om krav til rapportering af:

  • Sociale forhold
  • Korruption og bestikkelse
  • Klima og miljø
  • Menneskerettigheder
  • Medarbejderforhold.

Dine samarbejdspartnere og kunder stiller også større krav til dokumenteret samfundsansvar. Det er et konkurrenceparameter for dem, og det vil kunne skade deres værdi og omdømme, hvis din virksomhed ikke prioriterer ansvarlighed.

Du er med andre ord en bedre og mere attraktiv legekammerat, når de andre er sikre på, at du opfører dig ordentligt.

Ansvarlighed er desuden blevet en forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Medarbejderne identificerer sig med deres arbejdsplads, og de vil have en arbejdsplads, de kan være stolte af.

Lad din CSR-strategi skabe værdi for forretningen

Som nævnt tidligere skal arbejdet med CSR ses som en investering, der leverer konkrete og målbare resultater inden for din forretnings langsigtede strategiske målsætninger i forhold til udvikling af top- og bundlinje.
Derudover bør CSR-strategien indeholde en række initiativer i forhold til leverandørstyring. Dels for at sikre, kontrol med din forretnings leverandører og med deres compliance med din forretnings værdigrundlag, dels for at skabe ro i leverancekæden, hvilket skaber stabilitet i processerne i din virksomhed.

Her spiller FM- og indkøbsafdelingen en afgørende rolle. Det er nemlig deres fineste opgave at sikre, at din forretnings fysiske rammer og de understøttende services er i orden, så dine medarbejdere får de bedste arbejdsbetingelser i deres hverdag.

Og ved et strategisk fokus på CSR og bæredygtighed giver du både FM- og indkøbsafdelingen mandat til at skabe værdi for din forretning ved at realisere operationelle besparelser gennem bæredygtige tiltag og indkøb. Noget der ligeledes vækker engagement og øget medarbejdertilfreds – særligt, hvis du inkluderer medarbejderne i din forretnings CSR-rejse.

Find et fokus, og forpligt dig til det

Er du en smule forpustet nu, og kan det virke som en mundfuld at sætte fokus på CSR, så tag en dyb indånding. For det er en rejse, du skal på, og du bliver nødt til at starte et sted. Tager vi eksempelvis et kig på virksomheden Elis Danmark (tidligere Berendsen) arbejder de meget og målrettet med CSR.

Som led i deres CSR-rejse har Basico hjulpet Elis Danmark med et indkøbsprojekt. Resultatet blev store økonomiske besparelser på en række FM-områder, samtidig med at Elis Danmarks leverandøraftaler blev kigget efter i sømmene med CSR-brillerne på. Elis Danmark har sikret, at deres leverandøraftaler nu indeholder mere compliance i forhold til samfunds- og medarbejderforhold.

Helt konkret blev der indført et krav om, at Elis Danmarks leverandører underskriver Elis’ Code of Conduct, der sikrer, at leverandørerne forpligter sig til at leve op til Elis’ standarder for menneskerettigheder, miljø og klima samt økonomisk ansvarlighed. Elis Danmark kan kræve, at der bliver foretaget en audit, hvis de er i tvivl om, hvorvidt leverandørerne overholder sine forpligtigelser.

Vil du blive endnu klogere på, hvordan vi hjalp Elis Danmark (Berendsen), har vi skrevet en artikel, du kan læse her.

Så hvis du vil igangsætte dit CSR-fokus hurtigst muligt, er dine leverandøraftaler altså et godt sted at starte.

Og hvis du har behov for hjælp med din CSR-indsats, så er vi kun et opkald væk.

CSR eller ESG?

CSR er en bred samling af bæredygtige aktiviteter, eksempelvis sociale forhold, korruption og bestikkelse, menneskerettigheder og medarbejderforhold. CSR er dermed virksomhedens sociale ansvar og dækker over alt fra miljømæssige hensyn til hensyn til samfundet generelt.

ESG er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at give et mere nuanceret billede af deres virksomhed. ESG er ligeledes mere datadrevet, og ESG-data kan dermed anvendes til at dokumentere og kommunikere virksomhedens bæredygtighedsstrategi over for ledelsen og investorerne.

Lisbeth Bau-Madsen
Lisbeth Bau-Madsen
Partner
Lad Basico hjælpe med jeres CSR-indsats.
Basico har erfaring med at hjælpe kunder med CSR-arbejdet inden for mange kortsigtede og langsigtede bæredygtige emner og initiativer, der understøtter hvert af de fem ovenstående områder.
Du er meget velkommen til at række ud, hvis du er interesseret i at høre mere.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.